You are here

Elatus Era kampaania


Kampaania tingimused

1. Kampaania korraldab Syngenta Polska Sp z.o.o. (edaspidi Korraldaja), aadressiga Street Szamocka No 8, 01-748 Warsaw, Poola, koostöös kampaania tooteks oleva Elatus Era edasimüüjatega Eestis, kelleks on Baltic Agro AS, Scandagra Eesti AS ning Põllumeeste ühistu KEVILI (edaspidi Edasimüüjad).

2. Kampaania kestab 20.04.04.2019-31.07.2019 või KUNI KAUPA JÄTKUB!

3. Kampaanias saavad osaleda kõik Eestis registreeritud, taimekasvatusega tegelevad põllumajandusettevõtted (edaspidi Osaleja).

4. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevate reeglitega. Kampaanias osalemisega kinnitab Osaleja, et on kampaania reeglitega tutvunud.

5. Kampaanias osalemiseks tuleb Osalejal osta Edasimüüjalt vähemalt 100 liitrit teraviljade fungitsiidi Elatus Era.

6. Kampaania raames ostetud iga 100 liitri Elatus Era kohta saab kampaanias Osaleja kauba peale Jamie Oliveri BBQ grilli ning  iga 200 liitri Elatus Era kohta saab kampaanias Osaleja kauba peale unikaalse GLOBO ripptooli.

7. Kampaaniatoodete saamise aluseks on tõendatud ost. Ostu tõendamiseks tuleb vastavate arve(te) koopiad saata aadressile Syngenta Polska Sp. z.o.o. Tartu mnt. 56 , Soinaste, Kambja vald, 61709 Tartumaa, e-mailile [email protected] või anda isiklikult Syngenta esindaja kätte.

8. Kampaaniatoodete kvaliteedi ning kättetoimetamise eest vastutab Syngenta Polska Sp. z o.o. Eesti esinduskontor. Kampaania auhinnad toimetatakse kohale 3 kuu jooksul alates auhinna saaja selgumisest.

9. Kampaania auhindu ei hüvitata rahas ega vahetata ümber teist liiki auhinna vastu.

10. Kampaania jooksul kogutud isikuandmeid kasutatakse ainult antud kampaania raames ja eesmärgil ning kooskõlas kehtiva isikuandmete kaitse seadusega.

11. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania Korraldaja Eesti kontori  aadressil Syngenta Polska Sp. z.o.o. Tartu mnt. 56, Soinaste, Kambja vald, 61709 Tartumaa.

12. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus lõpetada kampaania ja auhindade väljaandmine vääramatu jõu, kampaaniareeglite olulise rikkumise või kuritarvitamise asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kampaanias Osalejaid.


Miks kasutada fungitsiidi Elatus™ Era?

UUS
ELATUS™ ERA on fungitsiid, mis sisaldab Syngenta täiesti uut toimeainet SOLATENOL™ - üht viimasena välja töötatud pürasool-karboksamiidide klassi toimeainetest. SOLATENOL™ on üks kõrgeima efektiivsusega toimeaine, mis mõjub laiale spektrile teraviljahaigustele ja on pikaajalise kaitsva toimega.

 

ELATUS™ Era efektiivsus (%) nisu haiguste puhul, Poola katsetulemused
 

TUGEV
Tugev ja pikajaline toime oluliste teraviljahaiguste, eriti kõrreliste helelaiksuse ja roostete suhtes SOLATENOL™ tagab lehtede kaitse ja haigustevastase mõju enam kui 35 päeva! Lisaks on sel ravivad omadused. Teiste sama klassi toimeaintega võrreldes püsib SOLATENOL™ kõige kauem lehe erinevates kihtides. See ei kogune kontsentreeritult taime tipmisse ossa, vaid jaotub ühtlaselt kogu lehe ulatuses. Nii on lehed täies ulatuses kaitstud, toimeaine kontsentratsioon neis kõrge. Kaitse helelaiksuse (septoria tritici) vastu on vähemalt 80%!

ELATUS ™ Era - läbilõige liikumisest lehes

ELATUS™ Era liikumine lehe kudedes
 

TÄIELIK
Nisu puhul on eriti oluline lipulehe kaitse, selle toel moodustub ca 50% saagist. Selle täielikust lahtirullumisest kuni terade valmimiseni kulub aega mitu nädalat, seega saab lipulehte kaitsta väga tugev toimeaine, millel on pikaajaline kaitsev toime. SOLATENOL™ toimib lehtede vahakihis omamoodi toimeaine varuna, kust see aktiivselt lehtedesse laiali kandub. Pärast ühte pritsekorda on tagatud toimeainete ühtlane ja korralik jaotumine lehepinnal, lehe vahakihis ning lehekudedes.

 

SOLATENOL`i mõju võrreldes standardiga   SOLATENOL`i mõju võrreldes standardiga

ELATUS™ Era: toimeaine jaotumine lehes
 

STABIILNE
ELATUS™ ERA on kombinatsioon uuest SDHI grupi toimeainest SOLATENOL™ ning protiokonasoolist. Tagab stabiilselt head tulemused pika aja jooksul, sh stabiilselt kõrge saagi. Viimase eelduseks on terved rohelised lehed, seda eriti terade täitumise ajal. Samas ei lükka ELATUS™ ERA saagi valmimise aega edasi, vaid väldib haigustest põhjustatud vegetatsiooniperioodi lühenemist. On tõhus resistentsete helelaiksuse tekitajate vastu, mis üha kasvava resistentsusprobleemi tausal on oluline. 

ELATUS™ Era: Saak t/ha kõrge haigusfooni juures, Poola katseandmed. * Kontroll - fungitsiidi ei kasutatud.
 

LISAEELISEGA
On kindlaks tehtud, et SOLATENOL™ reguleerib vee aurustumist lehtedest ning hoiab sellega ära liigse vee kao. Korraldatud 29 erineva katse tulemusena selgus, et ainuüksi SOLATENOL™ positiivsest füsioloogilisest mõjust tulenev reaalne saagi kasv võib olla 145-321 kg/ha, seejuures aurustus keskmiselt 38% vähem vett.

2017. aasta  Eesti katses oli Elatus Era katsevariandis võrreldes teiste fungitsiididega keskmiselt kõige kõrgema mahukaalu ning langemisarvuga saak,
mis toidunisu kasvatamisel on väga oluline. Soodne mõju saagi kvaliteediandmetele oli näha läbivalt kõikide kasvatatud sortide lõikes.
Samuti oli Elatus Era variandis terade niiskussisaldus kõige väiksem ehk saak oli koristusküps vaatamata sellele, et Elatus Era aitab hoida rohelist lehemassi.
Saagiandmeid erinevate fungitsiidide kasutamise lõikes ei võrreldud, kuid ülal on näha kombaini saagikaart katsepõllust.

 


Kuidas Elatus™ Era taimi kaitseb?


Elatus™ Era kasutamine ja tõrjespekter

 

 * Kasutamine odral kuni faasini 59.
** Parim aeg fusarioosi tõrjeks pähikul on kasvufaas 61-69 (õitsemise algusest õitsemise lõpuni).

Tutvu Elatus™ Era tooteinfoga