Nõuandeid sügisel tehtavateks taimekaitsetöödeks

Uudised

 

Teravili

Sügisel talinisu või taliodra külvi planeerides vaadake üle ka Syngenta sordivalik. Syngenta talinisud on aretatud kõrget saagikust ja toiduvilja kvaliteeti silmas pidades. On sorte, millel on keskmisest tugevam vastupanuvõime kindlatele haigustele (näiteks sort Toras on hea vastupanuvõimega pähiku fusarioosile), samuti saate valida sorti teile sobiva külviaja järgi. Talinisu sordivaliku leiate siit.

Mujal maailmas ning Põhja-Euroopas oma väga suure saagipotentsiaali (10 t/ha ja enam) poolest populaarsed Syngenta Hyvido hübriidtaliodra sordid annavad võimaluse saagi varaseks koristamiseks ja õigeaegseks talirapsi külviks. Hyvido sortide lipuleht on keskmisest laiem, mistõttu püüab see kinni rohkem valgust. Lisaks suruvad need sordid mitmeid probleemseid umbrohtusid (näiteks põld-rebasesaba) alarindesse, sest on kiire algarenguga. Varase võrsumisega võetakse hilisema arenguga umbrohult ära ruum võrsumiseks. Keskmisest laiem lehepind tagab intensiivsema fotosünteesi. Mitmetel sortidel on aretuse käigus tekkinud ka väga tugev vastupidavus kindlatele haigustele.

Kuusiku KK 2019. aasta sordivõrdluskatses oli sort Wootan näiteks kõige paremini võrsunud sort: ühe taime kohta kuni 10 võrset. Krootuse Agro tootmispõllule rajatud katses oli hübriidtalioder samuti paremini võrsunud ning tõi tavasordiga võrreldes saagilisa 1,12 t/ha. Taliodra sordivalikus on sel sügisel SY Baracooda, SY Dakoota, SY Galileoo, SY Maliboo, Wootan, Toreroo, SY Maliboo.

Sügisel, enne külvi, on mõistlik seemned puhtida. Seemnete puhtimine on kõige soodsam ja keskkonnasäästlikum viis kultuurtaimede varases kasvustaadiumis taimehaiguste eest kaitsmiseks. Just sel ajal on taimed haiguste suhtes kõige tundlikumad ning haiguste mõju tulevasele saagile kõige suurem.

Puhtimisvahendi valikul võiks silmas pidada tõrjespektrit ning mõju taimede tärkamisele. Syngenta Vibrance puhtimisvahendid on turul juba üsna tuntud ning nende eelisteks on:

  • Ei pärsi idanemist, vaid vastupidi – stimuleerivad juurte kasvu.

  • Vibrance toodetega puhitud seemnetest kasvavad taimed on vastupidavamad põua suhtes, saavad mullast paremini toitaineid kätte, talvituvad paremini ning on juure- ja varajaste lehehaiguste suhtes vastupidavamad. Viimased aastad ja pikaajaline prognoos näitavad üleüldist ilmastiku soojenemist ja põllupinna kiiret kuivamist, seetõttu on seemnete puhtimine Vibrance toodetega üks vahend põllukultuuride säästmiseks.

  • Lai toimespekter, seejuures mõju risoktonioosile.

  • Väga tugev kaitsev mõju lumiseenele – taimehaigusele, mida meil laialt esineb.

  • Toimeained, mida ei kasutata kasvuaegsetes fungitsiidides.

Vibrance toodete kohta leiate põhjalikuma info siit.

Teraviljade umbrohutõrje soovitame võimalusel teha juba sügisel – väikseid umbrohtusid on kergem tõrjuda, tõrje on odavam, põllul on parem hügieen, talvitumishaigused levivad vähem ning kultuurtaim saab vajaliku kasvustardi ilma konkurentsita toitainetele ja veele. Kui probleemiks on raskesti tõrjutavad kõrrelised umbrohud, eelkõige rukki-kastehein ja murunurmikas, on sobiv lahendus Boxer 3,0 l/ha. Laiema tõrjespektri saamiseks soovitame segu Boxer 800 EC 2,0 l/ha + Stakato 500 SC 0,12 l/ha. Pritsitakse enne või pärast teraviljade tärkamist ning kui umbrohtudel on kuni 3-4 pärislehte. Parim aeg pritsimiseks on, kui külviread muutuvad nähtavaks (hakkavad rohetama ehk umbes kasvufaasis 12 - kui teraviljal on ca 2 lehte). Segu mõjub nii juurte kui lehtede kaudu, seega ka umbrohtudele, mis tärkavad vahetult peale pritsimist. Rõhutame siinjuures, et just murunurmika tõrjevajadust kiputakse sageli alahindama, kuna tegemist on küllalt madalakasvulise kõrrelisega ning arvatakse, et see jääb hiljem alarindesse. Kuid kui kõrrelisi mitte tõrjuda, saab konkreetsest liigist põllul tõsine probleem keskmiselt kolme aastaga. Oleme oma töös näinud ka taliviljapõlde, mis murunurmika suure esinemise tõttu on kevadel ümber külvatud. Loe põhjalikumalt siit.
 

Raps

Syngenta talirapsi sordid on SAFECROSS hübriidtalirapsid, mis on saagikad, enamasti kiire sügisese algarenguga (võimalik hilisem külv) ning keskmisest vastupidavamad kindlatele haigustele. Eestis on mitmes piirkonnas probleemiks ristõieliste nuuter ning Syngenta sordid SY Alibaba ja SY Alix on siin sobivaks lahenduseks. Tuletame siiski meelde, et mistahes nuutrikindlad rapsisordid on resistentsed nuutri enamlevinud tüvedele P1 ja P3. Syngenta analüüsitud Eesti nuutriproovidest on ebatüüpilist tüve leitud seni ühel korral. Syngenta talirapside valik on leitav siit: https://www.syngenta.ee/raps

Raps on kultuur, mis vajab sügisel kindlasti kasvu reguleerimist – et kasvukuhik oleks lühem ning taim suunaks kasvuenergia rohkem jämedama ja pikema juure kasvatamisele, et taimed paremini talvituksid. Pika ja sooja sügise korral on kasvureguleerimist vaja vahel teha kaks korda. Syngenta Toprex 375 SC on siin kindlate eelistega:

  • Unikaalsena turul on tootel tugev rohendav toime – taime füsioloogilised protsessid toimivad paremini, fotosüntees on parem, toitainete ja vee omastamine on parem.

  • Üks parimaid hinna ja kvaliteedi suhtega rapsi kasvuregulaatoreid turul! Parim aeg kasutamiseks on taimede 3-4 lehe faasid kulunormiga 0,3 l/ha.

  • Lai toimespekter – on eriti tõhus fomoosi ja tõusmepõletiku vastu, kuid ühena vähestest kaitseb taimi ka tsülindrosporioosi eest.

Põhjalikuma ülevaate Toprex 375 SC kasutamisest ja eelistest leiate siit.

Umbrohutõrje sügisel annab kultuurtaimele paremad tingimused varajaseks arenguks ja kasvuks, vähendab haiguste levikut, aitab hoida põllu hügieeni ja vähendab üldisi kulutusi umbrohutõrjele.

Laialeheliste umbrohtude tõrjeks sobib hästi mullaherbitsiidide segu Brasan 540 EC 1,0 l/ha + Teridox 500 EC 1,0 l/ha – see on hea lahendus põllul nö. „suurpuhastuse” tegemiseks. Segu eeliseks on väga lai toimespekter, toimeainete püsimine mullas piisavalt lühikest aega, mistõttu puuduvad piirangud järelkultuurile, samuti pole vaja mulda pärast pritsimist segada. Lisaks on segul keskmine mõju põldrõikale ja põldsinepile, seega on see hea lahendus põldudele, kus ristõielisi umbrohtusid esineb, kuid probleem pole veel suur. Teridox 500 EC võib kasutada ka eraldi, kulunormiga 2,0 l/ha. Sellisel juhul saab tõrjet teha talirapsil sügisel enne tärkamist kuni 4. lehe faasini (BBCH 00-14) ja suvirapsil enne tärkamist ja tärkamise ajal (kuni enne idulehtede maapinnale ilmumist, BBCH 00-09). Mullaherbitsiidide kasutamisel peab ajastus ja tingimused olema õiged, seega jälgige toodete etikette ja lugege segu täpsema kasutamise ning eeliste kohta rohkem siit.

Kõrreliste tõrjeks rapsis on üheks võimaluseks Zetrola – see preparaat sobib kasutamiseks kogu kultuuri kasvuperioodi vältel, sõltumata selle kasvufaasist. Kõrrelised umbrohud peaksid olema 2-4 lehe faasis ja aktiivselt kasvama. Mitmeaastased üheidulehelised umbrohud (orashein) hävivad paremini 4-6 pärislehe staadiumis, soovitatav kulunorm on 1,0-1,5 l/ha. Tõrje on efektiivne nii teravilja varise kui ka sügisel tärkavate probleemsete kõrreliste umbrohtude vastu. Põhjalikumat ülevaadet Zetrola kasutamisest ja eelistest saate lugeda siit.