You are here

Quench

Viimati uuendatud
14.05.2018
Kultuur: 

Suvioder

Lõppkasutus: 
õlleoder
Staatus: 
AHDB soovituslikus nimekirjas 2007-2014

Quench on enam kasvatatav õlleodra sort Euroopas. Olles HGCA soovituslikus nimekirjas juba alates 2007. aastast, on sort näidanud head tootlikkust ja sordiomadusi ning täna mitmete õlletootjate eelistuseks kokkuostul. Quench on kaherealine, suure saagipotentsiaaliga ning hea seisukindlusega. Sordi eelisteks on kõrge mahukaal ja 1000 tera mass, ühtlane terade suurus ja suured terad. Quench on resistentne kõrreliste jahukaste (Erysiphe graminis) suhtes.

Aretatud sortidest

Sebastian / Drum

Saagikus

kõrge (ERK keskmine 7,66 t/ha)

Kasvukõrgus

keskmine (ERK keskmine 73 cm)

Lamandumiskindlus

hea

Valmimine

keskvalmiv kuni hiline

Mahukaal

keskmine kuni kõrge (ERK keskmine 685 g/l)

1000 tera mass

keskmine kuni kõrge (ERK keskmine 43 g)

Proteiinisisaldus

keskmine 10,2%

Haiguskindlus

Kasvatustehnoloogia

Mullaharimine
Õige mullaharimine on äärmiselt oluline! Kõrge kvaliteediga saagi saamiseks tuleb teostada õige mullaharimine kohe, kui mullastiku niiskus on selleks sobiv. Erinevad odrasordid tuleb hoida erinevatel põldudel, vältimaks segunemist ning saamaks maksimaalse kvaliteediga saaki.

Külvinorm
400-450 idanevat tera ruutmeetri kohta. Soovitatav külvinorm sõltub mullastiku tingimustest külvi ajal. Mida raskemad kasvutingimused mullas, seda kõrgemat külvinormi tuleb kasutada, kompenseerimaks võimalikku taimekadu. Soovitatav külvinorm sõltub ka külviajast.

Õlleodra külviperiood algab aprilli lõpus, külvinorme tuleb arvestada järgmiselt:
● Varane külv - 400 idanevat tera ruutmeetri kohta
● Hilisem külv (mai) - 450 idanevat tera ruutmeetri kohta

Väetiste kasutamine
Õlleodra kasvatamisel on kogu väetamine (NPK) soovitatav teha enne külvi või külviaegselt, nii säilib saagipotentsiaal ja toetatakse terade soovitatava proteiinisisalduse saamist (hilisem lämmastiku andmine suurendab terade proteiinisisaldust). Syngenta sordid kasutavad väga hästi ära lämmastikku, mille kasutuskogus sõltub mulla viljakusest. Meie kasvutingimustest lähtuvalt on soovitatavaks lämmastiku (N) koguseks õlleodra kasvatamisel 80-90 kg/ha. Norm on soovituslik, pea kindlasti nõu oma agronoomiga, jälgi ilmastikku ja konkreetse põllu kasvutingimusi.

Hoiustamine
Õlleodra puhul on õiged ladustamistingimused kvaliteedi säilitamiseks väga olulised. Hoiuvilja niiskustase peab olema alla 14,5%, et vältida hallituste teket, samas peab oder olema kuivatatud nii, et poleks rikutud vilja idanevust. Hoiustatava vilja temperatuuri ja niiskustaset tuleb regulaarselt kontrollida, et tagada kvaliteedi säilimine ning idanevus minimaalselt 95%.

Katseandmed


SAAK JA KVALITEET
Riiklike majanduskatsete keskmised tulemused (Viljandi, Kuusiku, Võru, Jõgeva)

Aasta Saak,
​kg/ha
Kasvu-
aeg,
​päev
Kasvu-
kõrgus,
​cm
Seisu-
kindlus,
​1-9 p *
Mahu-
​kaal,
g/l
Proteiin,
​%
Jääk
sõelal,
​2,8 mm, %
1000
tera
mass, g
2015 8218 108 70 1,1 676 9,3 76,8 43,3
2014 7909 104 74 1,3 696 10,8 54,8 41,1
2013 7499 68 74 2,4 698 9,9 77,8 47,5
2012 7070 101 74 1,3 670 10,4 78,6 41,4
Keskm. 7664 100 73 2 685 10 72 43

* 1 = Ei lamandu

 

HAIGUSKINDLUS
Riiklike majanduskatsete keskmised tulemused (Viljandi, Kuusiku, Võru, Jõgeva)

Aasta Pruunlaiksus Odra-triiptõbi Odra-võrklaiksus Äärislaiksus Jahukaste
2015 2,3 1,1 1,8 1,2 1
2014 4,8 1,0 3,1 1,0 1
2013 4,0 1 1,8 1,6 1
2012 3,5 1,1 3,7 1,3 1
Keskm. 3,7 1,1 2,8 1,3 1,0

* 1-9 (1 = nakkus puudub)

Viking Malt andmetel moodustas Quench 2017. aastal kasvatatavatest õlleotradest Rootsis 6% ning Leedus 7%.