Gordian

NISU

2014. aastal ostis Syngenta Lantänneni seemnekasvatused Poolas ja Saksamaal. Sellega koos lisandusid meie seemnevalikusse erinevad talinisu sordid.

SY Orofino

SY Orofino näitab kõrgeid ja stabiilseid saagitulemusi isegi rasketes

Zeppelin

Kõrge saagikus, lamandumiskindel

Findus

Lamandumiskindel

Galerist

Kõrge saagikus, talvekindel

Delawar

Haiguskindel, lamandumiskindel

SY Dubaj

Haiguskindel, kõrge 1000 tera mass

SY Landrich

Talvekindel, haiguskindel, lamandumiskindel

Gordian

Kõrge saagipotentsiaali ning hea haiguskindlusega toidunisu.

Desamo

Stabiilselt kõrge saagikusega ja proteiinisisaldusega talinisu.

Ramiro

Varajane ning kõrge saagipotentsiaaliga talinisu.

Toras

Hea talvekindlusega toidunisu, millel on tugev vastupanuvõime pähiku fusarioosile.