You are here

Gordian

Viimati uuendatud
23.09.2016
Kultuur: 

Talinisu

Lõppkasutus: 
Toidunisu (B)

Kõrge saagipotentsiaaliga ning hea haiguskindlusega talinisu. Sordi eeliseks on lühike kasvukõrgus ning hea kvaliteediga saak ka suhteliselt väheintensiivse taimekaitseprogrammi korral.

Saagikus

kõrge kuni väga kõrge

Talvekindlus

keskmine

Kasvukõrgus

madal

Langemisarv (HFN)

kõrge kuni väga kõrge

Haiguskindlus

Kasvatustehnoloogia

Sort on paindlik külviaja suhtes, kuid soovitame varasemat külvi. Sõltuvalt külvi ajast on soovituslik külvinorm 270-450 idanevat tera m². Külvisügavus 3-5 cm.

Väetamine sõltub nisu kasvufaasist, mulla viljakusest, põllu asukohast ja saagieesmärkidest. Soovituslik väetamisplaan:
- Võrsumine, esimesest viienda kõrvalvõrseni (BBCH 21-25):  40-80 kg N/ha
- Kõrsumise algus, 1. kuni 2. kõrresõlm (BBCH 31-32):  35-70 kg N/ha
- Loomise algus (BBCH 49-51):  50-80 kg N /ha