You are here

SY Galileoo

Viimati uuendatud
09.02.2022
Kultuur: 

Talioder

Type of variety: 
Hyvido hübriidtalioder● Üks enim hinnatud taliodrasortidest Põhjamaades
● Suhteliselt lai külviaken
● Kõrge proteiinisisaldus
● Suur terasaak, kõrge mahukaal
● Väga stabiilne saak läbi aastate
● Hea vastupanuvõime haigustele
● Õigetes ladustamistingimustes annab eelise pikk säilivusaeg.
● Hea vastupidavus ramularioosile
● Omastab tõhusamalt lämmastikku
● Optimaalne külviaeg 25. augustist 5. septembrini.

Mis on Syngenta Hyvido sordid?

Mujal maailmas ning Põhja-Euroopas oma väga suure saagipotentsiaali (10 t/ha ja enam) tõttu populaarsed Syngenta Hyvido hübriidtaliodra sordid annavad võimaluse saagi varaseks koristamiseks ja õigeaegseks talirapsi külviks. Hyvido sortide lipuleht on keskmisest laiem, mistõttu püüab see kinni rohkem valgust. Lisaks suruvad need sordid mitmeid probleemseid umbrohtusid (näiteks põld-rebasesaba) alarindesse, sest on kiire algarenguga. Varase võrsumisega võetakse hilisema arenguga umbrohult ära ruum võrsumiseks. 


1 tonn = 5 punkti 

Saagikus

██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  (väga kõrge)

Terade arv viljapeas

██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  (keskmine)

1000 tera mass

██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  (keskmine)

Proteiinisisaldus

██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  (väga kõrge)

Valmimine

██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  (keskvalmiv)

Kasvukõrgus

██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  (keskmine)

Mahukaal

██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  (keskmine)

Talvekindlus

██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  (keskmine)

Märkused

Talvekindluse suurendamiseks on soovitatav anda sügisel mangaani, näiteks 1-2 l/ha mangaannitraati (näiteks Yara Vita Mantrac 1 l/ha) enne talvituma minemist. Maksimaalse saagi saamiseks tuleb kindlustada taimede korralik võrsumine. 5 hästi arenenud võrset taime kohta võib anda maksimaalse võimaliku saagi. Seda aitavad paremini tagada varasem külv ning kasvuregulaatori kasutamine võrsumise faasis. Sügisene lisalämmastiku andmine pole enamasti vajalik, v.a. hiliste külvide korral, mil võiks anda 20-30 N/ha kohta külgvõrsete kiirema arengu soodustamiseks. Haigustest tuleks tähelepanu pöörata kõige enam odra-leherooste, jahukaste ja võrk-laiksuse nakkusele, eriti, kui temperatuur on vahemikus 16-20 °C. Vajadusel teha tõrje. Viirushaiguste leviku vältimiseks jälgida lehetäide populatsiooni ja teha vajadusel tõrje, näiteks insektitsiidiga Evure. Suure saagipotentsiaali tõttu on vajalik kasvureguleerimine, sobivad kasvuregulaatorid Moddus Start ja Moddus 250 EC.

Haiguskindlus