You are here

Nädal 15 Baltikumi põldudel

Põld pildis
23.03.2020


 

Rukis vajab peagi kasvu reguleerimist


Läti 06.04.2020: Rukis on kasvufaasis BBCH 30.

Ülaloleval pildil on näha olukord Dagda piirkonna talirukkipõllul Lätis. Sügisel on taimed väga hästi arenenud, moodustunud on 7-8 võrset taime kohta. Peavõrse lahtilõikamisel on näha, et rukis on jõudnud kasvufaasi BBCH 30 ehk esimene kõrresõlm asub võrsumissõlmest 0,5 cm kaugusel. Esimese kevadise tööna rukkis soovitame taimede kasvureguleerimist ühekordse pritsimisena Moddus Startiga 0,5 l /ha. Siinkohal on abiks ka allolev joonis, kuidas määrata teraviljade kasvufaasi.


KÕRSUMINE:
Faas 30
ehk kõrsumise algus: peavõrse ja kõrvalvõrse tugevasti püsti ajanud, alustavad sirgu ajamist. viljapea alge kaugus võrsumissõlmest on 1 cm või rohkem.
Faas 31 ehk esimese sõlme staadium: esimene sõlm mullapinnal märgatav, vähemalt 1 cm kaugusel võrsumissõlmest. 1. sõlmevahe pikem kui 1 cm, 2. sõlmevahe lühem kui 1 cm.
Faas 32 ehk teise sõlme staadium: teine sõlm märgatav, vähemalt 2 cm kaugusel esimesest sõlmest. 1. sõlmevahe pikem kui 1 cm (aga mitte veel üle 2 cm!), 2. sõlmevahe pikem kui 2 cm.

NB! Mõnikord tekib juurekaela pikenenud osale nn ebasõlm, millest vahel hargnevad välja ka lisajuured. Ebasõlme ei loeta esimeseks kõrresõlmeks. Määramisel kontrollige mitut taime.

Kuuldavasti on mõnel pool Eestis Moddus Start rukkipõldudele juba pandud. Siinkohal on paslik meelde tuletada - jälgige kindlasti ilma! Öökülmadega ei ole soovitatav taimekaitset pritsida! Tuletame ka meelde, millal on Moddus Stardi kasutamise aeg ning kuidas määrata õiget kasvufaasi - selles osas on abiks allolev video:

Please accept marketing cookies to see this video.

Kas külm tegi rapsile liiga?

Kas külm teeb kevadel rapsile liiga, oleneb paljuski sellest, kui pikka aega külmakraadid kestavad. Kui madal temperatuur kestab lühiajaliselt, võib see rapsi oluliselt mitte mõjutada või vastupidi. Kerge külm, mis kestab vaid öösel, võib rapsi oluliselt kahjustada eriti siis, kui päev on soe ja päikesepaisteline ning tuul kuivatab taimi. Teadusuuringute põhjal võib aga öelda, et üldiselt lühiajaline külm rapsi kasvu oluliselt ei mõjuta ja peale ebasoodsate tingimuste möödumist on rapsi kasv sellevõrra intensiivsem. Küll aga peab arvestama, et kuna külmast mullast on taimel raskem toitaineid omastada, tarbib taim oma toitainete varu, mis teda omakorda nõrgestab. Hetkel ei ole põhjust muretsemiseks, kuna raps on üldiselt hästi talvitunud, juuresüsteem tugev ning võimaliku peavõrse kahjustumise teeb tõenäoliselt tasa aktiivnete kõrvalvõrsete areng. 


Leedu 03.04.2020: Külmakahjustusega taliraps.

Ülelaoleval pildil põhjustatud muutusi põhjustavad taimede kehvem hingamine, oksüdatsiooni- ja redutseerimisreaktsioonid ning energia metabolism. Külma mõju sõltub otseselt õhu ja mulla niiskusest, külmajärgse temperatuuri tõusu kiirusest, taimede kasvust ja kasvufaasist, taimemahla külmumisastmest madalatel temperatuuridel, mida kõike ette ennustada on keeruline. Ülalolevate sümptomitega taimede leidmisel tasub aga alati lisaks uurida, mis toimub taimede juurtel, kuna sarnase pildiga on ka nuutriga nakatunud taimed. 


Eesti 31.03.2020: Nuutrikindel taliraps SY Alibaba Tartumaal

Kui olete juba planeerimas kevadist rapsi kasvureguleerimist, tasub siit järele uurida, millal ja kuidas seda õigesti teha. Meie soovitus on kasutada Toprex 375 SC-d talirapsi varsumise alguses (BBCH 31) kulunormiga 0,35 - 0,5 l/ha.

Kas taliteravili on umbrohtunud?

Milline on Sinu taliteravilja põld? Kui sügisel jäi umbrohutõrje tegemata, võib pilt olla selline, nagu all paremal pildid. Kui nii, tasub hakata planeerima kevadist umbrohutõrjet, milleks sobib näiteks hästi Avoxa. Kuidas Avoxat kasutada ning milliste toodetega võiks seda segada, et toimespekter veelgi laiem oleks, sellest saate lugeda siit.


Kuidas umbrohtumus mõjutab taliteravilja arengut: paremal pildil on näha, kuidas kultuurtaimed on neile konkurendiks olevate umbrohtude tõttu oluliselt kehvemas seisus.