Vibrance: kuidas planeerida suuremat saaki?

Vibrance®: kuidas planeerida suuremat saaki


Tooteperekonda Vibrance® kuuluvad uuenduslikud lahendused, mis kaitsevad seemneid ja tärkavaid taimi taimehaiguste eest, tagavad tugeva juurestiku ja suure saagi

Sedaksaanil põhinevad süsteemse, kontaktse ja lokaalse toimega puhtimisvahendid Vibrance® Duo ja Vibrance® Pro kaitsevad tali- ja suvinisu, suvi- ja taliotra, tritikalet, talirukist ja kaera taimehaiguste ja ebasoodsate ilmastikutingimuste mõju eest ning loovad põllukultuuride saagile kindla aluse.
 


VIBRANCE® - uue põlvkonna puhtimisvahendid


_____________________________


Toodete koostis


Sedaksaan on uue põlvkonna toimeaine, mis võitleb tõhusalt risoktonioosi, lumiseene, nisu-kõvanõe ja tüfuloosiga ning soodustab juurte kasvu, mistõttu ei pea puhisele täiendavalt mikroelemente ega aminohappeid lisama.

Fludioksoniil on kontaktne, pikaajalise toimega fungitsiid, mis kaitseb tõhusalt seemneid mullas levivate fusarioosi tekitaja Fusarium spp., lumiseene tekitaja Microdochium nivale ja muude haigustekitajate eest. 

VIBRANCE® puhtimisvahendeid valmistatakse uuendusliku Formula M tehnoloogia alusel, mis aitab vähendada puhise pudenemist seemnetelt, toimeainete kadu, tolmu teket külvi ajal ja puhtimisvahendi jääke seemnemahutis, vähendades seeläbi keskkonnasaastet.

VIBRANCE® ainulaadsed eelised võtab kokku nn. RootingPower™ kontseptsioonis, mis tähendab, et need puhtimisvahendid tagavad tugevamad ja tervemad juured ning sellega koos pannakse juba kohe kasvuperioodi alguses alus suurema saagi saamisele.
 

Puhtimisvahendite võrdluskatse Leedus - Vibrance® vs teised turul olevad lahendused

_____________________________


Kaitse taimehaiguste eest


Toimeained ja uuenduslik tootmistehnoloogia loovad usaldusväärse, laia toimespektriga kaitse raskesti tõrjutavate haiguste vastu, mis levivad seemnete, mullastiku ja õhu kaudu.  VIBRANCE® puhtimisvahendid püsivad juurtel nii rasketes kui kergetes muldades ja neid ei uhuta sügavamatesse mullakihtidesse.
TaimehaigusSedaksaanFludioksoniilVibrance DuoVibrance Pro / Star
Lumiseen ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Harilik juuremädanik Fusarium spp. ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Helelaiksus Septoria nodorum ⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Nisu-kõvanõgi Tilletia caries ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Nisu-lendnõgi ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Risoktonioos Rhizoctonia spp. ⬤ ⬤ ⬤⬤  ⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Odra-triiptõbi⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Lendnõgi Ustilago nuda⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Odra-lendnõgi Ustilago hordei⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Tüfuloos⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤ ⬤
Rukki-kõrrenõgi⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Tõusmepõletik Cochliobolus sativus⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Efektiivsus:
  ⬤ ⬤ ⬤  väga hea mõju,
⬤ ⬤   hea mõju, ⬤ mõõdukas mõju,
mõju puudub või teadmata

Haigus 1

Haigus 2

Haigus 3

Haigus 4

Haigus 5

Haigus 6

Haigus 7

Haigus 8

Haigus 9

chevron_left
chevron_right

Talvitumishaigused, mis Eesti tingimustes kindlasti tähelepanu vajavad
_____________________________

Lumiseen
 
Risoktonioos, tõusmepõletik
Lumiseen
Monographella nivalis sün. Microdochium nivale
 Risoktonioos (tõusmepõletik)
Rhizoctonia solani, Rhizoctonia cerealis

Lumiseen on Eestis väga levinud taliviljade haigus ning on hästi teada, et tugeval nakatumisel võivad kõik kultuurtaimed hävida. Suurimat majanduslikku kahju põhjustab nisu ja heintamede kasvatamisel. Haiguspilt on eriti hästi näha kevadel, kohe peale lume sulamist. Taimed on kaetud valge või roosaka seeneniidistikuga, mis meenutab ämblikkuvõrku. Patogeen nakatab esmalt vanemaid lehti ja liigub edasi noorematele. Haigust näeb põllul sageli laikudena. Soodsate kevadiste kasvutingimuste korral on taimed võimelised taastuma, kui pole veel täielikult hukkunud.

Püsiva talvise lumikattega piirkondades on seen mullas peaaegu alati olemas, suutes lume all edasi areneda. Kõige agressiivsem on lumiseene tekitaja madalatel temperatuuridel - mõni kraad üle külmumispiiri. Nakatumist soodustab paks lumekiht ning varajane lumikatte mahasadamine enne, kui maapind jõuab külmuda. Kasvuhooajal võib lumiseen nakatada ka viljapäid, põhjustades valgepähiksust.

Eestis tuleb arvestada, et lumiseene vastu peab taliteravilju kaitsma. Mitmetes piirkondades on leitud fungitsiidi suhtes reisistentseid patogeene, seega kasutage taliteraviljade seemnete puhtimiseks mitme toimeainega puhtimisvahendeid, milleks Vibrance® tooted ideaalselt sobivad. Kindlasti tuleb kinni pidada viljavaheldusest, mitte teha liiga varaseid talinisu külve ja sügisel lämmastikuga mitte liialdada.

 

Rhizoctonia cerealis on seen, mis põhjustab teraviljadel
tõusmepõletikku. Haigustekitaja pöörab stressitingimused (öökülm, madalad temperatuurid) enda kasuks, rünnates stressist nõrgestatud taimi. Avaldub rohkem külmatundlike sortide ja varaste külvide korral, olles potentsiaalseks probleemiks Euroopa külmemates piirkondades, st ka Eestis.

Rhizoctonia perekonna seened nakatavad paljusid erinevaid kultuure. Säilivad mütseeli või sklerootsiumitena taimejäänustel või sklerootsiumitena mullas. Taimejäänused põllul ning nakatunud seemned on esmaseks taimede nakatumise allikaks, seetõttu peaksid tähelepanelikumad olema otsekülvitehnoloogia rakendajad. Taimed võivad nakatuda kõikides kasvustaadiumites, kuid nähtavad haigustunnused ilmnevad harilikult idulehe faasis. Seen kasvab kõrre koesse, moodustades nii kõrde kui kõrre ja alumiste lehede vahelisele alale sklerootsiume. Varast nakatumist soodustab varane tihe külv, külm ilm, liigniiske pinnas. Hilisem nakatumine toimub jaheda, kuiva ilmaga

Efektiivse tõrje tagavad Vibrance® puhtimisvahendid. Abiks on ka korralik viljavaheldus ning nisu hilisem külv, samuti vastupidavamate sortide kasvatamine. On täheldatud, et seal, kus tehakse aktiivset silmlaiksuse tõrjet, suureneb nakatumine tõusmepõletikku.

Kaitse abiootilise stressi eest

Vibrance puhtimisvahendid suurendavad taimede vastupidavust abiootilisele stressile, mida võivad põhjustada näiteks põud ja külm. Taimed:

  taluvad paremini põuda; 
omastavad pinnasest paremini toitaineid;
talvituvad paremini;
muutuvad juurekaela haiguste suhtes vastupidavamaks.

_____________________________

 

Tulemused

Risoktonioos, tõusmepõletik. Foto: Syngenta
Tugevamad ja tervemad juured 

 moodustuvad tugevamad ja tervemad juured;  
 paraneb toitainete ja vee omastamine; 
seemikud on tervemad ja taimed tugevamad;
 realiseerub taime geneetiline potentsiaal;
 saak on kõrge ja stabiilne

Biostimuleeriv mõju  

 optimeerivad juurte aktiivsust erinevates tingimustes;
aitavad taimedel paremini kasutada olemasolevaid veevarusid ja toitaineid;
✔ hõlbustavad noorte taimede ellujäämist põuatingimustes;
✔ suurendavad fotosünteesi efektiivsust põuatingimustes.

Joonis: VIBRANCE® suurendab fotosünteesi efektiivsust nisu puhul põuast tingitud stressi korral.

Tõhusam lämmastiku omastamine ja terade parem kvaliteet

Vibrance® puhtimisvahendid soodustavad:

 tõhusamat lämmastiku omastamist
 paremat teravilja kvaliteeti
✔ terade suuremat valgusisaldust
 

Vibrance® toime on tõestatud ka Eestis

2018. aasta oli Eestis põuane ning see näitas selgeid eeliseid nende toodete kasutamisel, mis mõjuvad positiivselt taime füsioloogiale, stimuleerides neid kasvatama tihedamat ning pikemat juurestikku. Baltic Agro korraldatud Kuusiku katses oli Vibrance® Duo`ga puhitud põllu osal taimedel juba varases kasvufaasis suurem ja pikem juuremass - tulemuseks 500 kg/ha suurem saagikus ning 75 eurot suurem puhastulu!

Pildil talinisu Skagen - puhitud Celest Trio 060 FS-ga (paremal) vs puhituna Vibrance® Duo`ga (vasakul).

 

Kuidas Vibrance® perekonna tooted taimehaigustele mõjuvad?
_____________________________

Vibrance® Duo mõju kõrreliste hariliku juuremädaniku tekitajale
Fusarium culmorum

Vibrance® Duo mõju risoktonioosi tekitajale
Rhizoctonia solani

Nisu haigused, mis levivad mulla, taimejääkide ja seemnetega
_____________________________

Mullas ja taimejääkidega 
levivad haigused (nisu)

  • ✔ Nisu-kõvanõgi (Tilletia caries)
  • ✔ Lumiseen (Monographella nivalis)
  • ✔ Juuremädanikud (Fusarium culmorum)
  • ✔ Risoktonioos (R. cerealis, R. solani)

Odra haigused, mis levivad mulla, taimejääkide ja seemnetega
_____________________________

Mullas ja taimejääkidega 
levivad haigused (oder)

  • ✔ Lumiseen (Monographella nivalis)
  • ✔ Juuremädanikud (Fusarium culmorum)
  • ✔ Tüfuloos (Typhula incarnata)

Vibrance® Duo

Tugev haigustevastane kaitse tagab kiire juurte arengu ja võimaldab taime geneetilist potentsiaali paremini ära kasutada. Kuigi fludioksoniilil on tugev toime Fusarium'i ja Microdochium'i vastu, suurendab sedaksaan nende haiguste vastast kaitset veelgi, vähendades oma erineva toimemehhanismi tõttu haiguste resistentsuse tekkimise riski. 

LOE LÄHEMALT ⇒ 

 

Vibrance® Pro

Puhtimisvahendi Vibrance® Pro kasutamise tulemuseks on kaitstud seemned ja tervemad taimed, mis arenevad jõudsalt ning annavad kõrgema ja stabiilsema saagi. Kogu juurestiku pikaajaline kaitse tagab tugevamad ja tervemad juured, mistõttu omastab taim paremini vett ja toitaineid. 

LOE LÄHEMALT ⇒

Vibrance Duo

Kontaktse, süsteemse ja profülaktilise toimega puhtimisvahend seemnetega ja mullas

Vibrance Pro

Kontaktse ja süsteemse toimega puhtimisvahend seemnetega ja mullas levivate

Vibrance Star

Kontaktse ja süsteemse toimega puhtimisvahend seemnetega ja mullas levivate