Raps

RAPS

SAFECROSS hübriidtalirapsi sordid, mis annavad tavasortidega võrdväärse saagi.

SY Aganos logo 2024

Aganos

Kõrge, stabiilse seemnesaagi ja väga hea talvekindlusega hübriidtaliraps.

SY Alibaba logo 2024

SY Alibaba

SY Alibaba on hübriidraps, mis resistentne nuutri enamlevinud tüvedele P1 ja P3 ning

SY Aliboom logo 2024

SY Aliboom

Kõrge saagikusega hübriidtalirapsi sort, mis on resistentne nuutri ja rapsi kollase

SY Alix logo 2024

SY Alix

Nuutrikindel, hea talvekindluse ja kõrge saagikusega hübriidtaliraps.

SY Annabella logo 2024

SY Annabella

Uus hübriidtalirapsi sort, mis võrreldes meil juba tuntud SY Alisteriga on suurema

SY Cornetta logo 2024

SY Cornetta

Kõrge saagipotentsiaal kasvatamisel isegi rapsi jaoks ebasobivatel mullastikel.

SY Floretta logo 2024

SY Floretta

Väga kõrge saagipotentsiaaliga, TuYV suhtes resistentne hübriidtaliraps.

SY Florietta logo 2024

SY Glorietta

Kiire algarenguga, väga saagikas hübriidtaliraps.

SY Ilona logo 2024

SY Ilona

Hästi tasakaalustatud haigustkindlusega,ja saagikas hübriidtaliraps.

Raps on täna  üks tulusamaid põllukultuure eeldusel, et tulemuseks on arvestatav saagitulemus. Saagile paneb aluse sobiva sordi valik, mis talirapsi puhul peaks Eesti tingimustes olema hea talvekindluse ning kevadise taastumisvõimega. Lisaks on olulised sordi saagipotentsiaal, haigus- ja seisukindlus ning kõrge õlisisaldus seemnetes.

Syngenta talirapsid on hübriidsordid, mis tähendab, et taimed on lühemad, seisukindlamad, mitmel neist on ka tugev vastupanuvõime erinevatele haigustele, mis tõstab rapsitootmise kasumlikkust. Sortide aretamisel on panustatud suuremasse saagipotentsiaali ning õlisisaldusse. Eestis müüdavate sortide valikul on lisaks lähtutud heast talvekindlusest.


 

RISTÕIELISTE NUUTER - TÕSINE RAPSI KAHJUSTAJA

Ristõieliste nuuter on tõsine rapsi haigus ja seda peamiselt kahel põhjusel – nuuter võib põhjustada väga suuri saagikadusid ning sellest on väga raske vabaneda. Haigus on maailma eri piirkondades väga suureks probleemiks ja ka Eestis on sellest viimastel aastatel saanud üha tõsisem mure, kuna rapsikasvatus on laienenud.