You are here

SY Dakoota

Viimati uuendatud
04.08.2021
Kultuur: 

Talioder


● Väga suure saagipotentsiaaliga
● Taliodra tippkvaliteet
● Tasakaalustatud vastupanuvõime haigustele
Stabiilne saak
● Suurem lämmastiku kasutegur

Mis on Syngenta Hyvido sordid?

Mujal maailmas ning Põhja-Euroopas oma väga suure saagipotentsiaali (10 t/ha ja enam) tõttu populaarsed Syngenta Hyvido hübriidtaliodra sordid annavad võimaluse saagi varaseks koristamiseks ja õigeaegseks talirapsi külviks. Hyvido sortide lipuleht on keskmisest laiem, mistõttu püüab see kinni rohkem valgust. Lisaks suruvad need sordid mitmeid probleemseid umbrohtusid (näiteks põld-rebasesaba) alarindesse, sest on kiire algarenguga. Varase võrsumisega võetakse hilisema arenguga umbrohult ära ruum võrsumiseks. 
 

Saagikus

██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  (väga kõrge)

Kasvukõrgus

██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  (keskmine)

Lamandumiskindlus

██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  (keskmine)

Terade arv viljapeas

██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  (keskmine)

1000 tera mass

██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  (keskmine)

Mahukaal

██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  (kõrge)

Proteiinisisaldus

██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  (madal)

Valmimine

██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  (keskvalmiv)

Haiguskindlus