Toprex 375 SC

Registreeritud
Viimati uuendatud:

Fungitsiid

Motivatsioonikampaania
     1 l = 6 punkti 
Reg.nr:
0483/29.08.12
Pakendi suurus:
5 l
Toimeained:
250 g/l
difenokonasool
125 g/l
paklobutrasool
Keemiline klass:
Triasool
Toimeaine grupp:
FRAC grupp 3
Formulatsioon:
SC (suspensioonikontsentraat)
Toimemehhanism:
ennetav, kaitsev ja raviv, süsteemne ja translaminaarne
Toimemehhanismi kirjeldus:
Toprex 375 SC on laia toimespektriga süsteemne fungitsiid-kasvuregulaator fomoosi, tsülindrosporioosi ja kuivlaiksuse tõrjeks ning kasvu reguleerimiseks talirapsil.
Registreering kehtib kuni:
Taimekaitsetunnistus:
nõutav