Hyvido talioder suur bänner 1
SY Baracooda logo NEW

SY Baracooda

Suure saagipotentsiaaliga ning ramularioosile vastupidav 6-realine talioder.

SY Dakoota logo NEW

SY Dakoota

Stabiilse saagi ja kõrge saagipotentsiaaliga hübriidtalioder.

SY Galileoo logo NEW

SY Galileoo

Saagikas ja stabiilne, üks enim hinnatud taliodrasortidest Põhjamaades.

SY Loona logo NEW

SY Loona

Väga suure saagipotentsiaaliga, mullastiku suhtes leplik 6-realine hübriidtalioder.

SY Maliboo logo NEW

SY Maliboo

SY Maliboo on väga hea saagipotentsiaaliga ja suure mahukaaluga...

Wootan logo NEW

Wootan

Väga suure saagipotentsiaaliga 6-realine hübriidtalioder

Hyvido hübriidtaliodrad annavad enamat, kui kõrge saagi

_________________________________

Photo hyvido 1

Mujal maailmas ning Põhja-Euroopas oma väga suure saagipotentsiaali (10 t/ha ja enam) tõttu populaarsed Syngenta Hyvido hübriidtaliodra sordid annavad võimaluse saagi varaseks koristamiseks ja õigeaegseks talirapsi külviks. Hyvido sortide lipuleht on keskmisest laiem, mistõttu püüab see kinni rohkem valgust. Lisaks suruvad need sordid mitmeid probleemseid umbrohtusid (näiteks põld-rebasesaba) alarindesse, sest on kiire algarenguga. Varase võrsumisega võetakse hilisema arenguga umbrohult ära ruum võrsumiseks. Keskmisest laiem lehepind tagab intensiivsema fotosünteesi. 

Näiteks Kuusiku KK 2019. aasta sordivõrdluskatses oli sort Wootan kõige paremini võrsunud sort: ühe taime kohta kuni 10 võrset. Krootuse Agro tootmispõllule rajatud katses oli hübriidtalioder samuti paremini võrsunud ning tõi tavasordiga võrreldes saagilisa 1,12 t/ha.