You are here

Nädal 22

Hernes on heas seisus, kontollisime nii puhtimise, väetamise kui mullaherbitsiidide mõju.

Eelmisel korral rääkisime Syngenta ja Yara koostöös tehtavatest herne tootmiskatsetest Tartumaal. Nagu öeldud - eesmärgiga võrrelda erinevaid väetamis- ja taimekaitseskeeme ning nende efektiivsust. Mis on põllul vahepeal toimunud?

Esimese asjana uurisime, kuidas on taimede tärkamisele mõjunud puhtimine Maxim 025 FS-ga ning  erinevad väetised. Nagu allolevatelt piltidelt näha, pole seemnete puhtimine tärkamisele negatiivselt mõjunud, pigem vastupidi. Küll on aga näha erinevusi juurestiku arengus erinevate väetiste puhul - ühel tootmispõllul on YaraMila 7-20-28 + mikrod andnud selge eelise Phosagro NPK 10-26-26 ees. Väetised anti pealt laotamise teel. Teisel tootmispõllul, kus väetis viidi mulda koos külviga ja võrdluses on Phosagro NPK 15-15-15 + 10S ning YaraMila 7-20-28 + mikrod, nii suuri erinevusi taimede juurestiku arengus polnud.