Syngenta ostis Lantmänneni talinisu ja talirapsi sordiaretuse ja seemnekasvatused Saksamaal ja Poolas

Uudised

Ostuga sai alguse Lantmänneni ja Syngenta senisest tihedam koostöö, kus jagatakse sordiaretuse teadus- ja arendustööst tulenevaid teadmisi ning alustatakse sellealast koostööd. 

Nimetatud riikides võetakse üle nii seemnete aretus- ja müügitegevus kui ka töötajaskond. Tehing toetab Syngenta tegevust hübriidsortide ülemaailmsel turul, samal ajal hakkab Lantmännen turustama Syngenta sorte kohalikul Rootsi turul. Syngenta sordiaretusele annab tehing veelgi paremad võimalused aretamaks stabiilsema saagiga, haigus- ning talvekindlamaid sorte.

„Tugevdame oma positsioone Saksamaa ja Poola talirapsi ja – nisu seemneturul ning saame koheselt õiguse ka Lantmänneni sorte neis riikides müüa. Ühtlasi kaasatakse Lantmänni tippteadmised sortide geneetikast Syngenta rahvusvahelisse seemnearetusprogrammi ja selle tulemusena suudame kindlasti aretada seemneid, mis pakuvad põllumajandustootjatele märkimisväärseid eeliseid teraviljatootmises,“ kommenteeris tehingut John Atkin, Syngenta COO.

Lantmännen jätkab sordiaretust Rootsis ja Hollandis ning turustab ka edaspidi neis riikides kasvatatavaid sorte üle kogu maailma.

2015-2016. aastal on Syngenta Eesti esindus sellega seoses valmistunud Syngenta ja SW sortide katseteks Võru ja Viljandi katsejaamas, oodata on Syngenta müüdavate sortide arv suurenemist kohalikul turul.

TASUB TEADA: Lühidalt Syngentast

28 000 töötajaga ning enam kui 90 riigis tegutsev Syngenta on üks maailma juhtivaid ettevõtteid, kes pühendub ühele eesmärgile: taimede potentsiaali maksimaalsele rakendamisele. Tänu maailmatasemel teadusuuringutele, ülemaailmsele tegevusele ja klientidele suunatud pühendumisele aitab ettevõtte tegevus suurendada põllukultuuride saagikust, kaitsta keskkonda ning parandada inimeste tervist ja elukvaliteeti.