You are here

Privaatsusavaldus

Sissejuhatus.www.Syngenta.com-i omab ja haldab Syngenta AG. Syngenta on pühendunud õiguslikest nõuetest kinnipidamisele, mis kehtivad isikliku privaatsuse tagamiseks inimestele, kes kasutavad seda veebilehekülge. Käesolev privaatsusavaldus kirjeldab praeguse Syngenta poliitikat ja tavasid Syngenta poolt selle veebilehekülje kaudu kogutud isikuandmete osas.

Mõisted. Mõiste „isikuandmed" tähendab teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise või juriidilise isiku kohta, näiteks nimi, vanus, isiku e-posti aadress või postiaadress. Mõiste „veebilehekülg" viitab veebileheküljele, mis asub aadressil www.Syngenta.com. Mõiste „Syngenta" tähendab Syngenta AG-d.

Käesoleva privaatsusavalduse muudatustest teavitamine. Syngenta pidevalt parandab ja lisab uut funktsionaalsust ja võimalusi sellele veebileheküljele. Syngenta jätab endale õiguse uuendada või muuta käesolevat privaatsusavaldust igal ajal. Seetõttu soovitame teil seda privaatsusavaldust vaadata üle iga kord, kui te kasutate seda veebilehekülge.

Me teavitame teid muudatustest selles privaatsusavalduses avaldades privaatsusavalduse uuendatud või muudetud versiooni sellel veebileheküljel. Juhul, kui kasutate seda veebilehekülge pärast muudatuste tegemist, tähendab see teie nõusolekut, et teilt või teie kohta sellel veebileheküljel kogutud isikuandmeid pärast privaatsusavalduse uuendatud versiooni postitamist käsitletakse privaatsusavalduse uuendatud versiooni tingimuste kohaselt. Syngenta ei kohalda privaatsusavalduse muudatusi isikuandmete suhtes, mida Syngenta on kogunud enne privaatsusavalduse uuendatud versiooni postitamist sellel veebileheküljel.

Võite tutvuda privaatsusavalduse praeguse versiooniga igal ajal, klikkides selle veebilehekülje nuppu „Privacy Statement" iga lehekülje allosas.

Käesolev privaatsusavaldus on viimati muudetud 12. mail 2009. a. 

Teie nõusolek. Käesolev privaatsusavaldus kuulub ja on osa www.Syngenta.comkasutustingimustest ja -reeglitest. Kasutades seda veebilehekülge nõustute te oma isikuandmete kogumise, kasutamise ja avaldamisega nagu on sätestatud käesolevas privaatsusavalduses, kusjuures see sõltub konkreetselt kas avaldamisele kuuluvad isikuandmed on kindlaksmääratud asjakohastes avaldustes. Kui sellised asjakohased avaldused on tegelikult olemas, siis on need prioriteetsed vastuolu korral mõne käesoleva privaatsusavalduse sättega.

www.Syngenta.com-i kaudu kogutud isikuandmed

Teie poolt edastatud isikuandmed. Syngenta kogub isikuandmeid, mida te edastate meile, kui kasutate seda veebilehekülge. Sellised isikuandmed võivad sisaldada näiteks teie nime, firma nime, teie või teie ettevõtte postiaadressi ja teie e-posti aadressi. Käesoleva privaatsusavalduse sisu osana peetakse teie isikuandmeid rangelt konfidentsiaalseteks.

Syngenta kasutab teie poolt veebilehekülje kasutamise ajal esitatud isikuandmeid selleks, et pakkuda teavet, teenuseid ja tooteid, mis teid huvitavad. Näiteks võime kasutada teie e-posti aadressi, et vastata teie kommentaaridele ja küsimustele. Mõnel juhul veebilehekülg võimaldab edendusüritustele registreerimist; me kasutame teie e-posti või postiaadressi, et saata trükiseid, kaarte ja ürituse infot.

Syngenta kasutab läbi selle veebilehekülje kogutud isikuandmeid ka selle veebilehekülje sisu ja funktsionaalsuse parendamiseks, selleks, et paremini mõista oma kliente ja turgusid, parendada oma tooteid ja teenuseid meie olemasolevatele ja potentsiaalsetele klientidele, sealhulgas selle veebilehekülje registreeritud kasutajatele. Aeg-ajalt võime me teiega ühendust võtta pakkudes teavet põllumajandustoodete ja teenuste kohta. Kui te ei soovi, et me võtaksime teiega ühendust sellistel eesmärkidel, teavitage meid läbi meie Webmasteri.

Teekonnaandmed (Click-Stream Data). Syngenta kasutab tehnoloogiat, et jälgida teie käike selle veebilehekülje kasutamisel, näiteks milliseid lehekülgi te vaatate ja milliseid linke kasutate. Seda teavet teie poolt selle veebilehekülje kasutamise kohta nimetatakse teekonnaandmeteks (click-stream data). Teekonnaandmed aitavad meil teha kindlaks, mis on teile oluline ja mis ei ole. See aitab meil otsustada, millist sisu ja funktsioone lisada ja mida ära jätta. See aitab meil samuti teha kindlaks, kas meie veebilehekülge on lihtne kasutada või kas meil on vaja ümber kujundada teatud lehekülgi ja linke. Teekonnaandmed ei tuvasta tavaliselt teie isikut. Kui Syngenta seob mingeid teekonnaandmeid teie isikliku nimega käsitleme seda kui isikuandmeid.

Küpsised (Cookies). Me võime saada teavet teie kohta paigaldades oma markeri teie arvutisse. Seda markerit tavaliselt nimetatakse „cookie" ja see võimaldab meil teid ära tunda arvuti poolt genereeritud unikaalse tunnuse järgi. Andes teile unikaalse tunnuse, suudame luua andmebaasi teie eelnevatest valikutest ja eelistustest ning olukorras, kus neid valikuid ja eelistusi on vaja uuesti koguda, saame tarnida neid automaatselt, säästes teie aega ja vaeva. Näiteks pärast toote ostmist, kui teil on vaja osta seda jälle, teie valitud suurus, värv või muud omadused säilivad ning neid saab uuesti sisestada kiiremini. Teie arvutil võib olla erikonfiguratsioon küpsiste tagasilükkamiseks: Teie arvutil võib olla erikonfiguratsioon küpsiste tagasilükkamiseks: palun lisateabeks pöörduge oma brauserisse. Kui te ei soovi saada küpsiseid, siis te saate seadistada oma brauseri küpsistest keeldumisele või hoiatuse saatmisele kui küpsis asetatakse teie arvutisse. Samuti võite kustutada meie küpsiseid niipea kui lahkute veebileheküljelt. Kuigi te ei pea nõustuma meie küpsiste aktsepteerimisega kui te külastate meie veebilehekülgi, samas kui te seate oma brauseri küpsistest keeldumisele, siis ei ole teil võimalik kasutada kõiki omadusi ja funktsioone meie saitidel.

See veebilehekülg kasutab Google Analytics-it, veebianalüütika teenust, mida osutab Google, Inc. („Google”). Google Analytics kasutab küpsiseid. Teave, mida küpsis teie poolt kasutatud veebilehekülje kohta genereerib (sealhulgas teie IP aadress) edastatakse ja säilitatakse Google'i serverites USAs. Google kasutab seda informatsiooni selleks, et hinnata veebilehekülje kasutamist teie poolt, koostades aruandeid veebilehekülje tegevusest veebilehel operaatorite jaoks ja osutades muid teenuseid seoses veebilehekülje ja interneti kasutamisega. Google võib ka edastada seda teavet kolmandatele osapooltele, kui seda nõuab seadus või kui kolmandad isikud töötlevad andmeid Google’i nimel. Google ei seosta teie IP-aadressi teiste Google valduses olevate andmetega. Te võite keelduda küpsiste kasutamisest, valides sobivad seaded oma brauseris, kuid pidage meeles, et kui te seda teete, siis ei pruugi olla võimalik kasutada kõiki selle veebilehekülje funktsioone.

Isikuandmete avalikustamine kolmandatele osapooltele

Isikuandmete avalikustamine meie tütarettevõtetele. Syngenta võib jagada selle veebilehekülje kaudu kogutud isikuandmeid oma tütarettevõtetele, kes võivad kasutada isikuandmeid samal viisil nagu ka Syngenta võib kasutada isikuandmeid (st vastavalt käesolevale privaatsusavaldusele). Kui te ei soovi, et Syngenta jagaks teie isikuandmeid oma partneritele, teavitage meid läbi meie Webmasteri.

Isikuandmete avalikustaminesõltumatutele kolmandatele osapooltele. Nii Syngenta kui ka tema tütarettevõtted võivad jagada üle kogu maailma isikuandmeid, mis on kogutud selle veebilehekülje kaudu kolmandatele isikutele, kes tegutsevad Syngenta eest või tema nimel ja/või tema tütarettevõtete nimel, näiteks ettevõtetele, mis pakuvad tugiteenuseid meile, sealhulgas andmete töötlemise teenuseid, või mis aitavad meil turustada oma tooteid ja teenuseid. Need ettevõtted võivad oma ülesannete täitmiseks vajada teavet teie kohta. Neil ettevõtetel ei ole lubatud kasutada isikuandmeid, mida me jagame nendega mingil muul eesmärgil kui need, millest oleme teatanud teile käesolevas privaatsusavalduses.

Isikuandmete edastamine välismaale. Syngenta ja selle tütarettevõtted tegelevad globaalse äriga. Syngenta ja selle tütarettevõtetel on kontorid ja andmebaasid erinevates riikides. Syngenta ja selle tütarettevõtted võivad aeg-ajalt edastada teie isikuandmed Syngentale kuuluvasse andmebaasi, tütarettevõttele või kolmandale isikule teises riigis eesmärgil, mis on kirjeldatud käesolevas privaatsusavalduses. Seda tehes võtab Syngenta ette mõistlikud ettevaatusabinõud vastavalt kehtivatele seadustele selleks, et kaitsta teie isikuandmete konfidentsiaalsust ja turvalisust.

Isikuandmete edastamine muudel juhtudel. Lisaks võib esineda muid piiratud asjaolusid, mille korral võib Syngenta või tema tütarettevõtted jagada või üle kanda oma andmebaasis olevaid isikuandmeid mitteseotud kolmandale osapoolele, näiteks järgides seadusega ette nähtud nõuet, õigusemõistmise korral, eesmärgiga kaitsta teie või teie firma elulisi huve või juhul, kui toimub ettevõtte müük, ühinemine, ümberkujundamine, lõpetamine või muu sarnane tegevus.

Vajadusel enne isikuandmete avalikustamist kolmandale osapoolele nõuab Syngenta lepinguliselt kolmandalt osapoolelt võtma ette piisavaid ettevaatusabinõusid, et kaitsta andmeid volitamata kasutamise või avalikustamise eest. Kui te ei soovi, et Syngenta jagaks teie isikuandmeid kolmandate osapooltega neis rangelt kontrollitud tingimustes, teatage meile läbi meie Webmasteri.

Andmete terviklikkus ja turvalisus. Syngenta võtab ette majanduslikult mõistlikud meetmed, et säilitada isikuandmete usaldusväärsus, täpsus, täielikkus ja kestus ning kaitsta meie andmebaaside turvalisust. Säilitame teie isikuandmeid ainult niikaua, kui on mõistlikult vajalik eesmärgiks, milleks neid koguti, või kooskõlas mis tahes kohaldatavate juriidiliste aruannete või dokumentide säilitamise nõuannetega. Meie serverid ja meie andmebaasid on kaitstud tööstuse standardse turvatehnoloogiaga, nagu tööstuse standarditele vastavad tulemüürid ja paroolikaitse. Töötajad, kellel on juurdepääs isikuandmetele, on saanud nõuetekohase koolituse selliste andmete käsitlemiseks kooskõlas meie turvaprotokollidega. Kuigi me ei saa garanteerida kaitset andmete kao, väärkasutamise, lubamatu avalikustamise, muudatuse või hävitamise suhtes, püüame vältida selliste kahetsusväärsete sündmuste toimumist.

Andmetele juurdepääs ja parandused. Soovi korral võite pääseda juurde või parandada isikuandmeid, mis on kogutud läbi selle veebilehekülje, pöördudes meie andmete privaatsusametniku poole. Palume võimaldada piisavalt teavet teie isiklike andmete väljaselgitamiseks. Me vastame teie taotlusele kiiresti ja nõuetekohaselt. Taotlused isikuandmete parandamiseks või kustutamiseks on kohustuslikud Syngentale kehtivas õiguslikus aruandluses või dokumentide säilitamise kohustustes.

Lapsed. Syngenta ei kogu teadlikult isikuandmeid alla 18-aastastelt lastelt. Kui te olete alla 18-aastane, palume mitte anda meile mingeid isikuandmeid. Kui teil on alust arvata, et laps on Syngentale esitanud isikuandmeid, võtke meiega ühendust pöördudes meie andmete privaatsusametniku poole ja me püüame kustutada need isikuandmed meie andmebaasidest.

Hüperlink teistele veebilehekülgedele. Käesolev privaatsusavaldus kehtib ainult www.Syngenta.com-ile. Syngental ja selle tütarettevõtetel on palju erinevaid veebisaite erinevatel eesmärkidel ja erinevates riikides, kus võivad kehtida erinevad seadused. Kui külastate teist veebisaiti, mida haldab Syngenta või selle tütarettevõte, palun leidke hetk aega, et vaadata üle selle saidi privaatsusavaldus, et saaksite teada milliseid isikuandmeid võidakse koguda läbi selle saidi ja kuidas neid töödeldakse.

www.Syngenta.com sisaldab hüperlinke veebisaitidele, mis ei ole hallatavad Syngenta või selle tütarettevõtete poolt. Need hüperlingid on esitatud ainult teie teadmiseks ja mugavuseks ja ei tähenda nende kolmandate osapoolte veebisaitide tegevuse toetusavaldust või mingit seost nende käitajatega. Syngenta ei kontrolli neid veebilehti ja ei vastuta nende andmekasutuse tavade eest. Kutsume teid vaatama üle privaatsuspoliitika sätteid, mis on postitatud igal saidil, mida te külastate, enne veebilehekülje kasutamist või mis tahes isikuandmete edastamist.

Küsimused meie privaatsusavalduse kohta. Kui teil on küsimusi meie privaatsusavalduse kohta või on mure, kuidas www.Syngenta.com töötleb teie isikuandmeid, teavitage meid pöördudes meie andmete privaatsusametniku poole.