Ligi 60% maailmas kasvatatavast maisist toodetakse silo, silomaisi tähtsus on tõusnud nii maailmas kui ka Eestis. Maailma mastaabis on mais kultuurina Syngenta seemnearetuses esimesel kohal.

Tooted

Syngenta, kui maailma üks juhtivaid taimekaitsevahendeid tootev ettevõte, suudab pakkuda täislahendusi enamlevinud kultuuride kasvatamiseks. Meie poolt pakutavate toodete hulka kuuluvad puhtimisvahendid, herbitsiidid, kasvuregulaatorid, insektitsiidid, fungitsiidid...

Fungitsiidid

Hinda objektiivselt nakkusohtu, jälgi ilmastikutingimusi ning olukorda naaberpõldudel

Herbitsiidid

Ära anna konkurendile eelist!

Insektitsiidid

Ajasta tõrje õigeaegselt, järgi tõrjekriteeriume, mõtle majanduslikult!

Kasvuregulaatorid

Korista kogu saak!

Puhtimisvahendid

Suurimat kahju teeb taimede haigestumine varases kasvufaasis. Kaitse taimi juba enne