Raps

RAPS

SAFECROSS hübriidtalirapsi sordid, mis annavad tavasortidega võrdväärse saagi.

SY Annabella

Uus hübriidtalirapsi sort, mis võrreldes meil juba tuntud SY Alisteriga on suurema

Aganos

Kõrge seemnesaak

SY Iowa

Kõrge saagikusega hübriidtalirapsi sort, mille saak on stabiilselt kõrge läbi aastate

SY Glorietta

Kõrge seemnesaak

SY Alibaba

SY Alibaba on hübriidraps, mis resistentne nuutri enamlevinud tüvedele P1 ja P3 ning

SY Alix

Kõrge seemnesaak

SY Cornetta

Väga hea talvekindlus

George

Kõrge seemnesaak

SY Ilona

Kõrge seemnesaak

Raps on täna  üks tulusamaid põllukultuure eeldusel, et tulemuseks on arvestatav saagitulemus. Saagile paneb aluse sobiva sordi valik, mis talirapsi puhul peaks Eesti tingimustes olema hea talvekindluse ning kevadise taastumisvõimega. Lisaks on olulised sordi saagipotentsiaal, haigus- ja seisukindlus ning kõrge õlisisaldus seemnetes.

Syngenta talirapsid on hübriidsordid, mis tähendab, et taimed on lühemad, seisukindlamad, mitmel neist on ka tugev vastupanuvõime erinevatele haigustele, mis tõstab rapsitootmise kasumlikkust. Sortide aretamisel on panustatud suuremasse saagipotentsiaali ning õlisisaldusse. Eestis müüdavate sortide valikul on lisaks lähtutud heast talvekindlusest.

Sordiomadused

Sort Terasaak Õlisisaldus Glükosinolaadid 1000 tera mass Taime kõrgus Sügisene
algareng
Valmimine
Aganos 9 6 3 5 6 5 5
SY Alibaba 6 6 3 4 6,5 4,94 4,97
SY Alix 6 7 3 4 4,72 4,59 4,42
SY Annabella 7,5 6,3 7,8 4,2 7 8 7,3
SY Cornetta 9 9 9 9 9 9 9
SY Florida 6 6 9 9 9 9 9
SY Florian 189 210 190 196 190 194 190
SY Glorietta 9 7 3 4 125 128,2 121,9

* 1–9 palli, millest 9 on väga hea / väga kõrge

              

RISTÕIELISTE NUUTER - TÕSINE RAPSI KAHJUSTAJA

Ristõieliste nuuter on tõsine rapsi haigus ja seda peamiselt kahel põhjusel – nuuter võib põhjustada väga suuri saagikadusid ning sellest on väga raske vabaneda. Haigus on maailma eri piirkondades väga suureks probleemiks ja ka Eestis on sellest viimastel aastatel saanud üha tõsisem mure, kuna rapsikasvatus on laienenud.