You are here


Miks kasutada fungitsiidi Amistar Gold?

 
Tugev
kombinatsioon
Lai
toimespekter
Suurem
õlisisaldus
Rohendav
toime
Suurem
tasuvus
Hea
segupartner
Amistar Gold sisaldab kahte erinevasse keemilisse klassi kuuluvat toimeainet difenokonasool ja asoküstrobiin.
Registreeritud eelkõige valgemädaniku tõrjeks, kuid tõrjub ühtlasi ka kuivlaikust, hahkhallitust, fomoosi ja tsülindrosporioos.Katsete põhjal tõstab asoksüstrobiin rapsiseemnete õlisisaldust keskmiselt 3,2%.Rohendav toime, mis pikendab terade täitumisperioodi ja tõstab taimede vastupidavust põuale, suurendades seeläbi saaki.Tänu rohendavale mõjule ja suuremale õlisisaldusele on Amistar Goldi kasutamisel saak suurem ka haigustevaestel aastatel.Sobib hästi paagisegusse õitsemisaegsete insektitsiidide ja leheväetistega.

 

Tugev kombinatsioon ja lai toimespekter

AMISTAR GOLD sisaldab triasoolide klassi kuuluvat difenokonasooli ja strobiluriinide klassi kuuluvat asoksüstrobiini. Taoline kahe toimeaine kooslus on tugev lahendus resistentsuse tekke vältimiseks ning annab fungitsiidile nii kaitsva kui raviva toime. Pikaajaline, kuni 8 nädalat kestev kaitse ning väga lai toimespekter on just see, mis aitab tagada terved taimed ja vältida nii saagi- kui koristuskadusid. Amistar® Gold on registreeritud valgemädaniku tõrjeks, kuid ühtlasi tõrjute ka kuivlaiksust, hahkhallitust, tsülindrosporioosi ja fomoosi. 

TaimehaigusEfektiivsus
Valgemädanik (Sclerotinia sclerotiorum)+++(+)
Fomoos ehk mustmädanik (Phoma lingam)*+++
Hahkhallitus (Botrytis cinerea)*+++
Kuivlaiksus (Alternaria brassicae)*++++
Tülindrosporioos (Cylindrosporium concentrium)*++
 * Saksamaa andmed

 

Rohendav toime ja suurem õlisisaldus

AMISTAR GOLD`is sisalduv strobiluriin on loodusliku toimeaine sünteetiline analoog, millel on otsene saaki ja seemnete õlisisaldust suurendav mõju.
 

Saagi kujunemisel on kõige tähtsamad fotosünteesi protsessid pärast kultuuri õitsemist. Õitsemisjärgne intensiivne fotosüntees pikendab seemnete täitumisperioodi, mis tagab suurema saagi. On tõestatud, et varres ning kõtrades toimub fotosüntees märksa aeglasemalt kui taime lehtedes. Seetõttu saab taim saagi loomisel kõige enam energiat tervetest rohelistest lehtedest, mistõttu on suurema saagi saamiseks oluline, et taime lehed oleksid võimalikult kaua rohelised. Amistar Gold`is olev strobiluriin stimuleerib taime füsioloogilisi protsesse, mistõttu on sel taimedele rohendav mõju. See suurendab saagikust isegi haiguste puudumisel, soodustades fotosünteesi ja pikendades vegetatsiooniperioodi keskmiselt kuni 2 nädalat (maksimaalse kulunormi kasutamisel).

Pikem vegetatsiooniperiood tähendab suuremat saaki ja rapsi puhul ka suuremat õlisisaldust seemnetes. Katsed on näidanud keskmiselt 3,2% suuremat õlisisaldust, seega annab Amistar® Gold kasutajale ka majandusliku eelise. Samuti parandab see taimede vastupidavust põuale ja vähendab lamandumise riski.

Lubatud kasutada rapsi õitsemise ajal

Fungitsiidi AMISTAR GOLD`i on lubatud kasutada taimede õitsemise ajal. Pritsimistööd tuleb teha hommiku- ja õhtutundidel, kui mesilaste ja teiste kasulike putukate lendlus pole alanud või on lõppenud (kell 22:00 – 05:00).

Lihtne kasutada, hea segupartner

AMISTAR GOLD`i parim kasutusaeg on kohe õitsemise alguses. Nii tagate pikaajalise kaitse nii valgemädaniku, kui ka teiste oluliste rapsi haiguste vastu. Toode on hästi segatav teiste taimekaitsevahenditega ning sobib ajastamise ja toime mõttes väga hästi kokku näiteks insektitsiidiga Evure. Alloleval skeemil on ära toodud mõlema toote kasutamise ajavahemikud (toote kohta saate täiendavat infot, kui klikite logol).

 Kliki siia, et näha tootekirjeldust Kliki siia, et näha tootekirjeldust Kliki siia, et näha tootekirjeldust

KultuurKulunormPritsimiskordiPritsimise aeg
Taliraps (kevadel)1,0 l/ha1Kasvufaas 60-69, 
õitsemise algusest
kuni
õitsemise lõpuni 
Suviraps0,75 l/ha1

Loe Amistar Gold`i kohta lähemalt

 

Kampaania tingimused

1. Kampaania korraldab Syngenta Polska Sp z.o.o. (edaspidi Korraldaja), aadressiga Street Szamocka No 8, 01-748 Warsaw, Poola, koostöös kampaania tooteks oleva Amistar Goldi edasimüüjaga Eestis, kelleks on Scandagra Eesti AS (edaspidi Edasimüüja).

2. Kampaania kestab 01.03.2020-01.07.2020.

3. Kampaanias saavad osaleda kõik Eestis registreeritud, taimekasvatusega tegelevad põllumajandusettevõtted (edaspidi Osaleja).

4. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevate reeglitega. Kampaanias osalemisega kinnitab Osaleja, et on kampaania reeglitega tutvunud.

5. Kampaanias osalemiseks tuleb Osalejal osta Edasimüüjalt vähemalt 50 liitrit rapsi fungitsiidi Amistar Gold.

6. Kampaania raames ostetud iga 50 liitri Amistar Gold`i kohta saab kampaanias Osaleja täiendavalt 5 liitrit Amistar Gold`i tasuta kauba peale.

7. Kampaaniatoodete kvaliteedi ning kättetoimetamise eest vastutab Scandagra Eesti AS.

8. Kampaania auhindu ei hüvitata rahas ega vahetata ümber teist liiki auhinna vastu.

9. Kampaania jooksul kogutud isikuandmeid kasutatakse ainult antud kampaania raames ja eesmärgil ning kooskõlas kehtiva isikuandmete kaitse seadusega.

10. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania Korraldaja Eesti kontori  aadressil Syngenta Polska Sp. z.o.o. Tartu mnt. 56, Soinaste, Ülenurme, Ülenurme vald, 61709 Tartumaa.

12. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus lõpetada kampaania ja auhindade väljaandmine vääramatu jõu, kampaaniareeglite olulise rikkumise või kuritarvitamise asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kampaanias Osalejaid.


Amistar Gold - Wirkungsspektrum im Raps

SchaderregerWirkung
Sclerotinia+++(+)
Phoma lingam+++
Botrytis cinerea*+++
Alternaria sp.*++++
Cylindrosporium*++

Wirkungseinstufung:
++++ = sehr gut, +++ = gut, ++ = Nebenwirkung, + = geringe/keine Wirkung

*Nach eigenen Erfahrungen


 

Amistar Gold menu