Prisimistehnoloogia

Pritsimistehnoloogia

 

Iga taimekaitsevahend saab olla vaid nii hea, kui hea on kasutatav pritsimistehnoloogia

Edukaks taimekasvatuseks on kindlate pritsimisvõtete järgimine niisama oluline, kui kasutatav taimekaitsevahend. Õige pritsimistehnoloogiaga saab triivi riski viia miinimumini. See aitab säästa keskkonda ja vähendab võimelike kadude, sh võimaliku majandusliku kahju, riski, samuti on pritsil töötaja paremini kaitstud. Vastupidisel juhul võite ebameeldiva üllatusena ka avastada, et toote kasutamine pole andnud loodetud tulemusi.

Enne pritsimist: 5 kuldset reeglit

1. Käsitse TKV-d ettevaatlikult, lekked eemalda kohe, hoia loomad, lapsed ja kõrvalised isikud eemal.
2. Kui toote etiketil jääb midagi ebaselgeks, küsi abi tootjalt või edasimüüjalt. Ole kursis kohaliku seadusandlusega, mis TKV-ga seotut reguleerivad.
3. TKV-te käitlemise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada.
4. Kanna isikukaitsevahendeid - milliseid, tuleneb seadusandlusest ja saab lugeda toote ohutuskaardilt.
5. Pritside ja pritsimisvarustuse eest kanna regulaarselt hoolt, et vältida lekkeid ja ummistusi.

Iga taimekaitsevahend saab olla vaid nii hea, kui hea on kasutatav pritsimistehnoloogia

Toote enda omadused määravad vaid 50% pritsimisel saavutatavast tõrjeefektist (kuid mitte alati, vahel võib see jääda isegi alla 50%).. Tulemust mõjutavad mitmed tegurid, sealhulgas tingimused, milles pritsetöid tehakse, ning kasutatava tehnika seisukord. Silmas tuleks pidada kolme põhitegurit:

  1. Pritsimistehnoloogia ja kasutatav tehnika/varustus (eriti pihustiotsakud, vee hulk, pritsi liikumiskiirus ja poomi kõrgus) 

  2. Pritsimise ajastamine (kultuuri ja sihtmärgi arengufaas)

  3. Ilmastikutingimused pritsimise ajal (eriti tuule kiirus, temperatuur ja suhteline õhuniiskus)

Ja ära unuta - alati loe enne paagisegude tegemist ja pritsimist toodete etikette!