Axial 50 EC main banner


 

Axial icon resistance and crop rotation


Tõhus resistentsuse tekkega võitlemisel   
 Kõrreliste umbrohtude puhul on laialt dokumenteeritud resistentsust ALS-herbitsiidide suhtes. Siia gruppi kuuluvad näiteks imidasolinoonid, sulfonüüluuread, triasolinoonid jne. Sulfuroonid toimeaine grupina on kasutusel paljude erinevate kultuuride puhul ja neid sisaldavate toodete valik turul on lai. Erinevate tootenimede ja kultuuride tõttu ei hooma taimekasvatajad sageli, et samal põllul kasutatakse järjestikustel aastatel umbrohutõrjeks tegelikult sama grupi toimeaineid ning seda teadmata soodustatakse resistentsuse teket. Olukorda ei tee paremaks ka tõsiasi, et sulfuroonherbitsiidid on enamasti ühed soodsamad turul, mistõttu neid sageli umbrohutõrjevahendina eelistatakse.

 

ALS-resistentsuse tekke mehhanism

Atsetolaktaadi süntaasi herbitsiidi sidumiskoha mutatsioonid muudavad selle kuju. Selle tulemusena ei saa herbitsiid enam seonduda ega pärssida selle aktiivsust. Vähemalt 15 eri umbrohuliigil maailmas on kujunenud resistentsus eelkõige sulonüüluurea suhtes. Kõrrelistest enim selliseid teateid on liikide Lolium rigidum, Lolium Perenne kohta.

ALS-resistance mechanism

ACCase-herbitsiidide resistentsuse tekke mehhanism

ACCase herbitsiidid, sealhulgas Axial 50 EC, hävitavad paljusid kõrrelisi umbrohtusid, kuid on enamasti kahjutud kaheidulehelistele liikidele, mistõttu on neid laialdaselt kasutatud kõrreliste umbrohutõrjes. Siin on ülemaailmselt tõendeid ka meie jaoks olulise tuulekaera resistentsusest, seda eelkõige DIM ja FOP-herbitsiididele. On oluline märkida, et ACCase rühma herbitsiidide puhul ei ole rühmasisene ristresistentsus nii levinud ning Axialil on siin selge eelis, kuna ainsana kuulub see antud rühmas täiesti erinevasse gruppi lühendiga DEN.

 

ACC inhibitors
Axial icon resistance scheme ACCase

  

Axial 50 EC toimeaine pinoksadeen toimib kui atsetüül-CoA karboksülaasi inhibiitor, mis peatab rakkude moodustumise. Atsetüül-CoA karboksülaasi inhibiitorid mõjuvad ainult kloroplastidele, kuid pinoksadeen mõjub ka tsütoplasmale. Erinevuse tõttu toimeviisis mõjub pinoksadeen tihti ka seal, kus teised ACCase herbitsiidid resistentsete umbrohtude tekke tõttu enam piisavat mõju ei oma. 

 

Axial molecul scheme