You are here

Muutusid Actara 25 WG kasutustingimused

Uudised
17.09.2018

Seoses Euroopa Komisjoni keeluga kasutada avamaal timetoksaami, imidaklopriidi ja klotianidiini sisaldavaid tooteid, on muutunud Actara 25 WG kasutamistingimused. Kõik liikmesriigid peavad Euroopa Komisjoni rakendusmääruse alusel hiljemalt 19. septembriks 2018 muutma või tagasi võtma nimetatud toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite load.

Edaspidi on taimekaitsevahendit Actara 25 WG lubatud kasutada vaid kasvuhoonekultuuridel tingimusel, et kultuur läbib seal kogu elutsükli. Seetõttu ei tohi seda enam kasutada kartulil, porgandil ega kapsal, olles registreeritud vaid karilaste, ripslaste ja lehetäide tõrjeks katmikaladel kasvatavatel lõikelilledel, tomatil ja kurgil. Pritsimine tuleb teha kahjurite ilmumisel enne kultuuri õitsemist. 

Praegu kehtivatel tingimustel on toodet ajapikenduse alusel lubatud turustada ja kasutada kuni 19. detsembrini 2018. Rohkem infot otsuse ja selle tausta kohta leiate Põllumajandusameti kodulehelt.

Alternatiivina kapsakärbse tõrjeks kapsal lendluse ajal, kartulimardika tõrjeks kartulil ning lehekirbu ja porgandikärbse tõrjeks porgandil on edaspidi võimalik kasutada näiteks kontaktset Karate Zeon-i.