You are here

Mercurioo

Viimati uuendatud
04.08.2019
Kultuur: 

Talioder


● 6-realine THREECROSS hübriidtalioder
● Leplik - sobib kasvatamiseks erinevatel mullastikel
● Vastupidav rasketele kasvutingimustele
● Sügisese algarengu kiirus keskmine
● Keskvalmiv
● Väga suur terade arv viljapeas
● Vastupidav jahukastele
● Mosaiikviiruse 1 tüübile resistentne geen
● Õigetes ladustamistingimustes annab eelise pikk säilivusaeg.
● Optimaalne külviaeg 25. augustist 5. septembrini.

Mis on Syngenta Hyvido sordid?

Mujal maailmas ning Põhja-Euroopas oma väga suure saagipotentsiaali (10 t/ha ja enam) tõttu populaarsed Syngenta Hyvido hübriidtaliodra sordid annavad võimaluse saagi varaseks koristamiseks ja õigeaegseks talirapsi külviks. Hyvido sortide lipuleht on keskmisest laiem, mistõttu püüab see kinni rohkem valgust. Lisaks suruvad need sordid mitmeid probleemseid umbrohtusid (näiteks põld-rebasesaba) alarindesse, sest on kiire algarenguga. Varase võrsumisega võetakse hilisema arenguga umbrohult ära ruum võrsumiseks. 

Saagikus

Hea kuni väga hea (7)

Kasvukõrgus

Keskmine (5)

Proteiinisisaldus

keskmine

Haiguskindlus