You are here

SY Baracooda

Viimati uuendatud
09.02.2022
Kultuur: 

Talioder● Väga suure saagipotentsiaaliga
● Stabiilne saak läbi aastate
Leplik erinevate mullastike suhtes
● Hea vastupanuvõime ramularioosile
● Suur terade arv viljapeas, suured terad
● Suurem lämmastiku kasutegur

Mis on Syngenta Hyvido sordid?

Mujal maailmas ning Põhja-Euroopas oma väga suure saagipotentsiaali (10 t/ha ja enam) tõttu populaarsed Syngenta Hyvido hübriidtaliodra sordid annavad võimaluse saagi varaseks koristamiseks ja õigeaegseks talirapsi külviks. Hyvido sortide lipuleht on keskmisest laiem, mistõttu püüab see kinni rohkem valgust. Lisaks suruvad need sordid mitmeid probleemseid umbrohtusid (näiteks põld-rebasesaba) alarindesse, sest on kiire algarenguga. Varase võrsumisega võetakse hilisema arenguga umbrohult ära ruum võrsumiseks. 

 


1 tonn = 5 punkti

Saagikus

██  ██  ██  ██  ██  ██  ██    ██  (väga kõrge)

Kasvukõrgus

██  ██  ██  ██  ██  ██  ██    ██  (kõrge)

Lamandumiskindlus

██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  (madal)

Terade arv viljapeas

██  ██  ██  ██  ██  ██      ██  (kõrge)

1000 tera mass

██  ██  ██  ██  ██  ██      ██  (kõrge)

Mahukaal

██  ██  ██  ██  ██  ██      ██  (kõrge)

Proteiinisisaldus

██  ██        ██      ██  (kõrge)

Valmimine

██  ██  ██  ██  ██  ██      ██  (keskvalmiv)

Talvitumine

██  ██  ██  ██  ██  █      ██  (keskmine)

Haiguskindlus