You are here

Laureate

Viimati uuendatud
12.08.2021
Kultuur: 

Suvioder

Lõppkasutus: 
õlleoder
Staatus: 
AHDB soovituslikus nimekirjas alates 2015-2018. a


Laureate on väga kõrge saagipotentsiaaliga sort, 2015. aasta AHDB soovitusliku listi sortidest kõige saagikam, sh kõige saagikam pritsimata katses. Sort on registreeritud ja seda kasvatatakse ka Taanis, Saksamaal, Rootsis, Prantsusmaal, Hollandis, Austrias ja Inglismaal.

Õlleoder Laureate InglismaalÕlleoder Laurate Inglismaal

Aretatud sortidest

Sanette / Concerto

Saagikus

kõrge kuni väga kõrge (ERK keskmine 7,3 t/ha, Leedu 9,11 t/ha)

Kasvukõrgus

keskmine (ERK keskmine 63 cm, Leedu 60,9 cm)

Lamandumiskindlus

hea kuni väga hea

Valmimine

hilisepoolne (ERK keskmine 105 kasvupäeva)

W

ERK keskmine 623 g/l

1000 tera mass

ERK keskmine 44,3 g, Leedu 55,12 g

Proteiinisisaldus

keskmine 10,1%

Haiguskindlus

Kasvatustehnoloogia

Mullaharimine
Õige mullaharimine on äärmiselt oluline! Kõrge kvaliteediga saagi saamiseks tuleb teostada õige mullaharimine kohe, kui mullastiku niiskus on selleks sobiv. Erinevad odrasordid tuleb hoida erinevatel põldudel, vältimaks segunemist ning saamaks maksimaalse kvaliteediga saaki.

Külvinorm
400-450 idanevat tera ruutmeetri kohta. Soovitatav külvinorm sõltub mullastiku tingimustest külvi ajal. Mida raskemad kasvutingimused mullas, seda kõrgemat külvinormi tuleb kasutada, kompenseerimaks võimalikku taimekadu. Soovitatav külvinorm sõltub ka külviajast.

Õlleodra külviperiood algab aprilli lõpus, külvinorme tuleb arvestada järgmiselt:
● Varane külv - 400 idanevat tera ruutmeetri kohta
● Hilisem külv (mai) - 450 idanevat tera ruutmeetri kohta

Väetiste kasutamine
Õlleodra kasvatamisel on kogu väetamine (NPK) soovitatav teha enne külvi või külviaegselt, nii säilib saagipotentsiaal ja toetatakse terade soovitatava proteiinisisalduse saamist (hilisem lämmastiku andmine suurendab terade proteiinisisaldust). Syngenta sordid kasutavad väga hästi ära lämmastikku, mille kasutuskogus sõltub mulla viljakusest. Meie kasvutingimustest lähtuvalt on soovitatavaks lämmastiku (N) koguseks õlleodra kasvatamisel 80-90 kg/ha. Norm on soovituslik, pea kindlasti nõu oma agronoomiga, jälgi ilmastikku ja konkreetse põllu kasvutingimusi.

Hoiustamine
Õlleodra puhul on õiged ladustamistingimused kvaliteedi säilitamiseks väga olulised. Hoiuvilja niiskustase peab olema alla 14,5%, et vältida hallituste teket, samas peab oder olema kuivatatud nii, et poleks rikutud vilja idanevust. Hoiustatava vilja temperatuuri ja niiskustaset tuleb regulaarselt kontrollida, et tagada kvaliteedi säilimine ning idanevus minimaalselt 95%.

Katseandmed

SAAK JA KVALITEET
Riiklike majanduskatsete keskmised tulemused (Viljandi, Kuusiku, Võru, Jõgeva)

AastaSaak,
​kg/ha
Kasvu-
aeg,
​päev
Kasvu-
kõrgus,
​cm
Seisu-
kindlus,
​1-9 p *
Mahu-
​kaal,
g/l
Proteiin,
​%
Jääk
sõelal,
​2,8 mm, %
1000
tera
mass, g
20166130101601,459710,767,240,6
20158460109661,56499,484,648,0
Keskm.7295105631,562310,175,944,3

* 1 = Ei lamandu

HAIGUSKINDLUS
Riiklike majanduskatsete keskmised tulemused (Viljandi, Kuusiku, Võru, Jõgeva)

AastaPruunlaiksusOdra-triiptõbiOdra-võrklaiksusÄärislaiksusJahukaste
20162,71,52,61,01,0
20152,91,02,01,11,0
Keskm.2,81,32,31,11,0

* 1-9 (1 = nakkus puudub)