Nädal 19

Põld pildis 2015 ehk kuidas kasvab õlleoder Quench Tartumaal?

8. mai 2015 


Syngenta, Väderstadi ja Yara ühine tootmiskatse põld asub Tartumaal, Uhtis, põllumees Kaino Loppi Tiigi Talu maadel. Eesmärgiks on võrrelda õlleodra sorte - Quench versus konkureeriv sort - ning rakendada mõlema sordi puhul nii söödaodra kui õlleodra kasvatustehnoloogiat.

Tootmispõld 7. mail 2015. Foto: Jaanika Mirka

Mullaharimine
Eelkultuuriks põllul oli nisu. Sügisel teostati mullaharimine tüükultivaatoriga Cultus, harimissügavus 20 cm. Kevadel, ca nädal enne külvi, on põld läbi töötatud kõrrekooreliga Carrier, töösügavus 5 cm.

Sordid, seeme ja külv
Õlleoder Quench külvati 05. mail 2015, konkureeriv sort päev hiljem. Külvisenorm mõlemal 425 idanevat tera ehk 205 kg/ha Quenchi ning 227 kg/ha konkureeriva sordi puhul. Külvisügavus 2,5 cm. Mõlema sordi seemned olid puhitud puhtimisvahendiga Celest Trio 060 FS ning mikroväetisega YaraVita Tenso Coktail.

Celest Trio 060 FS on tuntud oma pika kaitsva toime poolest ning selle toimespektris on ka odra puhul olulised haigused nagu odra-võrklaiksus, odra-lendnõgi ja odra-triiptõbi (nt odra-võrklaiksuse tugev nakkumine taimede varajases kasvufaasis võib tähendada saagikadu kuni 40%). Tagab efektiivse kaitse kuni võrsumiseni, soodsatel tingimustel püsib kaitsev toime kauem.

Väetamine
Teostati kombikülv ning koos seemnega viidi mulda ka väetis YaraMila 18-8-16+S, B, Mg, külvisügavuseks 5 cm. Õlleodra puhul väetusnormiks 350 kg ha (N tegevaines 63 kg/ha) ning söödaodra puhul 400 kg/ha (N 72 kg/ha). Tavapärasest veidi suurem väetusnorm on valitud mullaproovide tulemusele toetudes, arvestades muuhulgas saagiga eemaldatavaid toitaineid. Saagieesmärgiks väetamisel on õlleodra tehnoloogias saak 5 t/ha ning söödaodra puhul 6 t/ha.

Kuidas õlleoder Quench tootmispõllul tärkab ja kasvab, sellest juba järgmises ülevaates!