You are here

Reglone 200 SL kasutamiseks anti eriluba

Uudised
01.06.2021

Põllumajandus- ja Toiduamet on andnud eriloa Reglone 200 SL erandkorras turule lubamiseks ja kasutamiseks:

 • Reglone 200 SL -i võib turustada ja kasutada Eesti Vabariigi territooriumil 120 päeva jooksul, alates 01.07.2022 kuni 28.10.2022.
 • Reglone 200 SL-i on märgitud ajaperioodil lubatud kasutada järgmistel kultuuridel:
  • Seemnekasvatuseks mõeldud põldoa koristuseelseks närvutamiseks kulunormiga 2,0-3,0 l/ha, ooteaeg 8-10 päeva;
  • seemnekasvatuseks mõeldud põldherne koristuseelseks närvutamiseks kulunormiga 2,0-3,0 l/ha, ooteaeg 6-8 päeva;
  • seemnekasvatuseks mõeldud tali- ja suvirapsi ning lutserni koristuseelseks närvutamiseks kulunormiga 2,0 l/ha, ooteaeg 7 päeva;
  • seemnekasvatuseks mõeldud ristiku ja ida-kitseherne koristuseelseks närvutamiseks kulunormiga 2,0 l/ha, ooteaeg puudub.
 • Reglone 200 SL-i tegelike kasutajate ja kasutatud koguste kohta peab arvestust MTÜ Eesti Seemneliit, kes esitab Põllumajandus- ja Toiduametile vastavad andmed 10 tööpäeva jooksul pärast eriloa kehtivusaja lõppu.
 • Syngenta Polska Sp. Z o.o.Eesti esindus korraldab kasutamata jäänud taimekaitsevahendi Reglone 200 SL jääkide Eesti territooriumilt eemaldamise 15 päeva jooksul pärast eriloa kehtivuse lõppu.
   

Mis on Reglone 200 SL ja milleks see on vajalik?

Reglone 200 SL on desikant taimede koristuseelseks närvutamiseks. Desikandi kasutamise tarvidus tuleneb Eesti ilmastikutingimustest ning vajadusest sertifitseeritav seeme õigeaegselt koristada, et tagada seemne ühtlane ja hea kvaliteet. Aastatel, mil saagikoristuse periood on Eestis vihmane, jääb seemnevilja kvaliteet ebaühtlaseks ning idanevus madalaks. Seetõttu võib desikandi kasutamata jätmine tähendada osa saagi koristamata jätmist või koristatud saagi madalamat kvaliteeti. Rohkete sademete korral jätkub liblikõieliste heintaimede vegetatiivne kasv veel õitsemise, kaunade moodustamise ja seemnete valmimise ajal, mis raskendab seemnete koristust ja vähendab seemnesaaki. Desikandi kasutamine on kiirendanud taimede kuivamist, soodustanud seemnete ühtlasemat valmimist ja kergendanud heinaseemnete väljapeksu kombainimisel. 

Rapsi puhul võib mittevalminud seemnete saagi sisse sattumine tõsta saagi klorofülli sisaldust ja seetõttu langetada seemne kvaliteeti, põldoal ja põldhernel aga võivad seemned kuivatamisel pooleks minna ja seetõttu samuti langetada seemnete kvaliteeti, samuti võib oluliselt väheneda idanevus. Desikant aitab kiirendada taimede kuivamist ning võimaldab õigeaegset kiiret koristust.

 

Dokumendid:           

Reglone 200 SL etikett            Reglone 200 SL eriloa andmise otsus         Reglone 200 SL ohutuskaart