Nädal 23

Põld pildis ehk kuidas kasvab õlleoder Quench Tartumaal

05. juuni 2015 


Kuigi temperatuurid on kõikuvad, on päikesepaistelised päevad ja piisavalt niiske muld taimed jõudsalt arenema pannud. Quench on puhmiku faasis ning tihedamale lehestikule vaatamata pole taimedel hetkel haigusi näha. On saabunud pealtväetamise aeg ning lähinädalal saab tegema hakata tuulekaera tõrjet. Ka eelmisel nädalal tehtud umbrohutõrje toime on visuaalselt hästi näha.

Quench 05. juunil

Väetamine

Odra kasvatamisel õlleodrana on nn "kindla peale minek" kogu vajaliku lämmastiku andmine külvi alla (soovitav kogus 90 kg/ha). Sellisel juhul pole ohtu, et lämmastikväetamise vale ajastamise tõttu kasvuhooajal tõuseks terade proteiinisisaldus lõpuks üle 11,5%, mis on õlleodra puhul oluline kvaliteedinäitaja. Yara ja Syngenta ühiskatsed (YaraBela Axan, õlleodrad Quench ja Propino) Soomes on näidanud, et parimaid tulemusi annab umbes 2/3 lämmastiku andmine külvi alla (kindlasti mitte vähem kui 60%) ning 1/3 andmine külvi peale,puhmiku faasist kõrsumise alguseni (kasvufaas 29-30). Hilisem lämmastikväetamine mõjutab oluliselt odraterade proteiinisisaldust, kuid kuni kõrsumise alguseni antud lämmastikku kasutab taim hiljem terade täitumise perioodil suurema ja raskema tera kasvatamiseks. Kui te pole kindlad, et lämmastikuga pealtväetamise ajastamine saab hooajal kindlasti õigesti tehtud, andke kogu lämmastik õlleodra kasvatamisel külvi alla! Meie katses saab Quench õlleodra tehnoloogias 63 kg N külvi alla ning 27 kg N pealtväetisena. Söödaodra puhul toimub Axani jaotatud väetamine.

Väetamise juurde ka üks õpetlik näide, mis juhtub, kui taimedele pole tagatud piisavas koguses ja tasakaalustatult toitaineid. Meie katsepõllul on üks riba jäetud võrdlusena väetise allakülvita ja pilt 5. juunil on allolev. 

05. juunil. Paremal väetise allakülvita read, vasakul YaraMila 18-8-16+S, B, Mg (400 kg/ha), nädal tagasi on mõlemad saanud ka YaraMila Gramitrel`i 1,0 l/ha. Suurendamiseks kliki pildil. 

  

Umbrohutõrje

Eelmisel nädalal sai tehtud umbrohutõrje Lintur 120 g/ha + MCPA 0,5 l/ha. Nädal aega hiljem on tõrje mõju kenasti näha. Tuletame veelkord meelde, et varasemalt on põllul olnud probleeme kareda kõrviku ning põldkannikesega, sel kevadel oli siiski näha ka küllalt palju põldrõigast, maltsa, vähem teisi umbrohte.
(pildi suurendamiseks kliki pildill)
 

Üsna pea võib tegema hakata ka tuulekaera tõrjet. Tootmispõllul kasutataks selleks Axial 50 EC-d, mida võimalusel soovitame kasutada paagis üksinda. Lisaks tuulekaerale tõrjub Axial 50 EC ka rukki-kasteheina ning raiheinu. Kõikide nimetatud umbrohtude pritsimise ajaks on faas 11-39 ehk umbrohu esimese lehe lahtirullumisest kuni lipulehe keelekese nähtavaleilmumiseni.

Odra kasvu reguleerimine

Tootmiskatses on odra kasvu reguleerimiseks kasutatud Moddus 250 EC, kuluga 0,4 l/ha. Tuletame siinkohal meelde, et kasvuregulaatori kasutamine olgu pigem natuke varem, kui liiga hilja, Moddus 250 EC-ga ning odra puhul kasutamise ajaks esimesest teise kõrresõlmeni. Kasvu reguleerimine on eriti oluline söödaodra kasvatamisel, mil lämmastikuga väetamine on suurem. Taimed taluvad Moddusega pristimist väga hästi, toode aitab kõrt tugevdada, lühendada, lamandumise risk väheneb olulisel määral, paraneb ka toitainete ja vee omastamine, millel omakorda kaudne mõju saagile.

Paagisegus kasutatuna peab arvestama, et Moddus 250 EC ja triasoolid võimendavad teineteise mõju, mistõttu võiks sellises paagisegus Modduse kulunormiks olla 0,2 l/ha.

Tootmispõld 05. juunil. Suurendamiseks kliki pildil.

   

Kuidas kasvab Quench meie tootmispõllul järgneval nädalal, sellest juba järgmises ülevaates.