Küpsiste poliitika Syngenta

Versiooni kuupäev: 14. september 2021

www.syngenta.ee (selles küpsiste poliitikas edaspidi „meie veebisait“) haldaja on Syngenta Polska Sp. z o.o. (reg. nr. 016320040), registreeritud kontoriga ul. Szamocka 8, 01-748, Varssavi (selles küpsiste poliitikas edaspidi „Syngenta“ ja „meie“).

Nagu enamik teisi veebisaitide omanikke, kasutame ka meie küpsiseid, et pakkuda oma veebisaidi kasutajatele parimat võimalikku kasutuskogemust. Alljärgnevalt leiategi teavet meie küpsiste ja nende otstarbe kohta, nendega nõustumise ja neist keeldumise kohta, meie privaatsuspoliitika juurde viivaid linke ning asjaomaste kolmandate isikute küpsiste poliitika ja privaatsuspoliitika juurde viivaid linke.

Kuidas küpsiste kasutamisega nõustuda, neist keelduda ja küpsiseid kustutada?

Kui kasutaja tuleb mistahes brauseri või seadme kaudu meie veebisaidile, kuvame me talle bännerit. See bänner pakub võimalust küpsistega nõustuda või neist keelduda (välja arvatud küpsised, mis on meie veebisaidi tööks hädavajalikud). Lisaks saab kasutaja oma küpsiste sätteid igal ajal muuta, klõpsates alltoodud lingil – kasutajal on võimalus valida (märkeruutude abil), milliste küpsiste kasutamisega ta nõustub.

Kasutajad saavad sirvimisandmeid (sh küpsiseid) oma brauserist kustutada, järgides selleks oma brauseri suvandeid ja juhiseid.

Meie veebisait kasutab ka mõningaid kolmandate isikute ehk võõrküpsiseid (nt Google Analytics). Kasutaja saab meilt kolmandate isikute küpsiste poliitika ja privaatsuspoliitika juurde viivad lingid, et ta teaks, kuidas kolmandad isikud küpsiste kogutud andmeid kasutavad. Ka meie ise saame ja töötleme mõningaid võõrküpsistest saadud andmeid, mida me kasutame alltoodud küpsiste tabelis selgitatud otstarvetel.

Meie veebisait kasutab järgmist tüüpi küpsiseid:

 • Hädavajalikud küpsised on küpsised, ilma milleta ei saa veebisait korralikult toimida. Nende abil saab veebisait pakkuda kasutaja soovitud funktsiooni või teenust. Seda tüüpi küpsiste salvestamiseks kasutaja seadmesse ei ole kasutaja nõusolek vajalik.
   

 • Eelistusküpsised võimaldavad veebisaidil meeles pidada teavet, mis muudab veebisaidi käitumist või välimust, näiteks kasutaja eelistatud keelt. Need võivad olla algse osapoole küpsised või võõrküpsised (vt määratlusi altpoolt). Seda tüüpi küpsise asetamiseks kasutaja seadmesse on kasutaja nõusolek vajalik.
   

 • Statistikaküpsised võimaldavad kasutaja käitumist veebisaidil analüüsida ja mõõta, samuti mõõta reklaamide mõju ja analüüsida, millel kasutajad klõpsavad. Seda tehakse veebisaidi täiustamiseks ja selleks, et aidata veebisaidi omanikel teabe kogumise ja esitamise teel mõista, kuidas külastajad nende veebisaidiga suhtlevad. Need võivad olla algse osapoole küpsised või võõrküpsised (vt määratlusi altpoolt). Seda tüüpi küpsiste salvestamiseks kasutaja seadmesse on kasutaja nõusolek vajalik.
   

 • Turundusküpsiseid kasutatakse kasutajate jälitamiseks veebisaitidel. Need salvestavad kasutaja käitumise kohta teavet, mida saadakse nende sirvimisharjumuste pideva jälgimise teel. Nende abil töötatakse välja konkreetne kasutajaprofiil, mis võimaldab veebisaidil näidata reklaami, mis on konkreetsele kasutajale oluline ning seega avaldajale ja kolmandatest isikutest reklaamijatele väärtuslikum. Need võivad olla algse osapoole küpsised või võõrküpsised (vt määratlusi altpoolt). Seda tüüpi küpsiste salvestamiseks kasutaja seadmesse on kasutaja nõusolek vajalik.

Algse osapoole küpsised ja võõrküpsised:

 • Algse osapoole küpsised on küpsised, mille me (Syngenta) salvestame kasutaja seadmesse oma veebisaidilt.
   

 • Võõrküpsised salvestatakse kasutaja seadmesse mõningate meie veebisaidil lubatud funktsioonide poolt ning neid pakub mitte-Syngenta üksus („kolmas isik“). Kolmas isik tegeleb ka nende küpsistega kogutud andmetega. Kuid võõrküpsistega (nt Google Analytics) kogutud andmeid võime kasutada ka meie (Syngenta).

Seansi- ja püsiküpsised:

 • Seansiküpsised sisaldavad teavet, mis on salvestatud ajutisesse mälukohta ja mis kustutatakse pärast seansi lõppu või veebibrauseri sulgemist. Seansiküpsised talletavad teavet, mille kasutaja on sisestanud, ja jälgivad kasutaja liikumist veebisaidil.

 • Püsiküpsised jäävad kasutaja seadmesse alltoodud küpsiste tabelis nimetatud ajaks.

Isikuandmed:

Mõningad meie veebisaidi küpsised kasutavad isikuandmeid, näiteks kasutaja IP-aadressi.

Isikuandmete töötlemine toimub kooskõlas meie privaatsuspoliitikaga, mis on kättesaadav aadressilt: https://www.syngenta.ee/privaatsusavaldus. Meie privaatsuspoliitikast saate lisateavet selle kohta, kuidas me isikuandmeid töötleme ja kuidas meiega ühendust võtta.

Seoses võõrküpsistega lugege ka asjaomaste kolmandate isikute küpsiste poliitikaid ja privaatsuspoliitikaid, mis on saadaval alltoodud küpsiste tabelis esitatud linkide alt.

Isikuandmete edastamine välisriikidesse:

Me edastame isikuandmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvatesse riikidesse, nagu on näidatud alltoodud küpsiste tabelis. Kõigi nende andmete edastamine toimub kooskõlas rahvusvahelise andmeedastuse õiguslike nõuetega. Lisateavet leiate siit.

USA: Asjakohaseid meetmeid rakendades tagame me, et Ameerika Ühendriikides asuvatele kolmandatest isikutest organisatsioonidele edastatavad isikuandmed oleksid piisavalt kaitstud ning et andmeid saav organisatsioon järgib Euroopa Komisjoni heaks kiidetud lepingu tüüptingimusi. Lisateavet leiate lehelt https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en.

Syngenta kontsern: Me edastame isikuandmeid väljaspool EMP-d asuvatele Syngenta kontserni ettevõtetele, sealhulgas meie Šveitsis asuvale emaettevõttele Syngenta AG. Seadusest tulenevalt võime me Syngenta kontserni ettevõtetele isikuandmeid edastada, sest Euroopa Komisjon usub, et vastavad riigid tagavad isikuandmete kaitse piisava taseme, või seetõttu, et meil on sõlmitud kontsernisisesed andmeedastuse lepingud, mis sisaldavad Euroopa Komisjoni heaks kiidetud standardseid andmekaitseklausleid. Selle kohta leiate rohkem teavet siit:

Isikuandmete edastamine välisriikidesse kolmandate isikute poolt:

Käesolevas küpsiste poliitikas määratletud kolmandate isikute poolt nende privaatsuspoliitikas nimetatud isikuandmete rahvusvahelise edastamise kohta saate teavet alltoodud küpsiste tabelis toodud linkide alt.