You are here

NK Technic

Suure saagipotentsiaaliga, kõrge õlisisaldusega ning varajase valmimise ja kiire algarenguga hübriidraps.

Tüüp: SAFECROSS hübriid  
Õlisisaldus: kõrge  
Valmimine: varajane  
Haiguskindlus: hea  
Vastupidav haigustele: ristõieliste kuivlaiksus (Alternaria brassivae)  
Ametlik edasimüüja Eestis: Dotnuvos Projektai AS  

 

Lühitutvustus

Taliraps NK Technik on kõrge külmataluvusega hübriidraps, mis sobib hästi meie jahedasse kliimasse. Sorti iseloomustab kõrge õlisisaldus ning suur saagipotentsiaal. Tänu kiirele algarengule sügis- ning kevadperioodil annab sort pingelisel perioodil suurema külviakna (võib probleemideta külvata kuni 25. augustini). NK Technik on hea taastumisvõimega kevadel ning vähenõudlik kasvukoha mullastiku suhtes. Keskmise kasvukõrgusega.
 

Erikatsed 2013-2014, Võru katsekeskuses:

Kordus Saak t/ha Külmakahjustus
1-9 p *
Taimi m2-l
enne talve
Taimi m2-l
pärast talve
Talvekindlus
%
Kasvukõrgus,
cm
Seisukindlus
1-9 p *
1 4,9 2 83 58 70 138 1
2 4,7 2 100 75 75 136 1
AVG: 4,8 2 92 67 73 137 1

* 1 = kahjustus puudub / ei lamandu 

2013. aasta katseandmed, Kaunas ATVS, Leedu