Tõrjekriteeriumid, magnifying glass, whytefly, luup

TAIMEKAHJURITE TÕRJEKRITEERIUMID

Tõrjekriteerjumid on integreeritud taimekaitse põhimõtete lahutamatu osa. Nende järgimisel on tõrje kõige efektiivsem, majanduslikult mõttekam ja keskkonda säästvam.

RISTÕIELISTE KAHJURID


 

Meligethes, hiilamardikas


HIILAMARDIKAD
Eestis: 1-2 mardikat õiepungade algusfaasis või 2-4 mardikat vahetult enne õitsemist.

Phyllotreta - flea_beetle, maakirp

MAAKIRBUD
Eestis: 1-3 mardikat ühel taimel ja 5-10% taimedest on asustatud, pritsida insektitsiididega võimalikult päikesepaistelisel ajal, kui mardikad on aktiivselt liikumas.
Euroopas: 2-3 mardikat 1 m rapsirea kohta.

Kapsakoi, plutella, icon


KAPSAKOI
Eestis: 5-10 röövikut taime kohta ja 25% taimedest on röövikutega asustatud.

Oscinella frit, Rootsi kärbes


NAERI-LEHEVAABLANE
Eestis: 2–3 ebaröövikut taimel ja asustatud on 10–15% taimedest.

Larvae ICON


KAPSALEEDIK
Eestis: 5 röövikut taime kohta ja 25% taimedest on röövikutega asustatud.

Pieris, kapsaliblikas


SUUR-KAPSALIBLIKAS
Eestis: 5 röövikut taime kohta ja 25% taimedest on röövikutega asustatud.

Aphids, lehetäid, fat, lai


KAPSA-TUHKTÄI
Eestis: Põllu äärel 1 m2  kohta kaks tuhktäi kolooniat ja 10% taimedest on asustatud üksikute kolooniatega.

ceutorhynchus, kärsakad


VARRE-PEITKÄRSAKAS
Eestis: Kollastes püügikaussides on 3 päevaga enam kui 10 mardikat või kahjuri esmaleiust 10-14 päeva hiljem.

Mamestra, öölane

KAPSAÖÖLANE
Eestis: 1-2 röövikut taime kohta ja 25% taimedest on röövikutega asustatud.
Euroopas: 1 röövik 10 taime kohta.

Pieris, kapsaliblikas


VÄIKE-KAPSALIBLIKS
Eestis: 5 röövikut taime kohta ja 25% taimedest on röövikutega asustatud.
 

ceutorhynchus, kärsakad

KÕDRA-PEITKÄRSAKAS
Eestis: ühel taimel on 1–2 mardikat ja sellise asustusega taimi on 10%. 
Euroopas: 4 putukat 25 taime kohta rapsi õitsemise ajal.

 

TERAVILJADE KAHJURID


 

Athalia rosae - sawfly - lehevaablased

HARILIK KÕRREVAABLANE
Eestis: tõrjekriteerium puudub, tõrjevahendeid pole registreeritud. Koristusjäägid sügisel purustada ja mulda töödelda.

Thrips, risplased


RIPSLASED
Eestis: Ripslaste esinemine 20–30% võrsetel.

Oulema, sinine viljakukk

HARILIK VILJAKUKK
Eestis: 1m2 kohta on 10–15 mardikat või 0,5–1 vastset 1 võrse kohta, või 20–25% lehtedest on kahjustatud. Otstarbekas on viljakuke tõrje ühitada lehetäide või ripslase tõrjega.
Euroopas: Ühel kõrrel 1-1,5 vastset.

Oscinella frit, Rootsi kärbes


ROOTSI KÄRBES
Eesti: Alates tõusmetest kuni võrsumisfaasi lõpuni on 10-15% taimi kahjustatud.

Aphids, lehetäid


LEHETÄID
Eestis: Lehetäide esinemine 20–30% võrsetel.

Oulema, sinine viljakukk

SININE VILJAKUKK
Eestis: 1m2 kohta on 10–15 mardikat või 0,5–1 vastset 1 võrse kohta, või 20–25% lehtedest on kahjustatud. Otstarbekas on viljakuke tõrje ühitada lehetäide või ripslase tõrjega.
Euroopas: Ühel kõrrel 1-1,5 vastset.

Phyllotreta - flea_beetle, maakirp


KÕRSVILJA-MAAKIRP
Eestis: Tõusmete faasis 1 m² kohta on 20-25 mardikat või 20-25% lehtedest on kahjustatud.

LIBLIKÕIELISTE KAHJURID


 

Ceutorhynchus - weevil - kärsakad


HERNEKÄRSAKAS
Eestis: Kui tõusmete faasis, kärsakate ilmumisel, on neid vähemalt 10 tk/m².

Thrips, risplased


HERNERIPSLANE
Eestis kriteerium puudub, ripslase ja hernemähkuri keemilise tõrje võib teha koos.

Aphids, lehetäid


HERNE-LEHETÄI
Eestis: Esimeste täikolooniate ilmumisel

Aphids, lehetäid, fat, lai

OA-LEHETÄI
Eestis: Esimeste täikolooniate ilmumisel.
Euroopas: 15% taimedest on lehetäidega või 150 putukat 10 juhuslikult kontrollitud taimel.

Cydia, pea moth, hernemähkur


HERNEMÄHKUR
Eestis: 1 feromoonpüünis hernepõllu iga 3 hektari kohta ja püünisesse tuleb ööpäeva jooksul 5–10 liblikat.

Beetle, mardikas

 
OA-TERAMARDIKAS
Eestis: kui mardikate esinemine põllul on teada, tõrjuda, kui 5–6 õisikut  taimel arenenud ja kauna moodustumise märke pole näha.

KARTULI KAHJURID


Colorado beetle, leptinotarsa decemlineata, kartulimardikas


KARTULIMARDIKAS
Eestis: kui 2-5 % taimedest on kahjustatud.
Euroopas: 1 mardikas 25 kartulitaime või 1 m2 kohta, 10 munakogumit 10 taime kohta.

Agriotesm naksurlased


NAKSURLASED
Eestis: registreeritud tõrjevahendid puuduvad, 
Euroopas: 11 vastset 1 m² mullas.

Aphids, lehetäid, fat, lai

  
LEHETÄID, sh virsiku-lehetäi
Eestis ja Euroopas: esimeste lehetäide ilmumisel.

Lygus bug, rohulutiklased


ROHULUTIKLASED
Eestis: rohulutiklaste rohke esinemine.