Biologicals main banner 2024 with seeds, EE

Mis on bioloogilised tooted

Syngenta biocontrols

Biotõrjevahendid

Biotõrjevahendid tõrjuvad taimekahjureid ja -haigusi. Need on looduslikult esinevad ained, mida kasutatakse seen- ja bakteriaalsete haiguste, kahjurite, nematoodide ja umbrohtude tõrjeks.

Biostimulaatorid

Biostimulaatorid

Biostimulandid ergutavad ja tugevdavad põllukultuure. Neid kasutatakse taimedel, seemnetel või juurtel ja nende ümber, et stimuleerida taimede loomulikke protsesse. Need suurendavad toitainete kasutamise tõhusust, vastupidavust abiootilisele stressile ja tõstavad saagi kvaliteeti.

Bioväetised

Bioväetised

Bioväetised on mikroobidel põhinevad tooted, mida kasutatakse lämmastiku sidumiseks ning toitainete kättesaadavuse ja omastamise parandamiseks taimedele, samuti taimede kasvu soodustamiseks.

SYNGENTA® BIOLOGICALS ÜHENDAB TEADUSE LOODUSEGA

Bioloogilised tooted on saadud või inspireeritud loodusest, nende eesmärk on taimi kaitsta ja tugevamaks muuta. Syngenta® Biologicals tooted on suur uuendus ja võimalus taime- ja mullatervise alal, kus loodust rakendatakse taimede tõhusaks ning jätkusuutlikuks kaitsmiseks ja tugevdamiseks. Erinevatest põhjustest tulenevalt vajavad põllumehed põllukultuuride kasvatamiseks üha säästvamaid viise, saak peab aga vastama nõudliku tarbija vajadustele. Syngenta® Biologicals rakendab ellu teaduspõhise innovatsiooni, et taimekasvatajatele oleks rohkem valikuvõimalusi ja paindlikkust. Täiendades muid taimekaitselahendusi, aitab Syngenta® Biologicals kasvatajatel oma põllukultuuride ja keskkonna eest hoolitseda, muuta taimekasvatuse tootlikumaks ja täita ühiskonna nõudmisi meie toidu tootmise osas.

Bioloogilistel toodetelon mitu klassifikatsiooni, kaks peamist on: biotõrjevahendid ja biostimulaatorid:

  • Biotõrjevahendid põhinevad looduslikult esinevatel ainetel, mida kasutatakse biootilise stressi ohjamiseks haiguste, kahjurite, nematoodide ja umbrohtude tõrjel..
  • Biostimulaatorid on ained, mis stimuleerivad taimede loomulikke protsesse, suurendades sellega toitainete või vee kasutamise tõhusust, keskkonnas esineva abiootilise stressi taluvust või saagikust ja selle kvaliteeti.
Mis on bioloogilised tooted?

Mis on biostimulaatorid?

Biostimulaator on mis tahes aine või toode, mida kasutatakse taimedel, seemnetel või juurekeskkonnas eesmärgiga stimuleerida taimede loomulikke protsesse, mis soodustavad toitainete kasutamise tõhusust, abiootilise stressi taluvust või saagi kvaliteeti.

 

Biostimulandid_skeem 1

 

ABIOOTILINE STRESS JA KUIDAS SEDA VÄHENDADA?

Syngenta biostimulaatorite väljatöötamisel on keskendutud peamiselt nelja abiootilise stressi liigile, mis vähendavad saagikust ja saagi kvaliteeti. Meie biostimulaatorite kasutamisel on rida positiivseid mõjusid, näiteks ühtlasem ja kiirem taimede tärkamine ja areng, rohendav toime, mis tuleneb ka tõhusamast fotosünteesist, suurem võrsete arv, suurem leheopind, ühtlasem saagi valmimine, suuremad viljad / terad, optimaalne valmimine, pikem kasvuaeg jne.

Ikoon

Klimaatiline stress

Näiteks põud, kuuma- ja külmastress. Klimaatiline stress on põllukultuurile avalduv väline stress, mis tuleneb pikaajalistest keskkonnatingimustest, mis taimede jaoks ületavad mõistlikke piire ning mis mõjutavad põllukultuuri arengut, kasvu, ellujäämist või saagikust.

Hea biostimulaator suurendab taimede kohanemisvõimet muutuvate oludega, mida saab mõõta saagi kõrge kvaliteedi ning pikema kasvuperioodi näol.

Ikoon

Taimede tervis

Taimede kasv või tervis, millest sõltub saagi suurus ja looduslike protsesside edukas toimimine taimedes.

Hea biostimulkaator annab peale selle kasutamist mõõdetava tulemuse - saak suureneb tänu looduslike protsesside paremale toimimisele taimedes.

Ikoon

Mulla tervis ja soolsus

Stress, mille põhjustajaks on intensiivsest põllumajandusest tulenev mulla vaesustumine. Eesmärk on viimast vältida ja vajadusel tagasi pöörata.

Hea biostimulaator suurendab mulla viljakust, parandades mullakeskkonda selle asemel, et suurendada pelgalt taime vastupidavust.

Ikoon

Toitainete omastamine

Põllukultuuri võime omastada toitaineid. Põllukultuuri saab töödelda otse, et parandada juurekaudset toitainete omastamist, või kaudselt, töödeldes mulda ja suurendades sellega protsessi tõhusust risosfääris.

Hea biostimulaator aitab säilitada saagipotentsiaali väiksema väetamise juures.

Syngenta bioloogilised tooted Eestis

Vixeran

VIXERAN

VIXERAN on bioloogilise päritoluga väetis, mis põhineb endofüütide mikroorganismi Azotobacter salinestris tüvel CECT 9690, mis on eriti efektiivne lämmastiku (N) sidumiseks lehtede ja juurte kaudu. Toodet iseloomustab võime siduda õhulämmastikku isegi hapniku juuresolekul. VIXERAN suudab tagada taimede kasvu, saagikuse ja saagi kvaliteedi ka stressirohketes tingimustes.

Megafol

MEGAFOL

MEGAFOL on unikaalne, taimedest valmistatud, stressi leevendav ja taimede kasvu aktiveeriv biostimulant, mis võimaldab suurendada saaki ja parandada selle kvaliteeti. Suurendab väetiste ja muude taimele vajalike aktiivsete koostisosade omastamist. Saab edukalt kasutada koos fungitsiidide, herbitsiidide, insektitsiidide ja väetistega - kasutamisel koos MEGAFOLIGA suureneb nende toodete efektiivsus ja toime aeg.

BBC

 

BBC miniseriaal

BBC StoryWorks on teinud minisarja, kus erinevatest olukordadest ning Syngenta bioloogilistest toodetest räägitakse läbi põllumehe silmade. Sarjas räägitakse, kuidas lõhna kasutamine takistab kahjurputukate paaritumist ning kuidas aitab see Indoneesia riisikasvatajaid. Samuti, kuidas veesäästlik põlluharimine võib olla lahendus Euroopa põllumeestele, et toime tulla kliimamuutustest tulenevate suurimate väljakutsetega. Miniseriaal on inglise keeles.

Syngenta bioloogilised tooted

Uuenduste eestvedaja

2020. aastal omandas Syngenta bioloogiliste toodete pioneeri Valagro. Meie partnerlus Valagroga seab Syngenta Biologicalsi üheks juhtivaks ülemaailmseks ettevõtteks, mis on valmis kujundama kiiresti kasvavat bioloogiliste toodete turgu.
 
Üle 40-aastase kogemusega Valagro pakub kasvatajatele laiaulatuslikku bioloogiliste põllukultuuride toodete paketti. Ettevõte on biostimulantide turuliider, mida toetavad oma ala parimad teadus- ja arendustegevuse võimalused.

                

Oleme uuenduste edendamisele väga pühendunud. Uuendustele, mis vastaksid põllumeeste vajadustele kõikjal, aidates samal ajal kaitsta meie kliimat. Meil on oma ala parim teadus- ja arendustegevus ning oleme valitud Syngenta koostööpartner.

          Corey Huck, bioloogiliste toodete juht