You are here

Oder

Rahvusvaheliselt tunnustatud õlleodra sordid.

Syngenta õlleodra sordid on aretatud eesmärgiga saavutada õlleodrale iseloomulikud omadused: suured terad, terade ühtlane mass, madal proteiinisisaldus ja suur saagikus. Meie õlleodra sordid on rahvusvaheliselt tunnustatud, eelistatud mitmete õlletootjate poolt kokkusotul ning levinud Skandinaaviamaades, Inglismaal, Saksamaal jne. Tänu IBD (The Institute of Brewing and Distilling) heakskiidule on Syngenta õlleodra sortidest saadavat saaki lihtne eksportida, mis annab kasvatajatele lisaks kindlustunnet saagi realiseerimisvõimaluste osas.

Laureate

AHDB 2015. aasta suviodra soovitusliku listi kõige saagikam sort.

Sanette

Rahvusvaheliselt tunnustatud ning 2014. aasta HGCA soovitusliku listi kõige saagikam...

Quench

Suure saagipotentsiaaliga ja heade kvaliteedinäitajatega õlleodra sort. Nr 1 Euroopas...

Propino

Suure saagikuse, ühtlase terade suurusega ja väga hea seisukindlusega õlleoder....