You are here

Õlleoder Laureate

Eestis alates 2017!

Aretatud sortidest:
Staatus:
Seisukindlus:
Keskmine proteiinisisaldus:
Resistentne kahjustajate suhtes:
Eestis registreeritud 4Q:
Ametlik edasimüüja Eestis

Sanette / Concerto
AHDB soovituslikus nimekirjas alates 2015.aastast
hea kuni väga hea
10,2%
-
-
-

Lühitutvustus

Laureate on väga kõrge saagipotentsiaaliga sort, 2015. aasta AHDB soovitusliku listi sortidest kõige saagikam, sh kõige saagikam pritsimata katses. Sort on registreeritud ja seda kasvatatakse ka Taanis, Saksamaal, Prantsusmaal, Hollandis, Austrias ja Inglismaal.

 

Saak ja kvaliteedinäitajad

Riiklike majanduskatsete keskmised tulemused (Viljandi, Kuusiku, Võru, Jõgeva)

Aasta Saak,
kg/ha
Kasvuaeg,
päeva
Kasvukõrgus,
cm
Seisukindlus
1-9 p *
Mahukaal,
g/l
Proteiin
kuivaines, %
Jääk sõelal,
2,8 mm, %
1000 tera
mass, g
2015 8460 109 66 1,5 649 9,4 84,6 48,0

 * 1 = ei lamandu

 

Haiguskindlus

Laureate on väga vastupidav jahukaste (Erysiphe graminis) suhtes, vastupidav äärislaiksuse, kollase rooste, odra-triitõve ja ramularioosi suhtes, tundlikum võrklaiksuse, pruunlaiksuse ja odra-leherooste suhtes.

Riiklike majanduskatsete keskmised tulemused (Viljandi, Kuusiku, Võru, Jõgeva)

Aasta Pruunlaiksus Odra-triiptõbi Odra-võrklaiksus Äärislaiksus Jahukaste
2015 2,9 1,0 2,0 1,1 1,0

* 1-9 punkti (1=nakkus puudub)

 

Soovitatavad külvisenormid

400-450 idanevat tera ruutmeetri kohta. Mida raskemate kasvutingimustega mullad, seda kõrgemat külvinormi tuleks kasutada, et kompenseerida võimalikku taimekadu. Soovitatav külvinorm sõltub ka külviajast:

  • Varane külv (aprill): 400 idanevat tera ruutmeetrile
  • Hilisem kül (mai): 450 idanevat tera ruutmeetrile