Nädal 25

Nädal 25

Maisi katsepõld 21. juunil

Kuivale perioodile järgnenud vihmasajud ja väetamine on olukorda meie maisi tootmiskatse põllul paremaks teinud. Naljaga pooleks tsiteerime põllumeest, kelle sõnul +/- 30 kraadi temperatuuri kõikumist on meil siin täiesti normaalne, sest üllataval kombel tuli vahepeal öökülma. Kergeid külmakahjuse jälgi on näha ka taime lehtedel, kuigi üldiselt on katses olevad maisisordi küllalt hea külmataluvusega ning elavad mõne öökülma kenasti üle. Sortidest kõige paremas seisus on SY Nordicstar kontrollvariandis ehk herbitsiidiga pritsimata variandis. Ehk siit võib teha järelduse, et stressis taimedele avaldab herbitsiidiga pritsimine mõnevõrra mõju, mis on mööduv ega mõjuta saadavat saaki. Pilt põllul sortide lõikes on alljärgnev:

SY Nordicstar

SY Feeditop

Drim

Vahepeal on tehtud eelmises ülevaates räägitud leheväetamine ning pealtväetamine YaraBela Axan`iga 250 kg/ha (67,5 kg/N/ha). Mais on suure toitainetevajadusega kultuur ning peab saama piisavalt lämmastikku. Lämmastikupuuduse korral jäävad taimed kängu ning taimik hõredaks, lehed on ühtlaselt helerohelised ja vanematel lehtedel võivad tipud kuivada. Pilt on sarnane väävlipuudusele, kuid lämmastikupuuduse korral on sümptomid näha esmalt vanematel, väävlipuuduse korral noorematel lehtedel. Lämmastikupuudus on kiirem tekkima kergetel liivastel muldadel, kuna seal on leostumine suurem. Puudust soodustab ka mulla madal või kõrge pH, tugevad vihmasajud, kiire taimede kasv ning kui mullas on palju orgaanilist ainet. Piisaval hulgal lämmastikul on taimedele üleüldine positiivne mõju – taimed on tervemad, rohelisemad, kasv jõudsam, saak suurem, tõlvikute moodustumine parem, terade kvaliteet kõrgem.

Umbrohutõrje mõju

Elumise mõju peaks visuaalselt olema näha umbes nädala möödumisel pritsimisest, täna on mõju juba ilmne. Tundlike umbrohtude kasv on pidurdunud (võrreldes kontrollribaga), ilmnenud on kloroos. Kõrvalolevalt pildilt on näha, millise tihedusega malts meie katsepõllul kohati laikudena kasvas (leidke pildilt mais!). Kuna pristimisel eelnenud periood oli väga kuiv ning malts oli kaetud paksema vahakihiga, võib tõrjet igati õnnestunuks lugeda.

Toome ära ka mõned pildid pritsitud Elumis 1,0 l/ha versus pritsimata kontrolllapp: