Toprex 375 SC sügisene kasutamine

Toprex 375 SC - sügisene kasvureguleerimine 
ja tugev fomoosivastane kaitse üheskoos  

Rapsi talvitumist mõjutab kuni 70% ulatuses kasvureguleerimine. Sügisese kasvureguleerimise peamine eesmärk on kaitsta taimi haiguste eest, ühtlustada taimede kasvu ja arengut ning soodustada kuivainete moodustumist taimede maapealsesse osasse ja juurtesse. Õigeaegse kasvuregleerimise tulemusena on taimede leherosett optimaalne, lehestik laiuv ja katab hästi maapinda, juurestik tugevam, juurekael jämedam ning kasvukuhik rohkem maapinna ligidal. Taimede eduka talvitumise seisukohast on see kõik väga tähtis.

Sügisene rapsi kasvureguleerimine Toprex 375 SC-ga:

     ⬤ Lühendab rapsi kasvukuhikut: suureneb külmakindlus, taim talvitub paremini
     ⬤ Tagab taimede parema kontakti mullapinnaga
     ⬤ Rohkem lehti säilib, suureneb assimilatsioon (sünteesiprotsesside kogum)
     ⬤ Parandab taimede stabiilsust
     ⬤ Parandab toitainete omastamist ja suurendab taimede põuataluvust
     ⬤ Kaitseb sügisel nakkuvate haiguste vastu (eriti tõhus ristõieliste mustmädaniku ehk fomoosi vastu).

Efektiivne kaitse fomoosi ja tsülindrosporioosi vastu

Toprex 375 SC sisaldab süsteemseid toimeaineid ning toimib haigustõrjes nii kaitsvalt kui ravivalt. Toode tõrjub väga hästi ristõieliste fomoosi (Phoma lingam, Leptospaeria maculans), tuntud ka kui mustmädanik ja tõusmepõletik. Kui fomoosi esineb varases kasvufaasis, sügisel, võib haigus põhjustada suurt kahju. Juurekaelalt kahjustatud taimede saak valmib hiljem enneaegselt, sest ainevahetus on katkenud. Väga suure kahjustuse korral võivad taimed juba sügisel hukkuda. Lisaks fomoosile on tõestatud, et Toprex 375 SC kaitseb rapsi ka teiste oluliste haiguste, näiteks tsülindrosposioosi (Cylindrosporium concentricum) ja kuivlaiksuse ning mingil määral ka valgemädaniku  ja jahukaste eest. Seega on tegemist kasvuregulaatoriga, millel on lisaks ka lai toimepsekter rapsi haigustele.

 FomoosTsülindrosporioosKuivlaiksusValgemädanikJahukasteKasvu regul. toime
Difenokonasool◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯
Paklobutrasool◯◯◯

  vähene mõju või mõju puudub        ◯◯ keskmine mõju      ◯◯◯ hea mõju      ◯◯◯◯ väga hea mõju

Fomoosi ja tsülindrosposrioosi mõju ei tasu alahinnata. 2020. aasta kevadel esines Eestis küllalt palju nii fomoosi kahjustusi, mida oleks sügisese haigustõrjega saanud edukalt ära hoida, kui ka meil muidu harvem esinevat tsülindrosporioosi.  Tsülindrosporioosi nakatumine võib leida aset juba sügisel, kuigi haigustunnused võivad ilmneda alles kevadel. Haigus püsib taimejäänustel, levides nii vihma, tuule kui seemnetega - seega olge eriti tähelepanelik, kui kasutate oma tarbeks toodetud seemet ning teie seemnepõllul esines eelnevalt tsülindrosporioosi. Kui tingimused on haiguse arenguks soodsad (kõrge õhuniiskus, vihmased ilmad), kuivavad nakatunud lehed täielikult ja haigus levib kogu taimestikku. Sooja talve korral säilitab seenhaigus lumekatte all eluvõime ja kevadine kahjustus on seda suurem. Hilises faasis põhjustab haigus seemnete enneaegset varisemist, seega otsest saagikadu. Eestis on tsülindrosporioosi tõrjuvaid kasvuregulaatoreid vähe, seega jälgige kindlasti kasutatavate toodete toimespektrit.


Tsülindrosporioos (Pyrenopeziza brassicae, Cylindrosporium concentricum)

Unikaalsed eelised kasvu reguleerimisel

Teiste rapsi kasvuregulaatoritega võrreldes on Toprex 375 SC-l mitmeid unikaalseid eeliseid. Tugevalt rohendav toime ja väga hea talutavus ehk toode soodustab taime füsioloogilisi protsesse ja fotosünteesi. See tähendab, et toitained liiguvad taimedes vabalt ning taimed on terved ja elujõulised. Kasvureguleerimine põhjustab taimedes tavapäraselt teataval määral stressi ning mitmete teiste rapsi kasvuregulaatorite kasutamisel muutub taimestik mõneks ajaks lillakaks või kollakaks. Toprexi omastamine toimub järk-järgult ja mõnevõrra aeglasemalt, kuid see-eest on see taimedele õrn ning võrreldes konkureerivat toodetega on selle kasutamine oluliselt probleemivabam.

Toprex 375 SC kasutamine on efektiivne ka kuivades tingimustes, sest toimeaine paklobutrasool imendub taimedesse nii lehtede, võrsete kui mulla kaudu. Taimed omastavad paklobutrasooli eriti hästi võrsumissõlme kaudu, mis on mullapinna ligidal. Seega ei sõltu toime nii palju niiskuse olemasolust mullas ning toode ei lähe nö. kaotsi, sest mulda sattunud toimeaine imendub taimedesse juurte ja juurekaela kaudu. 

Kasutamine

Toprexi kasutamise aeg sügisel on rapsi 1.-4 (6). lehe faasis, kuid parim aeg kasutamiseks on rapsi 3. lehe faasis kulunormiga 0,3 l/ha. Toprexi varajane kasutamine tagab õigeaegse kasvureguleerimise ja pikaajalise kaitse fomoosi vastu. Tavapärasest pikema ja soojema sügise korral võib olla vajalik kiirema kasvupidurduse saavutamine 2. pritsimisega, näiteks kasutades metkonasooli sisaldavaid tooteid.

Toode sobib hästi paagisegupartneriks, näiteks kui teete rapsis teraviljavarise ja kõrreliste tõrjet herbitsiidiga Zetrola või planeerite sügisest lehekaudset boori andmist.