You are here

Toreroo

Viimati uuendatud
04.08.2021
Kultuur: 

Talioder

 


● 6-realine hübriidtalioder
● Väga suure saagipotentsiaaliga
● Stabiilne saak läbi aastate
● Küllaltki leplik erinevate kasvutingimuste suhtes
● Keskvalmiv
● Võrsub hästi
● Suur terade arv viljapeas, suured terad
● Mosaiikviiruse 1 tüübile resistentne geen
● Õigetes ladustamistingimustes annab eelise pikk säilivusaeg.
● Optimaalne külviaeg 25. augustist 5. septembrini.

Mis on Syngenta Hyvido sordid?

Mujal maailmas ning Põhja-Euroopas oma väga suure saagipotentsiaali (10 t/ha ja enam) tõttu populaarsed Syngenta Hyvido hübriidtaliodra sordid annavad võimaluse saagi varaseks koristamiseks ja õigeaegseks talirapsi külviks. Hyvido sortide lipuleht on keskmisest laiem, mistõttu püüab see kinni rohkem valgust. Lisaks suruvad need sordid mitmeid probleemseid umbrohtusid (näiteks põld-rebasesaba) alarindesse, sest on kiire algarenguga. Varase võrsumisega võetakse hilisema arenguga umbrohult ära ruum võrsumiseks. 
 

Saagikus

██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  (väga hea)

Terade arv viljapeas

██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  (keskmine)

Lamandumiskindlus

██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  (keskmine)

Terade arv pähikus

██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  (suur)

1000 tera mass

██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  (keskmine)

Mahukaal

██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  (keskmine)

Proteiinisisaldus

██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  (madal)

Valmimine

██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  (keskvalmiv)

Kasvukõrgus

██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  (keskmine)

Talvitumiskindlus

██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  (keskmine)

Haiguskindlus