Raps: kevadine kasvu reguleerimine ja hiilamardikate tõrje

Uudised

Talirapsi kevadisest kasvu reguleerimisest ja hiilamardikate tõrjest 

TOPREX 375 EC
Talirapsi kevadiseks kasvu reguleerimiseks ja varajaseks haigustõrjeks

Kasvuregulaatori kasutamisel kevadel talirapsil on mitmeid eesmärke. See soodustab talirapsi külgvõrsete arengut (rohkem ja tugevamad külgvõrsed), mille läbi tõuseb ka saagipotentsiaal. Taimik on madalam, ühtlasem ja lamandumiskindlam ning ühtlasem on ka õitsemine ja valmimine. Nii on saaki lihtsam koristada, desikandi kasutamise vajadus enne koristust väheneb või kaob sootuks ning saagikaod on tänu ühtlasele valmimisele väiksemad. Toprex 375 EC kasutamisel on lisaeeliseks toote tugev rohendav mõju taimedele ehk teisisõnu soodustab see taimede fotosünteesi protsessi, muutes need stressitingimustele vastupidavamaks.

2014. aasta katse Jõgeval.
Vasakul pritsitud Toprexiga sügisel, paremal pritsitud nii sügisel kui kevadel.

Fungitsiidina on Toprex 375 SC-l väga hea mõju ristõieliste mustmädaniku e fomoosi (Phoma lingam, Leptospaeria maculans), tõusmepõletiku (Phoma lingam) ja kuivlaiksuse (Alternaria brassicae) tõrjel ning hea mõju tsülindrosporioosi (Cylindrosporium concentricum) tõrjel. Tootel on keskmine mõju ka valgemädanikule, kuigi selle tõrjeaeg Toprexi kasutamisajaga ei kattu. Lai toimespekter fungitsiidina annab Toprexile teise olulise eelise. 

Toprex 375 EC mõju erinevatele haigustele:


Toprexi kasutamine kevadel peab toimuma ajavahemikus varsumise algusest (kasvufaas 31) kuni õiepungade moodustumise lõpuni (kasvufaas 59), kulunormiga 0,3-0,5 l/ha. Parim aeg on varsumise alguses kulunormiga 0,5 l/ha. Toode on enamasti hea segupartner leheväetistele ja insektitsiididele, kuid soovitame paagisegu sobivust siiski väikeses koguses eelnevalt katsetada. Toprexi kasutamise aeg langeb kokku varre-peitkärsaka tõrjeperioodiga, seetõttu võite seda kasutada näiteks segus Karate Zeoniga (Karate Zeoni kulunorm 0,15 l/ha). Paagisegus teiste toodetega tuleb Toprex 375 EC lisada pritsipaaki esimesena.

Plenum 50 WG
Hiilamardikate tõrjest ja Plenum 50 WG-st

Kuigi hiilamardikas olulise rapsi kahjustajana on hästi tuntud, kordame üle mõned põhitõed. Hiilamardikate poolt tekitatav kahju on kõige suurem roheliste õienuppude faasis. Seetõttu tuleb rapsitaimi õiepungade moodustumise algusest alates hoolikalt jälgida, eriti just põllu servades ja päikesepaisteliste soojade ilmade korral.

Hiilamardika tõrjekriteeriumid ja pritsimissoovitused Plenum 50 WG-ks on alljärgnevad:

 

Õiepungade moodustumise algfaasis,
kui õiepungad ei ulatu veel üle lehtede:
1-2 mardikat taimel.

Õitsemise eelselt, õiepungade faasis,
kui õied pole veel avanenud:
2-4 mardikat taimel.


Kindlasti ei tohi Plenum 50 WG-ga pritsida õitsemise ajal! Kuna hiilamardikad on tublid rändajad ja suudavad lennata enam kui 10 km kaugusele, annab naabruses olevate põldude samaaegne pritsimine parema tulemuse ja vähendab nende levimist ühelt põllult teisele.

Plenum 50 WG toimeaine pümetrosiin on süsteemselt ja kontaktselt toimiv keemiline ühend, mis lisaks naeri-hiilamardikale tõrjub ka mõningaid imevaid kahjureid (lehetäid). Pümetrosiini toimel tekib naeri-hiilamardikal hüperaktiivsus, tagajalgade halvatus, koordinatsioonihäired, toitumishäired ja lõpuks putuka hävimine. Erinevalt paljudest teistest insektitsiididest ei mõjuta toimeaine kahjurputuka kesknärvisüsteemi, vaid takistab koheselt putuka toitumist,kuigi surmav mõju saabub teistest insektitsiididest aeglasemalt. Umbes 1/3 putukatest sureb koheselt, ülejäänud lõpetavad toitumise kohe, kuid hukkuvad nälja tõttu mõnevõrra hiljem.

Kuna resistentsusprobleemid on hiilamardikate puhul kiired tekkima, on väga oluline kasutada vaheldumisi erineva toimemehhanismiga tõrjepreparaate. Kuigi IRACi (Insektitsiidide resistentsuse vältimise komitee) klassifikatsiooni põhjal on pümetrosiin toimemehhanismi järgi ainuke 9B gruppi kuuluv insektitsiid, mida ei ole seni naeri-hiilamardika tõrjeks kasutatud ning resistentsuse tekke risk seetõttu vähemalt lähiajal on ebatõenäoline, soovitame kasutada Plenum WG-d vaheldumisi teiste, erineva toimemehhanismiga insektitsiididega. Erinevate toimeainete toimemehhanismid on ära toodud IRAC kodulehel.

Ärge unustage, et igal rapsi õiel on potentsiaal areneda kõdraks ja anda saaki!