Avoxa - mitte kõik ei kasva alati õiges kohas

Avoxa – mitte kõik ei kasva alati õiges kohas...


Mõned kombinatsioonid lihtsalt töötavad paremini

Avoxa on valiva toimega süsteemne herbitsiid kõrreliste- ja kaheiduleheliste ning mõningate üheiduleheliste umbrohtude tõrjeks tali- ja suvinisul, talirukkil ja -tritikalel. mõjub umbrohtudele lehtede kaudu. Sisaldab kahte toimeainet - pinoksadeeni ja pürokssulaami. Pinoksadeen kuulub fenüülpürasoliinide keemilisse klassi, pürokssulaam triasoolpürimidiinide keemilisse klassi.

Kahe toimeaine kombinatsioon on oluline, sest viimased kuuluvad erinevatesse toimeaine gruppidesse ja aitavad seega võidelda resistentsete umbrohtudega.

HRAC grupid: A+B

Võib kasutada

⬛ Suvi- ja talinisul
 Talitritikalel
 Rukkil

Usaldusväärne umbrohutõrje

 Avoxa on herbitsiid, mille toimespektris on lisaks tuulekaerale lusted, rukki-kastehein, aas-rebasesaba, raiheinad, kesalill, harilik hiirekõrv, vesihein, kõrvikud, põldkannike, põldsinep, raps võõrkultuurina, virn, konnatatar, valge hanemalts, põld-litterhein jne. Mõõduka kuni hea mõjuga põldohakale. Annab võimaluse tõrjuda nisus tuulekaera mitut rinnet ning on väga tugev lahendus tuulekaera tõrjeks talitritikales ja rukkis. Tehes nisul esimese pritsimise Avoxaga, saab varases kasvufaasis tõrjutud nii tuulekaera esimene rinne kui ka muud levinumad umbrohud põllul. Kui tekib vajadus tuulekaera teise rinde tõrjumiseks, saab selleks kasutada Axial 50 EC-d.
 

Avoxa kasutamise aeg


Talinisu puhul soovitame kasutada kombinatsioonis: I pritsering Avoxaga 1,8 l/ha kasvufaasis 30-32 tuulekaera 1. rinde ja ühe- ja kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks, II pritsering Axial 50 EC-ga 0,8 l/ha kasvufaasis 32-39 tuulekaera 2. rinde tõrjeks. 


Loe täpsemat tooteinfot 

Toimespekter segamisel

Mõnede kaheiduleheliste umbrohtude efektiivsemaks tõrjumiseks võib Avoxa`t segada teiste herbitsiididega. Kasutada kevadel, tali- ja suvinisul, talirukkil- ja tritikalel teise lehe lahtirullumisest kuni teise kõrresõlme moodustumiseni (kasvufaas BBCH 22-32).

UmbrohiAvoxa 1,1 l/ha+ Banvel 4S+ Mustang Forte+ Mustang+ Sekator OD+ Estet+ Granstar
Harilik malts⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Raps võõrkultuurina⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Harilik hiirekõrv⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Rukkilill⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Valge hanemalts⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Põldohakas⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤
Kassitapp⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Roomav madar e. virn⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤
Kurerehad⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Iminõgesed⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Kummelid⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Harilik kesalill⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Põld-lõosilm⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Kukemagun⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Kassitapp⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Kirburohi⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Põldrõigas⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Harilik ristirohi⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Põldsinep⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Unilook⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Vesihein⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Põld-litterhein⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Mailased⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤
Kannikesed⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤

◯  mõõdukas mõju        ⬤ ⬤   hea mõju      ⬤ ⬤ ⬤  väga hea mõju