Ettevõtte ühiskondlik vastutus

Ettevõtte ühiskondlik vastutus on seotud iga meie tegevusega – see hõlmab nii innovaatiliste toodete väljatöötamist, mis aitavad põllumeestel väiksemate vahenditega rohkem kasvatada, kui ka meie enda tegevuse mõju kontrolli.

Tootehaldus


Syngenta tootehaldus tähendab meie toodete vastutustundlikku ja eetilist haldamist kogu nende elutsükli vältel, väljatöötamisest jäätmekäitluseni.

Toiduohutus


Syngenta eesmärk on tervemate, tugevamate ja haigustele vastupidavate põllukultuuride säästev tootmine ning rikkaliku ja kvaliteetse toidu pakkumine suurenevale rahvastikule.

Keskkond


Tervisliku ja tootliku põllumajanduse seisukohast on sama oluline tähtsus ka põllukultuuride tolmendamisel, tervislikul pinnasel ning vee ja õhu puhastamisel. Syngenta on selleks loonud programme, mille eesmärk on keskkonna säilitamine või taastamine.

Partnerid


Koostöö partneritega aitab meil leida põllumajanduse arvukatele väljakutsetele võimalikult säästvaid lahendusi.

Ärieetika


Syngenta jaoks väljendub ärieetika peamiselt meie partnerlussuhete iseloomus ja toonis, meie äritavades ning -käitumises.