UUS! Elumis 105 OD

Registreeritud on uus maisi herbitsiid Elumis 105 OD.

Cruiser OSR erandluba

Suvirapsi puhtimiseks Cruiser OSR-ga on antud erandluba.

Takecare program

Puhitud seemnete ohutu hoiustamine, käitlemine ja külvamine.

Põld pildis

Kuidas kasvab hernes tootmiskatsetes Tartumaal?

Syngenta brand video

Me töötame taimede potentsiaali maksimaalse rakendumise nimel...

Paagisegude valmistamine

Paagisegud

Kuidas valmistada paagisegusid?