You are here

Wootan

Viimati uuendatud
04.08.2021
Kultuur: 

Talioder


● Väga suure saagipotentsiaaliga 6-realine hübriidtalioder
● Stabiilne saak läbi aastate
Leplik erinevate mullastike suhtes
● Võrsub hästi
● Suur terade arv viljapeas, suured terad
● Suur juurestik soodustab vee ja toitainete omastamist.
● Jahukastele vähe vastuvõtlik, keskmine haiguskindlus rooste ja ramulaaria suhtes.
● Õigetes ladustamistingimustes annab eelise pikk säilivusaeg.
● Optimaalne külviaeg 25. augustist 5. septembrini.

Mis on Syngenta Hyvido sordid?

Mujal maailmas ning Põhja-Euroopas oma väga suure saagipotentsiaali (10 t/ha ja enam) tõttu populaarsed Syngenta Hyvido hübriidtaliodra sordid annavad võimaluse saagi varaseks koristamiseks ja õigeaegseks talirapsi külviks. Hyvido sortide lipuleht on keskmisest laiem, mistõttu püüab see kinni rohkem valgust. Lisaks suruvad need sordid mitmeid probleemseid umbrohtusid (näiteks põld-rebasesaba) alarindesse, sest on kiire algarenguga. Varase võrsumisega võetakse hilisema arenguga umbrohult ära ruum võrsumiseks. 

 

Saagikus

██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  (väga kõrge)

Kasvukõrgus

██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  (keskmine)

Lamandumiskindlus

██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  (keskmine)

Proteiinisisaldus

██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  (madal)

Valmimine

██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  (keskvalmiv)

Talvekindlus

██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  (keskmine)

Mahukaal

██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  (keskmine)

Haiguskindlus