Nädal 23

Nädal 23

Mais katsepõllul 06. juunil

Alates maisi külvist on olnud praktliselt vihmata periood. Muld on põllul kuiv ja üle kõndides tolmab. Kuivadest oludest tingituna on näha puudushaiguste tunnuseid – eelkõige heledatriibulisi (tsingipuudus, väävlipuudus) ja ühtlaselt ebanormaalselt helerohelisi (lämmastikupuudus), kuid ka kergelt punakas-lillakaid (fosforipuudus) lehti. Sortidel otseselt suurt vahet täna teha ei saa. Kõik taimed on umbes 4. lehe faasis. Seega on paras aeg hakata tegema ettevalmistusi leheväetamiseks, pealtväetamiseks ning planeerida umbrohutõrjet.

SY Nordicstar

SY Feeditop


Drim

Juurte olukord

Koos maisiga on tärganud umbrohud. Eelkõige on näha maltsa (tavapärane läga kasutamisel, esineb kohati tihedate lappidena), rapsi võõrkultuurina (samuti kohati tihedate lappidena), konnatatart, kõrvikuid, kesalille, põldkannikest, iminõgeseid, orasheina, teisi umbrohtusid vähem. Ühe osana tootmiskatsest katsetame koostöös Kuusiku katsekeskusega ja eriloa alusel herbitsiidi, mida mujal maailmas tuntakse nimega Elumis (sisaldab 75 g/l mesotrioon + 30 g/l nikosulfuroon). Katse eesmärk on võrrelda erinevate normide - 1,0 l/ha ning 1,5 l/ha - mõju raskemini tõrjutavatele umbrohtudele nagu põldkannike, konnatatar jne. Kuna seni on olnud kuiv, võib öelda, et aasta on herbitsiidi katsetamiseks igati soodne, sest näiteks maltsa lehed on põuastel perioodidel kaetud paksema vahakihiga ja seetõttu on neid raskem tõrjuda. Katse tulemust saab seda paremini hinnata, et põllul on ohtrasti konnatatart.

Räägime natuke toimeainetest mesotrioon ja nikosulfuroon. Mesotrioon imendub lehtedesse nii lehtede kui juurte kaudu, seetõttu mõjub see ka umbrohtudele, mis tärkavad vahetult peale pritsimist. Toimeaine mõjub enamikele üheaastatele umbrohtudele ja mõnedele kõrrelistele. Nikosulfurooni mõju on peamiselt lehekaudne ja see mõjub paljudele kõrrelistele (sh tuulekaer, põld-rebasesaba jne). Need kaks toimeainet täiendavad teineteist, sest erinevad oma toimemehhanismilt ja annava koos kasutades laiema toimespektri.

Hetkel on Syngenta toodetest maisi umbrohutõrjeks registreeritud Banvel 4S, mille eeliseks on samuti mõju konnatatrale, aga ka ohakale, pujule, kassitapule, maltsale jne. Banveli kasutamise aeg on maisi 2-9. lehe faas, kuid optimaalne oleks seda teha nüüd, 4-5. lehe faasis. Banveli kohta leiate rohkem infot siit.

Konnatatar

Malts

Kõrvik


Leheväetamine suurendab saagikust kuni 20%

Koos umbrohutõrjega on plaanis teha leheväetamine - YaraVita Zintrac 1,0 l/ha (paagisegus Elumisega) ning eraldi YaraVita Kombiphos 5,0 l/ha. Meie ilmastikutingimustes on kevad jahedapoolsem ja seetõttu ei pruugi mais kasvuperioodi alguses piisavalt fosforit omastada. Soovitud saak tuleb aga saavutada vaid 4. kuuga. Varase fosforipuuduse parimaks raviks on lehekaudne fosforiga väetamine, see aitab kaasa ka tugevama juurestiku arengule ning seeläbi on hilisem toitainete omastamine parem. Katsed on näidanud, et jahedas või happelistel muldadel omastavad need taimed, millele antakse lehekaudselt fosforit, ka mullast kaks korda efektiivsemalt toitaineid. Seda just tänu juurte paremale arengule varases kasvufaasis.  2010. aastal viidi Inglismaal läbi maisi katsed, mille tulemusena selgus, et maisi lehekaudne fosforiga väetamine YaraVita Kombiphosiga taimede 4-6. lehe faasis tõstis tärklisesisaldust keskmiselt 20,1%.

Mikroelementide puudus ilmneb maisil sagedamini siis, kui põllul ei kasutata lisaks läga või kasutatakse seda vähe. Tavapärasemad on tsingi, boori, vase ja mangaani puudus. Soovitav on puuduse ilmnemisel teha leheanalüüs, et selgitada välja, millisest toitainest puudus on.

Tsingipuudus ilmneb enim kombikülvi puhul, kui mulda viiakse palju fosforit. Seetõttu on olukord mõnevõrra parem, kui fosfor laotatakse pealt. Puuduse tunnuseks on kollased-klorootilised triibud lehtedel, mis on selgemad lehe alumises osas. Noorimad lehed võivad tugeva puuduse korral olla täiesti kollased või valged, leheservad ja varred võivad minna punakaks. Enamasti ilmnevad sümptomid esimesena küll vanematel lehtedel, kuid mõnikord hoopis vastupidi – noortel lehtedel. Tsingipuuduse tulemusena sõlmevahede pikkus väheneb ja taimed on kiduramad.

Tsingipuudust soodustavad mulla kõrge pH, kõrge orgaanilise aine sisaldus mullas, kõrge fosfori sisaldus mullas või suurte normidega fosforväetamine, samuti külmad ja jahedad kasvutingimused. Sellepärast tuleks meie tingimustes maisile lehekaudselt tsinki juurde anda. YaraVita Zintraci võib kasutada 3-8. lehe faasis ning kui tsingipuudus on väga suur, on soovitatav leheväetamist korrata 10-14 päeva tagant. Siinjuures märgime ära, et kuigi YaraVita Kombiphosi ja Zintraci kasutamise ajad osaliselt kattuvad, ei tohiks neid kahte toodet paagisegus kasutada.