You are here

Sanette

Rahvusvaheliselt tunnustatud ning 2014. aasta AHDB soovitusliku listi kõige saagikam õlleodra sort.

Aretatud sortidest:
Staatus:
Sõeltest 2,5 mm
Seisukindlus:
Keskmine proteiinisisaldus:
Resistentne kahjustajate suhtes:
Eestis registreeritud 4Q:
Ametlik edasimüüja Eestis

Summit / Yard
AHDB soovituslikus nimekirjas 2014
~ 96%
hea
10,5%
kõrreliste jahukaste (Erysiphe graminis)
2013

Baltic Agro AS

Lühitutvustus

Sanette on 2014. aasta AHDB rahvusvahelise soovitusliku nimekirja kõige saagikam õlleodra sort. Katsetes on Sanette andnud keskmiselt 4,7% suurema saagi standartsete õlleodra sortidega võrreldes. Tugeva kõrrega sordil on hea seisukindlus. Nagu teised Syngenta sordid, on ka Sanette aretusel silmas peetud terade ühtlase suuruse saavutamist ning terade proteiinisisalduse püsimist õlleodra kvaliteedile vastavana. Sanette üheks eeliseks on reistentsus kõrreliste jahukaste (Erysiphe graminis) suhtes.

 

Saak ja kvaliteedinäitajad

Riiklike majanduskatsete keskmised tulemused (Viljandi, Kuusiku, Võru, Jõgeva)

Aasta Saak,
kg/ha
Kasvuaeg,
päeva
Kasvukõrgus,
cm
Seisukindlus
1-9 p *
Mahukaal,
g/l
Proteiin
kuivaines, %
Jääk sõelal,
2,8 mm, %
1000 tera
mass, g
2015 8415 110 67 1,1 653 9,7 80,1 44,9
2014 8122 104 74 1,5 682 10,3 69,9 44
2013 6422 89 72 1,4 671 7,7 85,6 50,7
2012 7744 89 75 3,1 661 9,8 80,4 44,9
Keskmine: 7429 94 74 2,0 671 9,3 78,6 46,5

 * 1 = ei lamandu

Haiguskindlus

Sanette on resistentne jahukaste (Erysiphe graminis) suhtes, väga vastupidav ramularioosi suhtes, hea vastupidavusega kollasele roostele ning äärislaiksusele ja vastuvõtlikum odra-leherooste ja võrklaiksuse suhtes.

 Riiklike majanduskatsete keskmised tulemused (Viljandi, Kuusiku, Võru, Jõgeva)

Aasta Pruunlaiksus Odra-triiptõbi Odra-võrklaiksus Äärislaiksus Jahukaste
2015 2,6 1,0 1,6 1,1 1,0
2014 4,3 1,0 2,6 1,0 1,0
2013 4,1 1,0 3,3 1,0 1,0
2012 3,4 1,0 3,3 1,0 1,0
Keskmine: 3,9 1,0 3,1 1,0 1,0

1-9 punkti (1=nakkus puudub)