You are here

Saada fotod oma kõige ilusamast põllust ja võida pidulik õhtusöök Joel Ostratiga kuni 30-le inimesele!

Pidulik õhtusöök põllul, Joel Ostrati gurmeetoit, elav muusika, teie lähedased ja parimad sõbrad. See suveidüll võib saada reaalsuseks...
Ainus, mida selleks tegema peate – osalema kõige ilusama ELATUS™ Era põllu konkursil!

 


“Kõige ilusama Elatus Era põllukonkursi 2020” reeglid
 

Kampaania korraldaja: kampaania ja selle raames korraldatava kõige ilusama Elatus Era põllu konkurssi korraldab Syngenta Polska Sp. z o.o. (edaspidi Korraldaja), aadressiga Street Szamocka No 8, 01-748 Warsaw, Poola, koostöös kampaania tooteks oleva Elatus Era edasimüüjatega Eestis, kelleks on Baltic Agro ASScandagra Eesti AS ning Põllumeeste ühistu KEVILI (edaspidi Edasimüüjad).
 
Kampaania kestvus: kampaania kestab 18.05.2020-18.06.2020. Konkurssi ametlik võitja valitakse ja kuulutatakse välja Syngenta Eesti Facebooki lehel 3. juulil 2020.
 
Kampaanias osalejad ja konkurssi materjalid: Konkursil võivad osaleda kõik Eestis registreeritud, taimekasvatusega tegelevad põllumajandusettevõtted (edaspidi Osaleja), kes kasvatavad põllukultuure ja kasutavad 2020. taimekasvatushooajal oma võistluspõllul fungitsiidi Elatus Era. Osaleja peab:
  1. oma võistluspõllust üles laadima kaks fotot  (üks üldplaanis ja teine lähiplaanis, kus on näha taime lipuleht ja taimede üldine seisund)
  2. pakkuma välja võistluspõllu nime 
  3. lisama lühikirjelduse (kuni 80 sõna), mis kõige paremini tema võistluspõllu ilu esile tooks.

Üks põllumajandusettevõte saab fotosid saata ainult üks kord. Korraldajad (Syngenta Sp. z o.o töötajad) ja nende pereliikmed ei tohi võistlusel osaleda. Esitatud visuaalse ja tekstilise materjali peab looma seda üles laadinud isik või tema pereliikmed, ilma et see kahjustaks kolmandate isikute õigusi ja õigustatud huve. Konkursi korraldajatel on õigus võistluselt eemaldada fotod või muu materjal, mis tekitab kahtlusi autorluse osas, või peab võistleja sellise kahtluse korral oma autorlust tõendama.

Kampaania ja konkurssi auhinna saamise aluseks on tõendatud ost. Ostu tõendamiseks tuleb vastavate arve(te) koopiad saata aadressile Syngenta Polska Sp. z.o.o. Tartu mnt. 56 , Soinaste, Kambja vald, 61709 Tartumaa, e-mailile [email protected] või anda isiklikult Syngenta esindaja kätte.
 
Millal ja kuidas saata konkurssile fotod, põllu nimi ja kirjeldus? Konkursi reeglitega tutvunud Osalejad saadavad fotod oma põllust ja kirjelduse privaatsõnumiga Syngenta Eesti Facebooki kontole. Konkursi korraldajad kontrollivad põllumajandusettevõtete saadetud teavet ja laadivad saadetud fotod koos kirjeldusega üles Syngenta Eesti Facebooki lehele. Üleslaadimine (kui Osalejal pole lisaküsimusi ja/või ta pole saatnud ebatäpset infot) tehakse kahe tööpäeva jooksul. Osalejad peavad saatma ka oma nime ja telefoninumbri, et korraldajad saaksid nendega isiklikult ühendust võtta (isiklikke kontaktandmeid ei avaldata).
 
Konkurssi võtja valimine: kõiki Osalejaid, kes on 18. juuniks saatnud võistluse materjalid Syngenta Eesti Facebooki lehele, hindab konkursi korraldajate komisjon ja internetikasutajad. Hindamine koosneb kolmest osast:
1. Loominguline - hinnatakse üldplaani fotot (põllu ilu), kirjeldust, põllu nime ja originaalsust - 40% hindamisest;
2. Tehniline - hinnatakse taimede seisukorda (lähiplaani foto järgi) - 30% hinnangust;
3. Internetikasutajate meeldimiste (like`de) arv fotode all - 30% hinnangust;
 
Konkurssi komisjon valib välja 4 finalisti, kelle võistluspõlde ja taimede olukorda käiakse füüsiliselt hindamas 22. juunil 2020. Konkurssi võtja kuulutatakse välja Syngenta Eesti Facebooki lehel 3. juulil 2020.
 
Konkurssi auhind: Konkurssi peaauhinnaks on pidulik õhtusöök Joel Ostrati ja tema meeskonna valmistatud gurmeetoiduga kõige ilusama Elatus Era konkurssi võitnud Osaleja (edaspidi Võitja) põllul, kuni 30-le inimesele, koos elava muusika ja vajaliku inventariga. Pidulik õhtusöök toimub vabas õhus, Võitja teraviljapõllul. Õhtusöök toimub 11. juulil 2020. Kui aintud kuupäev ei sobi Võitjale õhtusöögi korraldamiseks, ei garanteeri Syngenta Polska Sp. z o.o. peakokk Joel Ostrati isiklikku osalemist õhtusöögi valmistamisel. Auhinna Võitjat teavitatakse võidust telefoni või e-posti teel. Auhinna väärtust ei maksta välja rahas ega vahetata teist liiki kaupade vastu. Kui Võitja ei reageeri ega võta auhinda välja 20 kalendripäeva jooksul, siis auhind tühistatakse ja seda ei anta välja. Kõiki konkursi finaliste, kes ei võitnud peaauhinda, autasustatakse restorani vautšeriga õhtusöögiga kahele.
 
Kampaania ja konkurssiga seotud muu info: Kampaania jooksul kogutud isikuandmeid kasutatakse ainult antud kampaania raames ja eesmärgil, kooskõlas kehtiva isikuandmete kaitse seadusega. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania Korraldaja Eesti kontori aadressile Syngenta Polska Sp. z.o.o. Tartu mnt. 56, Soinaste, Kambja vald, 61709 Tartumaa. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus lõpetada kampaania ja auhindade väljaandmine vääramatu jõu, kampaaniareeglite olulise rikkumise või kuritarvitamise asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kampaanias Osalejaid. Peaauhinnaks oleva piduliku õhtusöögi korraldamisel arvestab Syngenta Polska Sp. z o.o. seoses sel hetkel Eesti riigis kehtiva olukorra ja piirangutega, mis on seotud COVID-19 koroonaviiruse haiguse levikuga.
 
Ootame Sind osalema!
 
 


Miks kasutada fungitsiidi Elatus™ Era?

UUS
ELATUS™ ERA on fungitsiid, mis sisaldab Syngenta täiesti uut toimeainet SOLATENOL™ - üht viimasena välja töötatud pürasool-karboksamiidide klassi toimeainetest. SOLATENOL™ on üks kõrgeima efektiivsusega toimeaine, mis mõjub laiale spektrile teraviljahaigustele ja on pikaajalise kaitsva toimega.

 

ELATUS™ Era efektiivsus (%) nisu haiguste puhul, Poola katsetulemused
 

TUGEV
Tugev ja pikajaline toime oluliste teraviljahaiguste, eriti kõrreliste helelaiksuse ja roostete suhtes SOLATENOL™ tagab lehtede kaitse ja haigustevastase mõju enam kui 35 päeva! Lisaks on sel ravivad omadused. Teiste sama klassi toimeaintega võrreldes püsib SOLATENOL™ kõige kauem lehe erinevates kihtides. See ei kogune kontsentreeritult taime tipmisse ossa, vaid jaotub ühtlaselt kogu lehe ulatuses. Nii on lehed täies ulatuses kaitstud, toimeaine kontsentratsioon neis kõrge. Kaitse helelaiksuse (septoria tritici) vastu on vähemalt 80%! TÄIELIK
Nisu puhul on eriti oluline lipulehe kaitse, selle toel moodustub ca 50% saagist. Selle täielikust lahtirullumisest kuni terade valmimiseni kulub aega mitu nädalat, seega saab lipulehte kaitsta pikaajalise kaitsva toimega toimeaine. SOLATENOL™ toimib lehtede vahakihis omamoodi toimeaine varuna, kust see aktiivselt lehtedesse laiali kandub. Pärast ühte pritsekorda on tagatud toimeainete ühtlane ja korralik jaotumine lehepinnal, lehe vahakihis ja lehekudedes.

 

SOLATENOL`i mõju võrreldes standardiga   SOLATENOL`i mõju võrreldes standardiga

ELATUS™ Era: toimeaine jaotumine lehes
 

STABIILNE
ELATUS™ ERA on kombinatsioon uuest SDHI grupi toimeainest SOLATENOL™ ning protiokonasoolist. Tagab stabiilselt head tulemused pika aja jooksul, sh stabiilselt kõrge saagi. Viimase eelduseks on terved rohelised lehed, seda eriti terade täitumise ajal. Samas ei lükka ELATUS™ ERA saagi valmimise aega edasi, vaid väldib haigustest põhjustatud vegetatsiooniperioodi lühenemist. On tõhus resistentsete helelaiksuse tekitajate vastu, mis üha kasvava resistentsusprobleemi tausal on oluline. 

ELATUS™ Era: Saak t/ha kõrge haigusfooni juures, Poola katseandmed. * Kontroll - fungitsiidi ei kasutatud.
 

LISAEELISEGA
On kindlaks tehtud, et SOLATENOL™ reguleerib vee aurustumist lehtedest ning hoiab sellega ära liigse vee kao. Korraldatud 29 erineva katse tulemusena selgus, et ainuüksi SOLATENOL™ positiivsest füsioloogilisest mõjust tulenev reaalne saagi kasv võib olla 145-321 kg/ha, seejuures aurustus keskmiselt 38% vähem vett.

2017. aasta  Eesti katses oli Elatus Era katsevariandis võrreldes teiste fungitsiididega keskmiselt kõige kõrgema mahukaalu ning langemisarvuga saak,
mis toidunisu kasvatamisel on väga oluline. Soodne mõju saagi kvaliteediandmetele oli näha läbivalt kõikide kasvatatud sortide lõikes.
Samuti oli Elatus Era variandis terade niiskussisaldus kõige väiksem ehk saak oli koristusküps vaatamata sellele, et Elatus Era aitab hoida rohelist lehemassi.
Saagiandmeid erinevate fungitsiidide kasutamise lõikes ei võrreldud, kuid ülal on näha kombaini saagikaart katsepõllust.

 

 


Kuidas Elatus™ Era taimi kaitseb?


Elatus™ Era kasutamine ja tõrjespekter

 

 * Kasutamine odral kuni faasini 59.
** Parim aeg fusarioosi tõrjeks pähikul on kasvufaas 61-69 (õitsemise algusest õitsemise lõpuni).

Tutvu Elatus™ Era tooteinfoga