Syngenta töötajad

28 000 töötajaga ning enam kui 90 riigis tegutsev Syngenta on üks maailma juhtivaid ettevõtteid, mis pühendub ühele eesmärgile: taimede potentsiaali rakendamisele. Me aitame lahendada maailma kõige kriitilisemate probleemide hulka kuuluvaid küsimusi, nagu rahvastiku suurenemisega kaasnev toidunõudluse kasv. Võime uhkusega öelda: „Meie tööl on tähtsust.”     


Kaasamine
Igal töötajal on meie ettevõtte tegevuses asendamatu roll. Teadmine sellest, kes me oleme, milliste väärtuste eest seisame ja milliseid karjääri- ning isikliku arengu võimalusi me pakume, on meie tugevaim abinõu parimate töötajate ligitõmbamiseks ja alalhoidmiseks. Keskendume omavahelise koostöö ning õppe- ja arenguvõimaluste parandamisele ja juhtimise arendamisele. Peame oma peamiseks eripäraks oma töökultuuri. Meie töökultuur rõhutab vajadust elada kooskõlas ettevõtte eesmärgiga, rakendada taimede potentsiaali, lähtudes meie neljast väärtusest: innovatsioon, intensiivsus, tervislikkus ja tõhusus.

Õppimine ja areng
Syngenta õppe- ja arenguprogrammid rakendavad inimpotentsiaali. Kui töötajad võtavad eesmärgiks anda endast võimalikult palju, vastame sellisele pühendumisele programmide, algatuste ja meetmete komplektiga, mis aitab neil seda teha. Me pakume personaalseid arenguprogramme, kus inimesed saavad uusimate erialateadmiste omandamise kõrval luua sidemeid ja jagada kogemusi teistest riikidest pärit töötajatega.


Juhtimise arendamine
Me usume, et õige juhtimine innustab töötajaid, ning see on kõige olulisem faktor, mida me parimate meeskondade koostamisel silmas peame. Loome oma töötajatele mõeldud ülemaailmsete programmide kaudu juhtidele võimalusi õppida teisi innustama, nii et nende teadmised jõuavad iga organisatsiooniliikmeni.


Mitmekesisus
Me pakume tööd üle 26 000 inimesele enam kui 90 riigis. Selline mitmekesisus loob kultuurilise rikkuse, andes Syngentale ahvatleva eelise, mille abil täita oma strateegilist eesmärki: püüelda innovatsiooni poole. Töötame pidevalt selle nimel, et Syngenta sisemisest mitmekesisusest tulenevat tugevust loomingulisemalt kombineerida ja ära kasutada.