Corn

MAIS

Syngenta hübriidmaisisordid, mis aretatud kasvatamiseks jahedamas kliimas.

                
Ligi 60% maailmas kasvatatavast maisist toodetakse silo, silomaisi tähtsus on tõusnud nii maailmas kui ka Eestis. Maailma mastaabis on mais kultuurina Syngenta seemnearetuses esimesel kohal. Eestis müüdavad Syngenta maisisordid on hübriidid, mille kasvuajad jäävad vahemikku 180-220 päeva - selline kasvuaeg tagab meie tingimustes piisava lehemassi moodustumise. Taimedele moodustub enamasti 1-2 tõlvikut taime kohta, (rohkemate tõlvikute puhul jääb nendes sisalduv energia madalaks). Sortide eripäraks on tõlvikute kaetus kattelehtedega enamasti kuni tõlviku tipuni, mistõttu haigustekitajate ja putukate sissepääs tõlvikusse on raskendatud. Lisaks hea söödaväärtusega silo saamisele on sortide valikul lähtutud nende kõrgest stressitaluvusest ning kiirest kevadisest algarengust.
            
Powercell banner 2024


PowercellTM tähistab aretusprogrammi väga kõrge energiasisaldusega ja seeduvusega sortidele. Need sordid annavad piimakarjakasvatuses selge eelise - neist saadav silo on tunduvalt parema seeduvusega ning veistele kättesaadava energiaga, mis tagab loomade parema tervise ja suurema piimatoodangu. 

 

            

SYNGENTA SILOMAISI SORDID

     ________________________
        

SY Actual logo 2024

SY Actual

Sobib külvamiseks aeglasemalt soojenevatele muldadele

SY Astrella logo 2024

SY Astrella

Stabiilselt kõrgete saaginäitajatega hüübriidmaisi sort.

SY Cosmos logo 2024

SY Cosmos

Üks uusimaid suurepäraste kvaliteedinäitajatega Syngenta hübriidmaisisorte meie

SY Karthoun logo 2024

SY Karthoun

Suure kuivainesisaldusega silomaisi sort, mida iselomustab kiire varajane

SY Larson logo 2024

SY Larson

Varane, kõrge siloväärtusega hübriidmais, mis sobilik kergematele muldadele.

SY Liberty logo 2024

SY Liberty

Väga heade saagi- ja kvaliteedinäitajatega ning hea haiguskindlusega silomais.

SY Nordicstar logo 2024

SY Nordicstar

Spetsiaalselt põhjamaade piirkonda aretatud saagikas silomais.

SY Silverbull logo 2024

SY Silverbull

Sobib külvamiseks aeglasemalt soojenevatele muldadele

SYNGENTA MAISI TOOTMISKATSE PÕLVAMAAL

2016. aastal rajasime Põlva Agro põllule maisi tootmiskatse. Katses olid Syngenta maisisordid SY Nordicstar, SY Feeditop ja Drim. Koostöös Kuusiku katsekeskusega katsetasime ka maisi herbitsiidi, mida mujal tuntakse nimega Elumis.