You are here

Prisimistehnoloogia

Pritsimistehnoloogia

 

Iga taimekaitsevahend saab olla vaid nii hea, kui hea on kasutatav pritsimistehnoloogia

Edukaks taimekasvatuseks on kindlate pritsimisvõtete järgimine niisama oluline, kui kasutatav taimekaitsevahend. Õige pritsimistehnoloogiaga saab triivi riski viia miinimumini. See aitab säästa keskkonda ja vähendab võimelike kadude, sh võimaliku majandusliku kahju, riski, samuti on pritsil töötaja paremini kaitstud. Vastupidisel juhul võite ebameeldiva üllatusena ka avastada, et toote kasutamine pole andnud loodetud tulemusi.

Millised tegurid mõjutavad taimekaitsevahendite efektiivsust?

Toote enda omadused määravad vaid 50% pritsimisel saavutatavast tõrjeefektist (kuid mitte alati, vahel võib see jääda isegi alla 50%).. Tulemust mõjutavad mitmed tegurid, sealhulgas tingimused, milles pritsetöid tehakse, ning kasutatava tehnika seisukord. Silmas tuleks pidada kolme põhitegurit:

  • Pritsimistehnoloogia ja kasutatav tehnika/varustus (eriti pihustiotsakud, vee hulk, pritsi liikumiskiirus ja poomi kõrgus) 
  • Pritsimise ajastamine (kultuuri ja sihtmärgi arengufaas)
  • Ilmastikutingimused pritsimise ajal (eriti tuule kiirus, temperatuur ja suhteline õhuniiskus)

Ja ära unuta - alati loe enne paagisegude tegemist ja pritsimist toodete etikette!