Nädal 27

Corn in Estonia, 2016

Nädal 27

Maisi katsepõld 07. juulil

Mais on 9. lehe faasis ning just praegu oleks hea teha teine pealtväetamine lämmastikväetisega. Algselt oli plaanis teha teine pealtväetamine väetisega YaraBela Axan 250 kg/ha (N 67,5 kg/ha), kuid kuna vaheltharimist ei tehta, jääb see väetamiskord ära. Tavalise väetisekülvikuga jääksid väetisegraanulid taimede lehedele pidama ning põhjustaksid kõrvetamist. Pilt sorditi on alljärgnev ning nagu eelnevates kokkuvõtetes mainitud, on sellel alal tehtud ka katse herbitsiidiga Elumis 1,0 l/ha:

SY Nordicstar

SY Nordicstar

Drim

Kuigi maisitaimed on heas kasvujõus ja lehed lopsakad, on küllalt palju näha heledatriibulisi lehti. Tõenäolised on tsingipuudus (nii noortel kui vanadel lehtedel) ja väävlipuudus (algab noorematelt lehtedelt). Seetõttu antakse taimedele segus YaraVita Zintrac 1,0 l/ha + YaraVita Thirotrac 5,0 l/ha. Järgmises kokkuvõttes annamegi teada, kas leheväetamine mõjus ning kuidas on maisitaimed vahepeal arenenud on.