You are here

Propikonasooli sisaldavate toodete kasutuslubade lõppemine

Uudised
04.02.2019

Vastavalt Euroopa Komisjoni rakendusmäärusele (EL) nr 2018/1865 ei pikendata enam propikonasooli sisaldavate taimekaitsevahendite turulelaskmise lubasid, seetõttu on Syngenta propikonasooli sisaldavad tooted taimekaitsevahendite registrist kustutatud. Nende toodete olemasolevate laovarude müügiks ja kõrvaldamiseks on Põllumajandusamet andnud järgnevad tähtajad.

Archer Turbo 575 EC ning Taspa 500 EC on taimekaitsevahendite registrist kustutatud seisuga 01.01.2019. Olemasolevate laovarude müügiks ja kõrvaldamiseks on Põllumajandusamet andnud järgnevad tähtajad:

  • ajapikendus Archer Turbo 575 EC ning Taspa 500 EC müügiks ja levitamiseks kuni 01. juulini 2019
  • ajapikendus Archer Turbo 575 EC ning Taspa 500 EC olemasolevate laovarude kõrvaldamiseks, ladustamiseks ja kasutamiseks kuni 19. märtsini 2020.

Tilt 250 EC on taimekaitsevahendite registrist kustutatud seisuga 01.02.2019, Artea 330 C ja Menara 410 EC seisuga 04.02.2019. Nende toodete olemasolevate laovarude müügiks ja kõrvaldamiseks on Põllumajandusamet andnud järgnevad tähtajad:

  • ajapikendus müügiks ja levitamiseks kuni 01. augustini 2019
  • ajapikendus olemasolevate laovarude kõrvaldamiseks, ladustamiseks ja kasutamiseks kuni 19. märtsini 2020.