You are here

Cruiser OSR sai erandkorras kasutamise loa

Uudised
20.02.2019

Põllumajandusamet andis välja erandloa puhtimisvahendi Cruiser OSR piiratud ja kontrollitud kasutamiseks. Luba kehtib 120 päeva ehk ajavahemikus 20.02.2019-20.06.2019 võivad kutselised seemnetöötlusrajatised (täpsemalt ainult Eesti Taimekasvatuse Instituut Jõgeval, Aamissepa 1 ning Scandagra Eesti AS Elvas, Tööstuse 17) suvirapsi seemet Cruiser OSR-ga puhtida ning põllumajandustootjad Cruiser OSR-ga puhitud suvirapsi seemet külvata.

Insekto-fungitsiid Cruiser OSR on üks väheseid vahendeid vältimaks maakirbu kahjustust suvirapsi varases arengufaasis. Soodsatel tingimustel võib maakirbu kahjustus olla massiline ning rapsitaimed kriitilisel kasvuperioodil, s.o. idanemise ja tärkamise faasis, täielikult hävida. Cruiser OSR kaitseb rapsi lisaks maakirbule ka täide ja mardikaliste ning fusarioosi, tõusmepõletiku, mustmädaniku ehk fomoosi ja kuivlaiksuse vastu.