Boxer 800 EC - halastamatu umbrohule, sõbralik kultuurile

Boxer 800 EC - halastamatu umbrohule, sõbralik kultuurile


Boxer 800 EC on herbitsiid lühiealiste kõrreliste ja lühiealiste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks talinisul, taliodral, rukkil, talitritikalel, kartulil, hernel, põldoal ja köömnel. Järgnevalt on ära toodud mõned Boxer 800 EC kasutamissoovitused ja eelised:
 Imendub nii juurte kui lehtede kaudu

Boxer 800 EC toimeaine imendub nii juurte kui lehtede kaudu, mis tagab toote efektiivsuse ja pikemaajalise toime ka umbrohtudele, mis tärkavad vahetult peale pritsimist. Herbitsiidi toimeaine pidurdab umbrohutaimedes lipiidide sünteesi, mille tulemusel rakkude elutegevus katkeb ja umbrohi hävineb. Toime juurte kaudu on maksimaalne, kui mullas on piisavalt niiskust.Kultuurtaimed vajavad korralikku kasvustarti

Teraviljakultuurid on konkureerivate umbrohtude suhtes kõige tundlikumad just varases kasvufaasis, mil toitainete kiire kättesaadavus on saagipotentsiaali säilitamise seisukohast äärmiselt oluline. Umbrohtude varajane tõrjumine annab põhikultuurile kasvueelise ja hästi arenenud kultuur on ka talvekahjustustele vastupidavam. Talvitumishaiguste seisukohast ei tohiks unustada, et umbrohtunud põld tähendab tihedamat taimikut, kus lumiseen jõudsamalt areneb.


Tõrjub hästi talvituvaid umbrohtusid

Lai toimespekter tähendab, et Boxer 800 EC tõrjub olulisemaid talvituvaid umbrohtusid, näiteks rukki-kasteheina, murunurmikat, virna, vesiheina, kesalille, hariliku hiirekõrva, põldkannikest jne. Meeles tuleb pidada, et mõnede umbrohtude, näiteks murunurmika ja põld-rebasesaba, tõrje ongi kõige efektiivsem vaid sügisel. Spektri laiendamiseks võib Boxer 800 EC-d segada mitmete teiste herbitsiididega. 

Vt toimespektrit allpool 


Umbrohtude mõju saagile

Teatud umbrohuliigid võivad kultuuri saagikust oluliselt mõjutada, samal ajal on nende tõrje kõige efektiivsem just sügisel. Sellisteks umbrohtudeks on näiteks põld-rebasesaba, rukki-kastehein ja murunurmikas. Näiteks, kui rukki-kasteheina taimi on 8-10 taime 1 m² kohta, tähendab see ca 5%-st saagikadu.

Murunurmika tõrjevajadust kiputakse alahindama, kuna tegemist on küllalt madalakasvulise kõrrelisega ning arvatakse, et see jääb hiljem alarindesse. Kuid kui kõrrelisi mitte tõrjuda, saab konkreetsest liigist põllul tõsine probleem keskmiselt kolme aastaga. Eestis on olnud juhtumeid, kus murunurmika mittetõrjumise tõttu on taliteravili seetõttu niivõrd alla surutud, et põld tuleb kevadel ümber harida.


Resistentsus kui süvenev probleem

Teatud umbrohtude puhul on aastate jooksul täheldatud süvenevat resistentsuse probleemi nii Baltikumis kui maailmas. Nii näiteks on täheldatud suurenenud vastupidavust ALS ja PSII inhibiitorite suhtes, mida kasutatakse laialdaselt kevad- ja suveperioodidel. Baltikumis on piirkonniti mureks eelkõige vastupidavate rukki-kasteheina populatsioonidega, Poolas ja Saksamaal tehakse resistentsusmonitooringuid nii rukki-kasteheina kui põld-rebasesaba suhtes. Kõige kiiremini on aga tekkinud resistentsed raiheinte populatsioonid. Boxer 800 EC toimeaine kuulub ALS ja PSII inhibiitoritega võrreldes täiesti erinevasse toimeainete klassi, mistõttu on see resistentsete umbrohtude tõrjumisel enamasti väga efektiivne.Varajane umbrohutõrje on kõige efektiivsem ja soodsam

Sügisene umbrohutõrje on kasumlik, kuna väikeseid umbrohtusid on kergem tõrjuda ning kasutatava toote efektiivsus on suurem. Ja kuigi sügistööde periood on põllumehele pingeline, on sügisene umbrohutõrje siiski soovituslik - soodsatel aastatel tähendab sügisene herbitsiidiga pritsimine sageli seda, et samadele umbrohuliikidele pole kevadel teist tõrjet enam teha vaja.

Kasutamine

Parim aeg toote kasutamiseks teraviljades on, kui külviread muutuvad nähtavaks (hakkavad rohetama ehk umbes kasvufaasis 12 - kui teraviljal on ca 2 lehte). Kõiki teisi põllukultuure pritsitakse peale külvi, enne tärkamist. Herbitsiidi kasutatakse kuni umbrohtude 2. pärislehe faasini. Boxer 800 EC kasutamine sõltub ilmastikutingimustest vähe, toode on vihmakindel 1 tunni möödudes.  

Pritsimisel soovitame kasutada vee kulunormi vähemalt 300 l/ha, pritsepiisa suurus keskmine kuni suur, töökiirus väike kuni mõõdukas ja võimalusel kasutage madala tuuletriiviga pihustiotsakuid. Nii väldite tuuletriivi ning pritselahuse sattumist naaberkultuuridele ja kindlustate samal ajal pritsitava ala korraliku katmise pritselahusega.

Paagisegud
 
Laiema tõrjespektri saamiseks soovitame kasutada järgmisi segusid:

✔ Taliteraviljad:
- Boxer 800 EC 2,0 l/ha + Stakato 500 SC 0,2 l/ha: Teraviljal kuni 2 lehte. Parim aeg kasutamiseks, kui külviread muutuvad nähtavaks (hakkavad rohetama).
- Boxer 800 EC 2,0 l/ha + Granstar Preemia 5 g/ha peale külvi, enne teraviljade tärkamist.
✔ Hernes, Põlduba: segu Boxer 800 EC 2,0 l/ha + Stomp SC 1,35 l/ha. Kasutada enne kultuuri tärkamist. Jälgida, et mullas oleks piisavalt niiskust. Kuivemate olude korral kasutada võimalikult kohe peale kultuuri külvi, et mullas olevat niiskust maksimaalselt ära kasutada.
✔ Kartul: enne tärkamist kasutada paagisegu Boxer 800 EC 4,0 l/ha + Mistral 700 WG 0,2-0,3 kg/ha. Paagisegu on väga efektiivne hariliku kesalille ja linnurohu tõrjeks. Kui on vaja korrata pritsimist Mistral 70 WG-ga, tuleb see teha ajal, kui kartulitaimed on ca 8 cm kõrgused.

Boxer 800 EC efektiivsus soolotootena ja paagisegus
 

UMBROHIBoxer 800 EC
3,0 l/ha
Boxer 800 EC 2,0 l/ha +
Stakato 500 SC 0,2 l/ha
Boxer 800 EC 2,0 l/ha +
Stomp SC 1,35 l/ha
TERAVILI, PÕLDUBA,
HERNES, KARTUL, KÖÖMNED
TERAVILIPÕLDUBA, HERNES
Sügisel teravili 2. lehe faasis, 
teised kultuurid kevadel enne tärkamist

Sügisel,
teravili 2. lehe faasis.

Kevadel,
enne kultuuri tärkamist
Aas-rebasesaba (Alopecurus pratensis) ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤
Erilehine linnurohi (Polygonum aviculare) ⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤
Harilik hiirekõrv (Capsella bursa-pastoris)⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Harilik kassitapp (Convolvulus arvensis) ⬤ ⬤ ⬤
Kirburohud (Polygonum sp.) ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤
Harilik kurekael (Erodium cicutarium) ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤
Harilik linnukapsas (Lapsana communis)⬤ ⬤ ⬤  ⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Harilik malts (Atriplex patula)⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Harilik piimalill (Euphorbia helioscopia)⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ 
Harilik punand (Fumaria officinalis)⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Harilik ristirohi (Senecio vulgaris)⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Harilik unilook (Sisymbrium officinale)⬤ ⬤ ⬤
Iminõgesed (Lamium sp)⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Kesalilled, kummelid (Matricaria sp)⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ 
Konnatatar (Polygonum convolvulus)⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Kokemagun (Papaver rhoeas)⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Mailased (Veronica sp)⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Murunurmikas (Poa annua)⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Must maavist (Solanum nigrum)⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Müürilauk (Arabidopsis thaliana)⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Nõgesed (Utrica sp)⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Paljas võõrkakar (Galinsoga parviflora)⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Põld-piimohakas (Sonchus arvensis L.)⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Põldkannike (Viola arvensis)⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Põld-litterhein (Thlapsi arvense)⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Põld-lõosilm (Myosotis arvensis)⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Rebasesabad (Alopecurus sp)⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Põldsinep (Sinapis arvensis)⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Raiheinad (Lolium sp)⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Raps võõrkultuurina (Brassica napus)⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ 
Roomav madar ehk virn (Galium aparine)⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Rukki-kastehein (Apera spica-venti)⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Tähk-rebashein (Amaranthus retroflexus)⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Tähk-kukehirss (Echinochloa crus-galli)⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤
Valge hanemalts (Chenopodium album)⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Valge karikakas (Anthemis arvensis)⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤
Vesihein (Stellaria media)⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Võõrkakar (Galinsoga parviflora)⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤

Efektiivsus:     ◯  mõju teadmata või puudub         mõõdukas mõju      ⬤   hea mõju      ⬤ ⬤ ⬤  väga hea mõju
 

LOE BOXER 800 EC TOOTEINFOT