Meie eesmärgid ja väärtused

Syngenta on maailma juhtivaid taimede uurimisega tegelevaid ettevõtteid, kelle eesmärk on arendada innovaatiliste teadusuuringute ja tehnoloogia abil säästvat põllumajandust. Meie ettevõtte liikumapanev jõud on meie eesmärgid ja väärtused.

Taimede potentsiaali rakendamine

Meie ettevõtte eesmärk on rakendada taimede potentsiaali. Et taimede potentsiaali rakendada, lähtume oma töös järgmistest väärtustest: innovatsioon, intensiivsus, tervislikkus ja tõhusus. Nendest väärtustest lähtub kogu Syngenta tegevus nin ühtlasi aitavad need suunata meie tegusid ja otsuseid.

Innovatsioon

Innovatsioon tähendab pidevat püüet leida parem lahendus: kasutada murrangulise tähtsusega teaduslikke ja ärilisi ideid uute lahenduste leidmiseks. Selleks edendame oma töötajate loovust ja teeme tihedat koostööd klientidega.

Intensiivsus

Intensiivsus tähendab tegutsemistahte õhutamist, meie kire ja energia suunamist. Tänu sellele saame luua uusi partnerlussidemeid, et edurivis püsida.

Tervislikkus

Tervislikkuse väärtustamine aitab parandada elukvaliteeti. See peegeldab meie sügavat austust looduse ja keskkonna vastu ning meie tahet oma töötajate elujõudu ja potentsiaali rakendada.

Tõhusus

Tõhusus tähendab kvaliteetsete tulemuste saavutamist ja kindlate standardite täitmist: meie ettevõtte turvalist ja eetilist arendamist ning lubadustest kinnipidamist.