Miks kasutada fungitsiidi Amistar Gold?

Tugev
kombinatsioon
Lai
toimespekter
Suurem
õlisisaldus
Rohendav
toime
Suurem
tasuvus
Hea
segupartner
Amistar Gold sisaldab kahte erinevasse keemilisse klassi kuuluvat toimeainet difenokonasool ja asoküstrobiin.
Registreeritud eelkõige valgemädaniku tõrjeks, kuid tõrjub ühtlasi ka kuivlaikust, hahkhallitust, fomoosi ja tsülindrosporioos. Katsete põhjal tõstab asoksüstrobiin rapsiseemnete õlisisaldust keskmiselt 3,2%. Rohendav toime, mis pikendab terade täitumisperioodi ja tõstab taimede vastupidavust põuale, suurendades seeläbi saaki. Tänu rohendavale mõjule ja suuremale õlisisaldusele on Amistar Goldi kasutamisel saak suurem ka haigustevaestel aastatel. Sobib hästi paagisegusse õitsemisaegsete insektitsiidide ja leheväetistega.

Rohendav toime, suurem õlisisaldus, kindel mõju

AMISTAR GOLD`is sisalduv strobiluriin on loodusliku toimeaine sünteetiline analoog, millel on otsene saaki ja seemnete õlisisaldust suurendav mõju.

 

Saagi kujunemisel on kõige tähtsamad fotosünteesi protsessid pärast kultuuri õitsemist. Õitsemisjärgne intensiivne fotosüntees pikendab seemnete täitumisperioodi, mis tagab suurema saagi. On tõestatud, et varres ning kõtrades toimub fotosüntees märksa aeglasemalt kui taime lehtedes. Seetõttu saab taim saagi loomisel kõige enam energiat tervetest rohelistest lehtedest, mistõttu on suurema saagi saamiseks oluline, et taime lehed oleksid võimalikult kaua rohelised. Amistar Gold`is olev strobiluriin stimuleerib taime füsioloogilisi protsesse, mistõttu on sel taimedele rohendav mõju. See suurendab saagikust isegi haiguste puudumisel, soodustades fotosünteesi ja pikendades vegetatsiooniperioodi keskmiselt kuni 2 nädalat (maksimaalse kulunormi kasutamisel).
 

Pikem vegetatsiooniperiood tähendab suuremat saaki ja rapsi puhul ka suuremat õlisisaldust seemnetes. Katsed on näidanud keskmiselt 3,2% suuremat õlisisaldust, seega annab Amistar® Gold kasutajale ka majandusliku eelise. Samuti parandab see taimede vastupidavust põuale ja vähendab lamandumise riski. Pikem vegetatsiooniperiood tähendab suuremat saaki ja rapsi puhul ka suuremat õlisisaldust seemnetes. Lai toimespekter erinevate haiguste vastu aitab saagipotentsiaali hoida:

  Valgemädanik Fomoos Kuivlaiksus* Jahukaste Tsülindrosporioos
Mõju
◯◯◯(◯)
◯◯◯
◯◯◯
◯◯◯
◯◯

 ◯◯ keskmine mõju      ◯◯◯ hea mõju      ◯◯◯◯ väga hea mõju

 

Lubatud kasutada õitsemise ajal

Fungitsiidi AMISTAR GOLD`i on lubatud kasutada taimede õitsemise ajal. Pritsimistööd tuleb teha hommiku- ja õhtutundidel, kui mesilaste ja teiste kasulike putukate lendlus pole alanud või on lõppenud (kell 22:00 – 05:00).

Lihtne kasutada, hea segupartner

AMISTAR GOLD`i parim kasutusaeg on kohe õitsemise alguses. Nii tagate pikaajalise kaitse nii valgemädaniku, kui ka teiste oluliste rapsi haiguste vastu. Toode on hästi segatav teiste taimekaitsevahenditega ning sobib ajastamise ja toime mõttes väga hästi kokku näiteks insektitsiidiga Evure. Alloleval skeemil on ära toodud mõlema toote kasutamise ajavahemikud (toote kohta saate täiendavat infot, kui klikite logol).AMISTAR GOLD`i on lubatud kasutada taimede õitsemise ajal. 

Kultuur Kulunorm Pritsimiskordi Pritsimise aeg
Taliraps (kevadel) 1,0 l/ha 1 Kasvufaas 60-69, 
õitsemise algusest
kuni
õitsemise lõpuni 
Suviraps 0,75 l/ha 1

Amistar Gold - tõrjespekter rapsil

Taimehaigus Mõju
Kuivlaiksus +++(+)
Fomoos +++
Hahkhallitus* +++
Alternaria sp.* ++++
Tsülindrosporioos* ++

Mõju:    ++++ = väga hea, +++ = hea, ++ = keskmine, + = mõõdukas

 

Syngenta põld pildis: talirapsi haigus- ja kahjuritõrje