Miks kasutada fungitsiidi Elatus Era?


Miks kasutada fungitsiidi Elatus™ Era?

UUS
ELATUS™ ERA on fungitsiid, mis sisaldab Syngenta täiesti uut toimeainet SOLATENOL™ - üht viimasena välja töötatud pürasool-karboksamiidide klassi toimeainetest. SOLATENOL™ on üks kõrgeima efektiivsusega toimeaine, mis mõjub laiale spektrile teraviljahaigustele ja on pikaajalise kaitsva toimega.

ELATUS™ Era efektiivsus (%) nisu haiguste puhul, Poola katsetulemused
 

TUGEV
Tugev ja pikajaline toime oluliste teraviljahaiguste, eriti kõrreliste helelaiksuse ja roostete suhtes SOLATENOL™ tagab lehtede kaitse ja haigustevastase mõju enam kui 35 päeva! Lisaks on sel ravivad omadused. Teiste sama klassi toimeaintega võrreldes püsib SOLATENOL™ kõige kauem lehe erinevates kihtides. See ei kogune kontsentreeritult taime tipmisse ossa, vaid jaotub ühtlaselt kogu lehe ulatuses. Nii on lehed täies ulatuses kaitstud, toimeaine kontsentratsioon neis kõrge. Kaitse helelaiksuse (septoria tritici) vastu on vähemalt 80%! TÄIELIK
Nisu puhul on eriti oluline lipulehe kaitse, selle toel moodustub ca 50% saagist. Selle täielikust lahtirullumisest kuni terade valmimiseni kulub aega mitu nädalat, seega saab lipulehte kaitsta pikaajalise kaitsva toimega toimeaine. SOLATENOL™ toimib lehtede vahakihis omamoodi toimeaine varuna, kust see aktiivselt lehtedesse laiali kandub. Pärast ühte pritsekorda on tagatud toimeainete ühtlane ja korralik jaotumine lehepinnal, lehe vahakihis ja lehekudedes.

SOLATENOL`i mõju võrreldes standardiga
   
SOLATENOL`i mõju võrreldes standardiga

ELATUS™ Era: toimeaine jaotumine lehes
 

STABIILNE
ELATUS™ ERA on kombinatsioon uuest SDHI grupi toimeainest SOLATENOL™ ning protiokonasoolist. Tagab stabiilselt head tulemused pika aja jooksul, sh stabiilselt kõrge saagi. Viimase eelduseks on terved rohelised lehed, seda eriti terade täitumise ajal. Samas ei lükka ELATUS™ ERA saagi valmimise aega edasi, vaid väldib haigustest põhjustatud vegetatsiooniperioodi lühenemist. On tõhus resistentsete helelaiksuse tekitajate vastu, mis üha kasvava resistentsusprobleemi tausal on oluline. 

ELATUS™ Era: Saak t/ha kõrge haigusfooni juures, Poola katseandmed. * Kontroll - fungitsiidi ei kasutatud.
 

LISAEELISEGA
On kindlaks tehtud, et SOLATENOL™ reguleerib vee aurustumist lehtedest ning hoiab sellega ära liigse vee kao. Korraldatud 29 erineva katse tulemusena selgus, et ainuüksi SOLATENOL™ positiivsest füsioloogilisest mõjust tulenev reaalne saagi kasv võib olla 145-321 kg/ha, seejuures aurustus keskmiselt 38% vähem vett.

2017. aasta  Eesti katses oli Elatus Era katsevariandis võrreldes teiste fungitsiididega keskmiselt kõige kõrgema mahukaalu ning langemisarvuga saak,
mis toidunisu kasvatamisel on väga oluline. Soodne mõju saagi kvaliteediandmetele oli näha läbivalt kõikide kasvatatud sortide lõikes.
Samuti oli Elatus Era variandis terade niiskussisaldus kõige väiksem ehk saak oli koristusküps vaatamata sellele, et Elatus Era aitab hoida rohelist lehemassi.
Saagiandmeid erinevate fungitsiidide kasutamise lõikes ei võrreldud, kuid ülal on näha kombaini saagikaart katsepõllust.

 

Terve leht

1. päev

Helelaiksus

1. päev

Helelaiksus

20. päev

Helelaiksus

30. päev

chevron_left
chevron_right

Terve leht

Tõrje Elatus Era`ga

1. päev

Tõrje Elatus Era`ga

20. päev

Tõrje Elatus Era`ga

30. päev

chevron_left
chevron_right


Kuidas Elatus™ Era taimi kaitseb?


Elatus™ Era kasutamine ja tõrjespekter

 * Kasutamine odral kuni faasini 59.
** Parim aeg fusarioosi tõrjeks pähikul on kasvufaas 61-69 (õitsemise algusest õitsemise lõpuni).

Tutvu Elatus™ Era tooteinfoga

Elatus Era

360° põlluvaade - Elatus Era vs kontroll. Vaata, kuidas toote mõju põllul näha on.

Elatus Era tooteleht

Süsteemne fungitsiid erinevate teraviljahaiguste kasvuaegseks tõrjeks suvi- ja

Elatus Plus Plexeo

Uus duopakk! Elatus Plus ja Plexeo 90 on fungitsiidid erinevate teraviljahaiguste