Privaatsusavaldus

Sissejuhatus. Syngenta Polska Sp. z o.o. (Syngenta) – vastutav töötleja ‒ korraldab www.syngenta.ee tegevust. Teie privaatsus on meile oluline. Seetõttu on Syngenta koostanud käesoleva privaatsusavalduse (avaldus või privaatsusavaldus), et anda teile teada, kuidas Syngenta kogub, hoiab, kasutab ja töötleb käesoleva veebsaidi kaudu saadavaid isikuandmeid ja teavet.

Jõustumise kuupäev. 25. mai 2018

Käesoleva avalduse ulatus. Käesolev avaldus hõlmab isikuandmeid ja teavet (edaspidi: isikuandmed), mida me selle saidi kaudu kogume. Isikuandmed on andmed, mis tuvastavad teid isiklikult, kas eraldi või kombinatsioonis muu meile kättesaadava teabega. Isikuandmed on näiteks teie nimi, aadress, e-posti aadress, maksukohuslase number, selle olemasolul, ning teave, mida annate, kui kasutate meie saiti konto või isikliku profiili loomiseks.

Teie nõusolek. Käesolevat veebilehte kasutades nõustute käesolevas avalduses kirjeldatud praktikatega (sealhulgas veebilehel kättesaadavaks tehtud küpsiste poliitikaga). Kui te ei nõustu käesoleva avalduse või küpsiste poliitikaga, palume teil seda veebilehte mitte kasutada. Jätame endale õiguse teha igal ajal muudatusi käesolevas avalduses või küpsiste poliitikas. Kõik muudatused lisatakse käesolevasse avaldusse või küpsiste poliitikasse ning olulised muudatused kehtivad tavaliselt ainult tegevuste ja kogutava teabe kohta edasiulatuvalt. Soovitame teil regulaarselt läbi vaadata käesolev avaldus ja küpsiste poliitika veendumaks, et olete teadlik kõigist muudatustest ja sellest, kuidas teie andmeid võidakse kasutada.

Milliseid isikuandmeid me oma kodulehe kaudu kogume?

Isikuandmed on andmed, mis annavad meile teie kohta teada, kes te olete. Teilt küsitakse isikuandmeid, kui tellite teenuse, registreerite konto või saadate tagasisidet. Näiteks võib see teave sisaldada teie nime, aadressi (nii arvete saatmise kui ka registreeritud aadressi), e-posti aadressi, tegevusala ja toote üksikasju ning krediitkaardi või muid makseandmeid. Selliseid andmeid võidakse hoida meie kontaktide ja haldusandmebaasides kas teiega tehtud või hetkel käimasoleva koostöö tõttu või seetõttu, et meie arvates võite olla huvitatud meilt materjalide saamisest meie äritegevuse, toodete, programmide ja teenuste kohta. See võimaldab meil korraldada oma suhteid teiega tõhusalt, parandada oma saiti ja meie poolt teile pakutavaid teenuseid ja selgitada välja teile huvi pakkuvaid materjale, mida võime teile saata.

Andmed, millega ei saa isikut tuvastada, on üldjuhul statistilised ja ei võimalda isikut või üksust tuvastada ning sõltuvad sellest, kuidas meie lehele pöördute. Selline teave võib näiteks sisaldada teie domeeni, teie veebilehe pöördumise kuupäeva ja aega ning veebisaidi internetiaadressi, millelt otse veebilehele tulite. Selliseid andmeid kasutatakse ainult koondatult, et saaksime muuta veebilehte kasulikumaks ja kasutajatele atraktiivsemaks.

Kokkulepped, mis reguleerivad erifunktsioonide ja salasõnaga kaitstud alade kasutamist.

Käesoleval veebilehel võib olla erifunktsioone ja salasõnaga kaitstud alasid. Kui registreerite end erifunktsiooni või salasõnaga kaitstud ala kasutama, võidakse teilt paluda selliste eritingimustega nõustumist, mis reguleerivad erifunktsiooni või salasõnaga kaitstud ala kasutamist. Sellisel juhul palutakse teil selgesõnaliselt nõustuda eritingimustega, näiteks tehes vastavasse kasti märke või klõpsates nupul „Nõustun“ („I agree“). Selline nõusolek on läbiklõpsamise kokkulepe. Kui mis tahes läbiklõpsamise kokkuleppe tingimus erineb käesoleva avalduse tingimusest, siis läbiklõpsamise kokkuleppe tingimused täiendavad või parandavad käesolevat avaldust, kuid ainult läbiklõpsamise kokkuleppe reguleeritavas osas.

Küpsised:

Me kasutame küpsiseid ja muid veebitehnoloogiaid teabe kogumiseks ning oma veebisaitide teatud funktsioonide toetamiseks. Kui soovite selle kohta rohkem teada saada, lugege meie küpsiste poliitikat, kust saate hallata ka oma küpsiste kasutamise nõusolekuid: https://www.syngenta.ee/kupsiste-poliitika-syngenta

Hädavajalike küpsistega seotud töötlemistoimingute seaduslikuks aluseks on meie õigustatud huvi käitada oma veebisaiti seaduslikult (kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktiga f). Mittehädavajalike küpsistega (eelistusküpsised, statistikaküpsised, turundusküpsised) seotud töötlemistoimingute õiguslikuks aluseks on teie nõusolek (kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktiga a).

Küpsised ja sarnased tehnoloogiad.

Kasutame küpsiseid ja muid veebitehnoloogiaid, et koguda teavet ja toetada teatavaid meie saidi funktsioone. Küpsised annavad meile teavet selle kohta, kuidas meie saidi kasutajad saiti kasutavad, ehk millistel lehtedel nad millises järjekorras käivad, milliseid linke kasutavad ja kui kaua nad igal lehel peatuvad.

Teeme seda selleks, et

 • analüüsida ja parandada oma reklaamikampaaniate tõhusust;
 • toetada ja parandada meie veebilehtde pakutavaid võimalusi ja funktsionaalsust, näiteks säästame teid nende andmete uuesti sisestamise vaevast, mis on juba meie andmebaasis olemas, või pakume sätteid, mille eelmistel kordadel veebilehel käies määrasite; ja
 • isikupärastada teie kogemus meie veebilehe kasutamisel.

Üldjuhul ei ole te nende veebitehnoloogiate abil meie poolt kogutavate andmete alusel tuvastatav.

Kui aga olete loonud kasutaja, näiteks registreerides ennast, et kasutada salasõnaga kaitstud ala ühel meie veebilehtedes, võime siduda veebitehnoloogiate abil kogutud teabe muude andmetega, mis tuvastavad teid isiklikult.

Kui te ei soovi küpsiseid, võite seadistada oma veebilehitseja küpsised tagasi lükkama või teid teavitama, kui küpsis teie arvutisse paigutatakse. Võite ka meie küpsised saidilt lahkudes kustutada. Kuigi te ei pea meie saitidel käies meie küpsistega nõustuma ning võite seada oma veebilehitseja küpsistest loobuma, ei saa te sellisel juhul kasutada meie saidi kõiki võimalusi ja funktsioone. Täpsemat teavet selle kohta saate, kui kirjutate e-mailile Dataprivacy.ee@syngenta.com.

Kuidas Syngenta teie isikuandmeid kasutab?

Üldjuhul kasutame oma veebilehe kaudu kogutavaid isikuandmeid selleks, et:

 • pakkuda tooteid, teavet ja teenuseid, mida meilt soovite saada;
 • tagada turvalisus, hoida ära krediidialaseid pettusi ja pettusi või täita mõnda muud seaduslikku kohustust;
 • võtta teiega ühendust eripakkumiste ja muu teabe andmiseks, mis arvame teid huvitavat, kui olete andnud meile vastava loa

Põhjendatud huvi alusel peame

 • pakkuma teile tõhusat klienditeenindust;
 • pakkuma teile isikustatud kogemust, kui meie saiti kasutate;
 • esitama teile isikustatud reklaami, kui meie saidile tulete;
 • võtma teiega ühendust seoses teabe ja teadetega, mis puudutavad seda, kuidas teie meie saiti kasutate;
 • kutsuma teid osalema uuringutes ja andma meile tagasisidet;
 • paremini mõistma teie vajadusi ja huve;
 • parandama oma vebilehe sisu, funktsionaalsust ja kasutatavust;
 • parandama oma tooteid ja teenuseid;
 • parandama oma turundus- ja edendustegevust ning
 • mistahes muul eesmärgil, mis on välja toodud kehtivas privaatsusavalduses või mõnes muus Syngenta ja teie vahelises kokkuleppes.

Kuidas Syngenta minu isikuandmeid jagab?

Teenusepakkujad. Jagame isikuandmeid ettevõtete ja organisatsioonidega, mis pakuvad teenuseid meie nimel, näiteks meile tugiteenuseid pakkuvad ettevõtted (nagu näiteks krediitkaardi töötlemise teenused, andmesalvestuse ja veebimajutuse teenused), või mis aitavad meil oma tooteid ja teenuseid turundada (nagu kolmanda poole meiliturundusettevõtteid). Need kolmandad pooled on lepingu alusel kohustatud kasutama nendega jagatavaid isikuandmeid ainult selleks, et pakkuda meie nimel teenuseid, ning võtma majanduslikult mõistlikke meetmeid, et kaitsta teie isikuandmete konfidentsiaalsust ja turvalisust.

Syngentas. Me võime jagada oma saidi kaudu kogutavaid isikuandmeid Syngentas või Syngenta teiste tütarettevõtetega ristturunduse ja muudel eesmärkidel. Kui te ei soovi jagada oma isikuandmeid teise Syngenta äriettevõtete hulka kuuluva liikmega, võite igal ajal sellest loobuda saates e-kirja aadressile Dataprivacy.ee@syngenta.com.

Edastamine. Teie isikuandmeid võidakse edastada äriühingule, mis on omandanud Syngenta aktsiaid või vara, ühele selle tütarettevõtetest või ühele meie ettevõttele näiteks müügi, ühinemise, reorganiseerimise või likvideerimise tõttu. Sellise edastamise korral kehtib teie isikuandmeid omandavale äriühingule käesolev poliitika ja teie poolt meile teada antud privaatsust puudutavad eelistused.

Seaduste täitmine ning meie ja teiste õiguste kaitsmine. Me võime avaldada isikuandmeid, kui arvame heas usus, et avaldamine on asjakohane seaduse, kohtu korralduse või kohtukutse täitmiseks. Me võime avaldada ka isikuandmeid, et ära hoida või uurida võimalikku kuritegu, nagu pettus või identiteedivargus; selleks, et jõustada või teostada meie interneti kasutustingimusi või muid lepinguid või kaitsta meie enda õigusi või vara või meie kasutajate või teiste õigusi, vara või turvalisust.

Koondatud andmed. Me võime jagada koondatud demograafilisi või uuringuandmeid kolmandate pooltega, kuid need andmed on anonüümsed ja ei sisalda isikuandmeid. Meie jagatavad koondandmed võivad sisaldada anonüümseid andmeid, mis on kogutud küpsiste ja muu sarnase seiretehnoloogiaga, nagu selgitatud alajaotuses „Küpsised ja sarnased tehnoloogiad“.

Nagu on selgitatud privaatsusavalduses. Jätame endale õiguse avaldada teie isikuandmeid, nagu kirjeldatud igas täiendavas privaatsusavalduses, mis on lisatud veebilehele (või alale), kus te vastavat infot annate. Sellel veebilehel oma isikuandmeid esitades nõustute oma isikuandmete avaldamisega, nagu selgitatud vastavas privaatsusavalduses.

Nagu selgitatud läbiklõpsamisega kokkuleppes. Jätame endale õiguse avaldada teie isikuandmeid, nagu kirjeldatud kõigis läbiklõpsamisega kokkulepetes, millega olete nõustunud.

Teie valikud

Üldiselt
Austame teie õigust valida, kuidas me teie isikuandmeid kogume, kasutame ja avaldame. Enamikel juhtudel palume teil teha oma valikud siis, kui teie isikuandmeid kogume. Lisame teile saadetavatesse uudiskirjadesse või reklaammeilidele loobumist võimaldava lingi, et saaksite meile teatada, kui ei soovi enam meilt tulevikus teateid saada. Kui olete meie saidil loonud konto või isikliku profiili, saate uuendada osa või kõiki oma privaatsust puudutavaid valikuid, muutes selleks oma konto või profiili sätteid.

Otseturundus
Enne kui kasutame teie isikuandmeid otseturunduseks (või lubame oma tütarettevõtetel seda teha), pakume teile võimalust valida, kas soovite anda luba oma andmete sellisel viisil kasutamiseks. Kui mingil hetkel soovite, et teid kustutataks meie otseturunduse meililistist, peate saatma meili või kirjutama meie üleilmsele andmekaitsespetsialistile aadressil Dataprivacy.ee@syngenta.com. Palun saatke meile oma täisnimi, aadress ja meiliaaress nii, et saaksime teid oma meililistist üles leida. Kui oleme saanud vajalikud andmed, kustutame teid oma meililistist. Palume teil anda meile oma soovi täitmiseks mõistlikult aega.

Teie isikuandmete jagamine.
Palume teil tutvuda alajaotusega „Kuidas jagab Syngenta minu isikuandmeid?“, et teada saada, kuidas me teie isikuandmeid jagame kolmandate pooltega ja millised on teie valikuvõimalused.

Kuidas saate teostada oma õigusi oma isikuandmete suhtes?
Püüdleme selle poole, et säilitada hea läbipaistvus meie töödeldavate andmete suhtes. Teil on meie poolt käesolevas avalduses kirjeldatud isikuandmete töötlemise suhtes järgmised õigused:

 • Kinnitada, et Syngenta töötleb teie isikuandmeid, saada juurdepääs isikuandmetele või saada koopia isikuandmetest, mis meil teie kohta on;
 • Paluda meil parandada või uuendada ebatäpsed isikuandmed või täiendada puudulikke isikuandmeid;
 • Paluda meil kustutada teie isikuandmed;
 • Piirata meiepoolset teie isikuandmete töötlemist;
 • Paluda meil edastada teile teatavaid isikuandmeid või edastada või lasta need edastada teisele vastutavale töötlejale (andmete ülekantavas) ja
 • Paluda, et me lõpetaks teie isikuandmete töötlemise otseturunduse eesmärkidel. Teiste seaduslike huvide tõttu, millele võime toetuda (nt meie suhtes pooleli olevate või meid ähvardavate nõuete kontekstis), ei ole meil enam lubatud teie isikuandmeid töödelda.

Kui soovite teostada mõnda oma eespool mainitud õigust, võite meiega tasuta ühendust võtta saates meili üleilmsele andmekaitsespetsialistile Dataprivacy.ee@syngenta.com.

Me vastame teie mõistlikult konkreetsele päringule nii kiiresti kui võimalik pärast päringu kontrollimist.

Muudame teie isikuandmeid põhjendamatu viivituseta, kui nõustume, et need on ebatäpsed, aegunud, ebatäielikud, ebaolulised või eksitavad, võttes arvesse nende kogumise eesmärke. Kui me neid andmeid parandame ja oleme need eelnevalt kolmandale poolele avaldanud, teavitame sellest ka vastavat kolmandat poolt, kui see on seadusega ette nähtud.

Kui me ei nõustu teie isikuandmeid parandama, selgitame keeldumise põhjust ja viise, kuidas saate kaebust esitada.

Kui kaua hoiab Syngenta teie isikuandmeid?

Me kavatseme hoida teie isikuandmeid nii, et need oleks täpsed ja uuendatud. Me ei soovi hoida teie isikuandmeid kauem kui vajalik asjaomastel eesmärkidel seoses meie veebisaidi kasutamisega. Kui kaua me peame teie isikuandmeid hoidma sõltub eesmärgist, milleks neid kogume, ning seetõttu puudub tüüpiline andmete hoidmisaeg. Seega hoidmisaeg võib olla erinev olenevalt asjaoludest. Teistel õiguslikel põhjustel, nt nõuete kontekstis, võime hoida isikuandmeid kauem, kui on esialgu nende kogumise eesmärgil ette nähtud. Sellistel juhtudel ei töötle me siiski neid isikuandmeid enam aktiivselt esialgsel eesmärgil.

Kui soovite saada rohkem teavet kus ja kui kaua teie isikuandmeid hoitakse ning kui soovite oma kustutamise õigust teostada, võtke palun ühendust meie üleilmse andmekaitsespetsialistiga e-mailil Dataprivacy.ee@syngenta.com.

Kuidas Syngenta kaitseb isikuandmeid?

Meil on täielik andmekaitseprogramm, sealhulgas majanduslikult mõistlikud halduslikud, füüsilised ja tehnoloogilised turvameetmed, et kaitsta isikuandmeid loata juurdepääsu, kasutamise ja loata või juhusliku hävitamise, muutmise või avaldamise eest. Kuigi me võtame majanduslikult mõistlikke ettevaatusabinõusid, et tagada asjakohane turvalisuse tase, ei suuda me tagada selliste isikuandmete turvalisust, mis esitatakse Interneti kaudu või säilitatakse meie andmebaasides.

Lingid teistele Syngenta veebisaitidele

Käesolev Sait sisaldab hüperlinke teistele veebisaitidele, mida opereerib Syngenta või mõni teine Syngenta ettevõte (Teised Syngenta Veebisaidid). Need Teised Syngenta Veebisaidid on eraldiseisvad ja autonoomsed. Igaühel neist on erinev eesmärk. Seega igale Teisele Syngenta Veebisaidile kehtivad selle vastavad kasutustingimused ja privaatsusavaldus. Kui pöördute Teistele Syngenta Veebisaitidele käesolevale saidile lisatud linkide kaudu, võtke mõned minutid aega igale Teisele Syngenta Veebisaidile pandud kasutustingimuste ja privaatsusavaldusega tutvumiseks.

Lingid teistele veebisaitidele
Käesoleval saidil võivad olla lingid veebisaitidele, mida opereerivad teised ettevõtted, sealhulgas veebisaitidele, mida opereerivad meie kolmandast poolest teenusepakkujad, meie tütarettevõtted ja teised kolmandad pooled. Käesolev avaldus ei kehti isikuandmete kohta, mida on kogutud nendel kolmanda poole veebisaitidel. Kui pöördute kolmanda poole veebisaidile käesolevale saidile paigutatud lingi kaudu, võtke palun paar minutit aega sellel saidil avaldatud privaatsuspoliitikaga tutvumiseks.

Lapsed
Meie Sait ei ole mõeldud või suunatud lastele, kes on nooremad kui 13 eluaastat. Me ei kasuta oma Saiti teadlikult selleks, et koguda isikuandmeid alla 13-aastastelt lastelt või turundada neile. Kui olete noorem kui 13 eluaastat, palume teid meile mitte oma isikuandmeid anda. Kui saame teada, et isik, kes on noorem kui 13 eluaastat, on andnud isikuandmeid ühe meie saidi kaudu, teeme mõistlikke jõupingutusi selliste isikuandmete eemaldamiseks oma andmebaasidest.

Eriteade veebilehe külastajatele, kes ei ela Šveitsis
Syngenta on Šveitsi korporatsioon, mis asub Baselis (Šveits). Syngenta kasutab veebiservereid ja hoiab andmeid Šveitsis, Prantsusmaal, Ameerika Ühendriikides või teistes riikides. Võime edastada teie isikuandmeid meie teenusepakkujatele või teistele isikutele, kes asuvad Šveitsis, Prantsusmaal, Ameerika Ühendriikides või teistes riikides käesolevas avalduses kirjeldatud eesmärkidel. Erinevates riikides on erinevad eraelu puutumatuse seadused ja nõuded, ning mõnedes riikides on teie isikuandmete õiguslik kaitse väiksem kui teistes.

Peaksite siiski teadma, et olenemata sellest, kus teie isikuandmeid kogutakse või töödeldakse, kui need koguti käesoleva saidi kaudu, tagame nende kaitse käesoleva avalduse tingimuste ja kõigi teile kehtivate privaatsusavalduste või läbiklõpsamisega kokkulepete kohaselt.

Käesoleva saidi kasutamisega nõustute, et teie isikuandmeid kogutakse, kasutatakse ja edastatakse Ameerika Ühendriikides või mõnes teises riigis või Ameerika Ühendriikidesse või mõnda teise riiki.

Kehtiv õigus ja jurisdiktsioon

Käesolevale avaldusele kohaldatakse Šveitsi õigust kohaldamata kollisiooninormi sätteid. Selle avaldusega seotud nõuete suhtes on Baseli (Basel-Stadt kanton, Šveits) tavakohtutel ainujurisdiktsioon.

Küsimused, probleemid ja kaebused, mis on seotud meie privaatsuse tagamise praktikaga

Kui teil peaks tekkima mingeid küsimusi või probleeme seoses sellega, kuidas Syngenta kasutab teie isikuandmeid, saate võtta ühendust e-mailil Dataprivacy.ee@syngenta.com.

Teil on ka õigus esitada kaebus asjaomasele järelevalveasutusele (eelkõige teie elukoha, töökoha või arvatava rikkumise koha liikmesriigis).